Παρακολούθηση
Lavdas Eleftherios
Lavdas Eleftherios
University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of exercise training and dopamine agonists in patients with uremic restless legs syndrome: a six-month randomized, partially double-blind, placebo-controlled comparative …
CD Giannaki, GK Sakkas, C Karatzaferi, GM Hadjigeorgiou, E Lavdas, ...
BMC nephrology 14, 1-11, 2013
1682013
Evidence of increased muscle atrophy and impaired quality of life parameters in patients with uremic restless legs syndrome
CD Giannaki, GK Sakkas, C Karatzaferi, GM Hadjigeorgiou, E Lavdas, ...
PLoS One 6 (10), e25180, 2011
822011
Haemodialysis patients with sleep apnoea syndrome experience increased central adiposity and altered muscular composition and functionality
GK Sakkas, KI Gourgoulianis, C Karatzaferi, V Liakopoulos, MD Maridaki, ...
Nephrology dialysis transplantation 23 (1), 336-344, 2008
482008
Liver fat, visceral adiposity, and sleep disturbances contribute to the development of insulin resistance and glucose intolerance in nondiabetic dialysis patients
GK Sakkas, C Karatzaferi, E Zintzaras, CD Giannaki, V Liakopoulos, ...
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2008
462008
Improvement of image quality using BLADE sequences in brain MR imaging
E Lavdas, P Mavroidis, S Kostopoulos, D Glotsos, V Roka, T Topalzikis, ...
Magnetic resonance imaging 31 (2), 189-200, 2013
422013
Non-pharmacological management of periodic limb movements during hemodialysis session in patients with uremic restless legs syndrome
CD Giannaki, GK Sakkas, GM Hadjigeorgiou, C Karatzaferi, G Patramani, ...
Asaio Journal 56 (6), 538-542, 2010
412010
Elimination of motion and pulsation artifacts using BLADE sequences in knee MR imaging
E Lavdas, P Mavroidis, V Hatzigeorgiou, V Roka, N Arikidis, G Oikonomou, ...
Magnetic resonance imaging 30 (8), 1099-1110, 2012
292012
Investigating the clinical aspects of using CT vs. CT-MRI images during organ delineation and treatment planning in prostate cancer radiotherapy
A Tzikas, P Karaiskos, N Papanikolaou, P Sandilos, E Koutsouveli, ...
Technology in cancer research & treatment 10 (3), 231-242, 2011
262011
Comparison of T1-weighted fast spin-echo and T1-weighted fluid-attenuated inversion recovery images of the lumbar spine at 3.0 Tesla
E Lavdas, M Vlychou, N Arikidis, E Kapsalaki, V Roka, IV Fezoulidis
Acta Radiologica 51 (3), 290-295, 2010
262010
T2 FLAIR artifacts at 3-T brain magnetic resonance imaging
E Lavdas, I Tsougos, S Kogia, G Gratsias, P Svolos, V Roka, IV Fezoulidis, ...
Clinical imaging 38 (2), 85-90, 2014
222014
Long-term intradialytic hybrid exercise training on fatigue symptoms in patients receiving hemodialysis therapy
SS Grigoriou, AA Krase, C Karatzaferi, CD Giannaki, E Lavdas, GI Mitrou, ...
International Urology and Nephrology 53, 771-784, 2021
212021
A quantitative evaluation of damage in normal appearing white matter in patients with multiple sclerosis using diffusion tensor MR imaging at 3 T
G Gratsias, E Kapsalaki, S Kogia, E Dardiotis, V Tsimourtou, E Lavdas, ...
Acta Neurologica Belgica 115, 111-116, 2015
212015
Computer-based automated estimation of breast vascularity and correlation with breast cancer in DCE-MRI images
SA Kostopoulos, KG Vassiou, EN Lavdas, DA Cavouras, IK Kalatzis, ...
Magnetic resonance imaging 35, 39-45, 2017
192017
Elimination of motion, pulsatile flow and cross-talk artifacts using blade sequences in lumbar spine MR imaging
E Lavdas, P Mavroidis, S Kostopoulos, D Glotsos, V Roka, AG Koutsiaris, ...
Magnetic Resonance Imaging 31 (6), 882-890, 2013
192013
Brain imaging: comparison of T1W FLAIR BLADE with conventional T1W SE
P Mavroidis, E Giankou, A Tsikrika, E Kapsalaki, V Chatzigeorgiou, ...
Magnetic Resonance Imaging 37, 234-242, 2017
172017
Multifeature Quantification of Nuclear Properties from Images of H&E‐Stained Biopsy Material for Investigating Changes in Nuclear Structure with Advancing CIN Grade
C Konstandinou, D Glotsos, S Kostopoulos, I Kalatzis, P Ravazoula, ...
Journal of Healthcare Engineering 2018 (1), 6358189, 2018
132018
Elimination of motion and pulsation artifacts using BLADE sequences in shoulder MR imaging
E Lavdas, M Vlychou, E Zaloni, K Vassiou, A Tsagkalis, Z Dailiana, ...
Skeletal radiology 44, 1619-1626, 2015
132015
Comparison of PD BLADE with fat saturation (FS), PD FS and T2 3D DESS with water excitation (WE) in detecting articular knee cartilage defects
E Lavdas, T Topalzikis, P Mavroidis, I Kyriakis, V Roka, S Kostopoulos, ...
Magnetic resonance imaging 31 (8), 1255-1262, 2013
132013
Polysomnographic evidence of sleep apnoea disorders in lean and overweight haemodialysis patients
GK Sakkas, C Karatzaferi, V Liakopoulos, MD Maridaki, E Lavdas, ...
Journal of renal care 33 (4), 159-164, 2007
122007
Deciphering the role of the rs2651899, rs10166942, and rs11172113 polymorphisms in migraine: A meta-analysis
V Siokas, I Liampas, AM Aloizou, M Papasavva, C Bakirtzis, E Lavdas, ...
Medicina 58 (4), 491, 2022
112022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20