Παρακολούθηση
Jeremy Seligman
Jeremy Seligman
Philosophy, The University of Auckland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auckland.ac.nz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Information flow: the logic of distributed systems
J Barwise, J Seligman
Cambridge University Press, 1997
13601997
Hybrid languages
P Blackburn, J Seligman
Journal of Logic, Language and Information 4, 251-272, 1995
3101995
Logical dynamics of belief change in the community
F Liu, J Seligman, P Girard
Synthese 191, 2403-2431, 2014
1312014
Situation theory
J Seligman, LS Moss
Handbook of logic and language, 239-309, 1997
1171997
Logic in the community
J Seligman, F Liu, P Girard
Indian conference on logic and its applications, 178-188, 2011
1112011
Facebook and the epistemic logic of friendship
J Seligman, F Liu, P Girard
arXiv preprint arXiv:1310.6440, 2013
932013
The rights and wrongs of natural regularity
J Barwise, J Seligman
Philosophical perspectives 8, 331-364, 1994
801994
The logic of correct description
J Seligman
Advances in intensional logic, 107-135, 1997
741997
Internalization: The case of hybrid logics
J Seligman
Journal of logic and computation 11 (5), 671-689, 2001
512001
General dynamic dynamic logic
J Seligman
Advances in Modal Logic 2012, 2012
502012
Imperfect information flow
J Barwise, J Seligman
[1993] Proceedings Eighth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science …, 1993
431993
A logical model of the dynamics of peer pressure
L Zhen, J Seligman
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 278, 275-288, 2011
402011
Perspectives: A relativistic approach to the theory of information
J Seligman
The University of Edinburgh, 1991
321991
A note on freedom from detachment in the logic of paradox
J Beall, T Forster, J Seligman
302013
Dynamic aspect trees
J Seligman, AT Meulen
Applied Logic: How, What and Why: Logical Approaches to Natural Language …, 1995
261995
Channel theory: toward a mathematics of imperfect information flow
J Seligman, J Barwise
Unpublished manuscript, 1993
231993
Channels: From logic to probability
J Seligman
Formal Theories of Information: From Shannon to Semantic Information Theory …, 2009
212009
When names are not commonly known: Epistemic logic with assignments
Y Wang, J Seligman
arXiv preprint arXiv:1805.03852, 2018
20*2018
A cut-free sequent calculus for elementary situated reasoning
J Seligman
HCRC Publications, University of Edinburgh, 1991
201991
Physical situations and information flow
J Seligman
Situation theory and its applications 2, 257-292, 1990
181990
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20