Παρακολούθηση
Andreas Magganas
Andreas Magganas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The geochemistry of fluids from an active shallow submarine hydrothermal system: Milos island, Hellenic Volcanic Arc
E Valsami-Jones, E Baltatzis, EH Bailey, AJ Boyce, JL Alexander, ...
Journal of Volcanology and Geothermal Research 148 (1-2), 130-151, 2005
802005
Constraints on the petrogenesis of Evros ophiolite extrusives, NE Greece
AC Magganas
Lithos 65 (1-2), 165-182, 2002
752002
Subduction-related rodingites from East Othris, Greece: Mineral reactions and physicochemical conditions of formation
P Koutsovitis, A Magganas, P Pomonis, T Ntaflos
Lithos 172, 139-157, 2013
482013
The acheulian site at rodafnidia, Lisvori, on Lesbos, Greece: 2010–2012
N Galanidou, C Athanassas, J Cole, G Iliopoulos, A Katerinopoulos, ...
Paleoanthropology of the Balkans and Anatolia, 119-138, 2016
472016
Marginal basin—volcanic arc origin of metabasic rocks of the Circum-Rhodope Belt, Thrace, Greece
A Magganas, C Sideris, A Kokkinakis
Mineralogy and Petrology 44 (3), 235-252, 1991
461991
The magmatic intrusive complex of Petrota, west Thrace: age and geodynamic significance
G Biggazzi, A Del Moro, F Innocenti, K Kyriakopoulos, P Manetti, ...
Geologica Rhodopica 1, 290-297, 1989
421989
Geochemistry and diagenesis of Miocene lacustrine siliceous sedimentary and pyroclastic rocks, Mytilinii basin, Samos Island, Greece
MG Stamatakis, JR Hein, AC Magganas
Sedimentary Geology 64 (1-3), 65-78, 1989
291989
Composition, melting and evolution of the upper mantle beneath the Jurassic Pindos ocean inferred by ophiolitic ultramafic rocks in East Othris, Greece
A Magganas, P Koutsovitis
International Journal of Earth Sciences 104 (5), 1185-1207, 2015
272015
Uranium-bearing phosphatized limestones of NW Greece
IT Tzifas, A Godelitsas, A Magganas, E Androulakaki, G Eleftheriou, ...
Journal of Geochemical Exploration 143, 62-73, 2014
252014
Clastic huntite in upper Neogene formations of the Kozani Basin, Macedonia, northern Greece
JP Calvo, MG Stamatakis, A Magganas
Journal of Sedimentary Research 65 (4a), 627-632, 1995
241995
Rift and intra-oceanic subduction signatures in the Western Tethys during the Triassic: the case of ultramafic lavas as part of an unusual ultramafic–mafic–felsic suite in …
P Koutsovitis, A Magganas, T Ntaflos
Lithos 144, 177-193, 2012
162012
Early Alpine rift volcanism in continental Greece: the case of Glykomilia area (Koziakas Mountain)
A Magganas, K Kyriakopoulos, E Lekkas
Chemie der Erde 57, 243-256, 1997
161997
Petrology and diagenetic changes in Miocene marine diatomaceous deposits from Zakynthos Island, Greece
M Stamatakis, M Dermitzakis, A Economou-Amilli, A Magganas
Siliceous deposits of the Tethys and Pacific Regions, 129-139, 1989
151989
Paleoanthropology of the Balkans and Anatolia: Human Evolution and Its Context
K Harvati, M Roksandic
Springer, 2017
142017
Thermochronological evolution of Symvolon and Pangeon plutons and their country rocks, Kavala area, N Greece: An apatite fission track analysis
KG Kyriakopoulos, AC Magganas
Neues Jahrbuch fur Mineralogie-Monatshefte, 519-529, 1997
131997
Petrogenetic implications for ophiolite ultramafic bodies from Lokris and Beotia (Central Greece) based on chemistry of their Cr-spinels
P Pomonis, A Magganas
Geosciences 7 (1), 10, 2017
122017
Boninitic and tholeiitic basaltic lavas and dikes from dispersed Jurassic East Othris ophiolitic units, Greece: petrogenesis and geodynamic implications
P Koutsovitis, A Magganas
International Geology Review 58 (16), 1983-2006, 2016
122016
The crystal structure of Pb5 (As3+ O3) Cl7 from the historic slags of Lavrion, Greece–a novel Pb (II) chloride arsenite
OI Siidra, SV Krivovichev, NV Chukanov, IV Pekov, A Magganas, ...
Mineralogical Magazine 75 (2), 337-345, 2011
12*2011
Geological heritage of syros island, cyclades complex, Greece: An assessment and geotourism perspectives
H Drinia, T Tsipra, G Panagiaris, M Patsoules, C Papantoniou, ...
Geosciences 11 (3), 138, 2021
112021
Gemstones of Greece: geology and crystallizing environments
P Voudouris, C Mavrogonatos, I Graham, G Giuliani, A Tarantola, ...
Minerals 9 (8), 461, 2019
112019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20