Παρακολούθηση
Ren Wang
Ren Wang
Intel Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intel.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TCP Westwood: Bandwidth estimation for enhanced transport over wireless links
S Mascolo, C Casetti, M Gerla, MY Sanadidi, R Wang
Proceedings of the 7th annual international conference on Mobile computing …, 2001
14012001
TCP Westwood: end-to-end congestion control for wired/wireless networks
C Casetti, M Gerla, S Mascolo, MY Sanadidi, R Wang
Wireless Networks 8 (5), 467-479, 2002
5742002
TCP Westwood: Congestion window control using bandwidth estimation
M Gerla, MY Sanadidi, R Wang, A Zanella, C Casetti, S Mascolo
GLOBECOM'01. IEEE Global Telecommunications Conference (Cat. No. 01CH37270 …, 2001
3072001
Large increase in global storm runoff extremes driven by climate and anthropogenic changes
J Yin, P Gentine, S Zhou, SC Sullivan, R Wang, Y Zhang, S Guo
Nature Communications 9 (1), 1-10, 2018
2092018
TCP startup performance in large bandwidth networks
R Wang, G Pau, K Yamada, MY Sanadidi, M Gerla
IEEE INFOCOM 2004 2, 796-805, 2004
1542004
Adaptive bandwidth share estimation in TCP Westwood
R Wang, M Valla, MY Sanadidi, M Gerla
Global Telecommunications Conference, 2002. GLOBECOM'02. IEEE 3, 2604-2608, 2002
1532002
Efficiency/friendliness tradeoffs in TCP Westwood
R Wang, M Valla, MY Sanadidi, BKF Ng, M Gerla
Proceedings ISCC 2002 Seventh International Symposium on Computers and …, 2002
1102002
Energy-efficient interconnect via router parking
A Samih, R Wang, A Krishna, C Maciocco, C Tai, Y Solihin
2013 IEEE 19th International Symposium on High Performance Computer …, 2013
1082013
TCP Westwood with adaptive bandwidth estimation to improve efficiency/friendliness tradeoffs
M Gerla, BKF Ng, MY Sanadidi, M Valla, R Wang
Computer Communications 27 (1), 41-58, 2004
1072004
TCP Westwood: End-to-end bandwidth estimation for efficient transport over wired and wireless networks
S Mascolo, C Casetti, M Gerla, M Sanadidi, R Wang
ACM Mobicom 2001, 2001
922001
TCP with sender-side intelligence to handle dynamic, large, leaky pipes
R Wang, K Yamada, MY Sanadidi, M Gerla
IEEE Journal on selected areas in communications 23 (2), 235-248, 2005
902005
Adaptive packet deflection to achieve fair, low-cost, and/or energy-efficient quality of service in network on chip devices
R Wang, A Samih, C Maciocco, TY Tai
US Patent App. 13/631,878, 2014
852014
Techniques for routing packets between virtual machines
MA Ergin, JS Tsai, J Tseng, R Wang, J Nakajima, TY Tai
US Patent 9,781,209, 2017
802017
Tunability of indium tin oxide materials for mid-infrared plasmonics applications
Y Wang, AC Overvig, S Shrestha, R Zhang, R Wang, N Yu, L Dal Negro
Optical Materials Express 7 (8), 2727-2739, 2017
782017
Vertically aligned gold nanowires as stretchable and wearable epidermal ion-selective electrode for noninvasive multiplexed sweat analysis
Q Zhai, LW Yap, R Wang, S Gong, Z Guo, Y Liu, Q Lyu, J Wang, ...
Analytical chemistry 92 (6), 4647-4655, 2020
712020
Method and apparatus for improved data transmission
M Gerla, M Sanadidi, G Pau, R Wang, A Balk, D Maggiorini, K Yamada, ...
US Patent App. 10/550,806, 2007
692007
Stretchable gold fiber-based wearable textile electrochemical biosensor for lactate monitoring in sweat
R Wang, Q Zhai, T An, S Gong, W Cheng
Talanta 222, 121484, 2021
672021
Engineering non-radiative anapole modes for broadband absorption enhancement of light
R Wang, L Dal Negro
Optics Express 24 (17), 19048-19062, 2016
642016
Using adaptive rate estimation to provide enhanced and robust transport over heterogeneous networks
R Wang, M Valla, MY Sanadidi, M Gerla
10th IEEE International Conference on Network Protocols, 2002. Proceedings …, 2002
642002
Practical detection of trojan neural networks: Data-limited and data-free cases
R Wang, G Zhang, S Liu, PY Chen, J Xiong, M Wang
European Conference on Computer Vision, 222-238, 2020
632020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20