Παρακολούθηση
M. Ali Akber Dewan
M. Ali Akber Dewan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα athabascau.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A dynamic histogram equalization for image contrast enhancement
M Abdullah-Al-Wadud, MH Kabir, MAA Dewan, O Chae
IEEE Transactions on Consumer Electronics 53 (2), 593-600, 2007
10392007
Engagement detection in online learning: a review
M Dewan, M Murshed, F Lin
Smart Learning Environments 6 (1), 1-20, 2019
1642019
Tracking biological cells in time-lapse microscopy: An adaptive technique combining motion and topological features
MAA Dewan, MO Ahmad, MNS Swamy
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 58 (6), 1637-1647, 2011
752011
Adaptive appearance model tracking for still-to-video face recognition
MAA Dewan, E Granger, GL Marcialis, R Sabourin, F Roli
Pattern recognition 49, 129-151, 2016
742016
Moving object detection for real time video surveillance: An edge based approach
MJ Hossain, MAA Dewan, O Chae
IEICE transactions on communications 90 (12), 3654-3664, 2007
512007
A deep learning approach to detecting engagement of online learners
MAA Dewan, F Lin, D Wen, M Murshed, Z Uddin
2018 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced …, 2018
332018
A linear time algorithm of computing Hausdorff distance for content-based image analysis
MJ Hossain, M Dewan, K Ahn, O Chae
Circuits, Systems, and Signal Processing 31 (1), 389-399, 2012
282012
Engagement detection in e-learning environments using convolutional neural networks
M Murshed, MAA Dewan, F Lin, D Wen
2019 IEEE Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing, Intl Conf …, 2019
262019
Predicting Dropout-Prone Students in E-Learning Education System
MAA Dewan, F Lin, D Wen, Kinshuk
IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC …, 2015
182015
A method for automatic segmentation of nuclei in phase-contrast images based on intensity, convexity and texture
MAA Dewan, MO Ahmad, MNS Swamy
IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems 8 (5), 716-728, 2014
162014
Background independent moving object segmentation for video surveillance
MAA Dewan, MJ Hossain, O Chae
IEICE transactions on communications 92 (2), 585-598, 2009
162009
IoT system for school dropout prediction using machine learning techniques based on socioeconomic data
FAS Freitas, FFX Vasconcelos, SA Peixoto, MM Hassan, MAA Dewan, ...
Electronics 9 (10), 1613, 2020
142020
A flexible edge matching technique for object detection in dynamic environment
MJ Hossain, M Dewan, O Chae
Applied Intelligence 36 (3), 638-648, 2012
142012
Maximizing the effective lifetime of mobile ad hoc networks
MJ Hossain, MAA Dewan, O Chae
IEICE transactions on communications 91 (9), 2818-2827, 2008
142008
Automatic extraction of features from retinal fundus image
MAA Dewan, MS Arefin, MA Ullah, O Chae
2007 International Conference on Information and Communication Technology, 47-51, 2007
142007
Designing a 24 segment display for Bengali numerical digits and characters
MS Arefin, MA Dewan, MI Khan, MS Islam
Proc 3rd International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2004
142004
Moving object tracking-a parametric edge tracking approach
M Murshed, MAA Dewan, O Chae
2009 12th International Conference on Computers and Information Technology …, 2009
132009
Contaminated ECG artifact detection and elimination from EEG using energy function based transformation
MAA Dewan, MJ Hossain, MM Hoque, O Chae
2007 International Conference on Information and Communication Technology, 52-56, 2007
122007
Machine learning in modelling land-use and land cover-change (LULCC): Current status, challenges and prospects
J Wang, M Bretz, MAA Dewan, MA Delavar
Science of The Total Environment, 153559, 2022
102022
An intelligent technique for stock market prediction
M Mekayel Anik, M Shamsul Arefin, M Ali Akber Dewan
Proceedings of international joint conference on computational intelligence …, 2020
92020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20