Παρακολούθηση
Thanasis Ziliaskopoulos
Thanasis Ziliaskopoulos
TRAINOSE, S.A.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα trainose.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Foundations of dynamic traffic assignment: The past, the present and the future
S Peeta, AK Ziliaskopoulos
Networks and spatial economics 1, 233-265, 2001
10982001
A linear programming model for the single destination system optimum dynamic traffic assignment problem
AK Ziliaskopoulos
Transportation science 34 (1), 37-49, 2000
6702000
An intermodal optimum path algorithm for multimodal networks with dynamic arc travel times and switching delays
A Ziliaskopoulos, W Wardell
European journal of operational research 125 (3), 486-502, 2000
3042000
An Internet-based geographic information system that integrates data, models and users for transportation applications
AK Ziliaskopoulos, ST Waller
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 8 (1-6), 427-444, 2000
2552000
On the online shortest path problem with limited arc cost dependencies
ST Waller, AK Ziliaskopoulos
Networks: An International Journal 40 (4), 216-227, 2002
2332002
Tabu-based heuristic approach for optimization of network evacuation contraflow
H Tuydes, A Ziliaskopoulos
Transportation Research Record 1964 (1), 157-168, 2006
2112006
Stochastic dynamic network design problem
ST Waller, AK Ziliaskopoulos
Transportation Research Record 1771 (1), 106-113, 2001
1382001
Network re-design to optimize evacuation contraflow
H Tuydes, A Ziliaskopoulos
83rd Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC, 2004
1192004
Evaluation with traffic assignment under demand uncertainty
ST Waller, JL Schofer, AK Ziliaskopoulos
Transportation Research Record 1771 (1), 69-74, 2001
1192001
A note on least time path computation considering delays and prohibitions for intersection movements
AK Ziliaskopoulos, HS Mahmassani
Transportation Research Part B: Methodological 30 (5), 359-367, 1996
1191996
A chance-constrained based stochastic dynamic traffic assignment model: Analysis, formulation and solution algorithms
ST Waller, AK Ziliaskopoulos
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 14 (6), 418-427, 2006
1052006
Large-scale dynamic traffic assignment: Implementation issues and computational analysis
AK Ziliaskopoulos, ST Waller, Y Li, M Byram
Journal of Transportation Engineering 130 (5), 585-593, 2004
1032004
System optimal signal optimization formulation
C Beard, A Ziliaskopoulos
Transportation research record 1978 (1), 102-112, 2006
972006
Route choice using a paired combinatorial logit model
JP Gliebe, FS Koppelman, A Ziliaskopoulos
78th TRB Meeting, Washington DC, 1999
951999
Dynamic traffic assignment with multiple user classes for real-time ATIS/ATMS applications
HS Mahmassani, S Peeta, TY Hu, A Ziliaskopoulos
Large Urban Systems. Proceedings of the Advanced Traffic Management …, 1993
951993
Development and testing of dynamic traffic assignment and simulation procedures for ATIS/ATMS applications
HS Mahmassani
931994
Development and testing of dynamic traffic assignment and simulation procedures for ATIS
HS Mahmassani, TY Hu, S Peeta, A Ziliaskopoulos
ATMS applications. Technical Report DTFH61-90-R-0074-FG, Center for …, 1994
921994
Optimum path algorithms on multidimensional networks: Analysis, design, implementation and computational experience
AK Ziliaskopoulos
The University of Texas at Austin, 1994
771994
A zero public infrastructure vehicle based traffic information system
AK Ziliaskopoulos, J Zhang
Transportation Research Board 82nd Annual MeetingTransportation Research Board, 2003
752003
A cell transmission based assignment-simulation model for integrated freeway/surface street systems
AK Ziliaskopoulos, S Lee
75th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC, 1996
741996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20