Παρακολούθηση
Peter Frappell
Peter Frappell
Universty of Tasmania
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utas.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Siah2 regulates stability of prolyl-hydroxylases, controls HIF1α abundance, and modulates physiological responses to hypoxia
K Nakayama, IJ Frew, M Hagensen, M Skals, H Habelhah, A Bhoumik, ...
Cell 117 (7), 941-952, 2004
5002004
Metabolism and ventilation in acute hypoxia: a comparative analysis in small mammalian species
P Frappell, C Lanthier, RV Baudinette, JP Mortola
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 1992
3261992
On the barometric method for measurements of ventilation, and its use in small animals
JP Mortola, PB Frappell
Canadian journal of physiology and pharmacology 76 (10-11), 937-944, 1998
1911998
The roller coaster flight strategy of bar-headed geese conserves energy during Himalayan migrations
CM Bishop, RJ Spivey, LA Hawkes, N Batbayar, B Chua, PB Frappell, ...
Science 347 (6219), 250-254, 2015
1732015
Estimating energy expenditure of animals using the accelerometry technique: activity, inactivity and comparison with the heart-rate technique
JA Green, LG Halsey, RP Wilson, PB Frappell
Journal of Experimental Biology 212 (4), 471-482, 2009
1612009
Metabolic cold adaptation in fishes occurs at the level of whole animal, mitochondria and enzyme
CR White, LA Alton, PB Frappell
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279 (1734), 1740-1747, 2012
1542012
The trans-Himalayan flights of bar-headed geese (Anser indicus)
LA Hawkes, S Balachandran, N Batbayar, PJ Butler, PB Frappell, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (23), 9516-9519, 2011
1532011
Accelerometry to estimate energy expenditure during activity: best practice with data loggers
LG Halsey, JA Green, RP Wilson, PB Frappell
Physiological and Biochemical Zoology 82 (4), 396-404, 2009
1532009
Simultaneous biologging of heart rate and acceleration, and their relationships with energy expenditure in free-swimming sockeye salmon (Oncorhynchus nerka)
TD Clark, E Sandblom, SG Hinch, DA Patterson, PB Frappell, AP Farrell
Journal of Comparative Physiology B 180, 673-684, 2010
1512010
Birth weight and altitude: a study in Peruvian communities
JP Mortola, PB Frappell, L Aguero, K Armstrong
The Journal of pediatrics 136 (3), 324-329, 2000
1452000
Ventilatory responses to changes in temperature in mammals and other vertebrates
JP Mortola, PB Frappell
Annual Review of Physiology 62 (1), 847-874, 2000
1082000
How bar-headed geese fly over the Himalayas
GR Scott, LA Hawkes, PB Frappell, PJ Butler, CM Bishop, WK Milsom
Physiology 30 (2), 107-115, 2015
1002015
Scaling of respiratory variables and the breathing pattern in birds: an allometric and phylogenetic approach
PB Frappell, DS Hinds, DF Boggs
Physiological and Biochemical Zoology 74 (1), 75-89, 2001
932001
The paradox of extreme high-altitude migration in bar-headed geese Anser indicus
LA Hawkes, S Balachandran, N Batbayar, PJ Butler, B Chua, DC Douglas, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1750), 20122114, 2013
912013
Marsupial uncoupling protein 1 sheds light on the evolution of mammalian nonshivering thermogenesis
M Jastroch, KW Withers, S Taudien, PB Frappell, M Helwig, T Fromme, ...
Physiological genomics 32 (2), 161-169, 2008
882008
Factorial aerobic scope is independent of temperature and primarily modulated by heart rate in exercising Murray cod (Maccullochella peelii peelii)
TD Clark, T Ryan, BA Ingram, AJ Woakes, PJ Butler, PB Frappell
Physiological and Biochemical Zoology 78 (3), 347-355, 2005
782005
Breathing through skin in a newborn mammal
JP Mortola, PB Frappell, PA Woolley
Nature 397 (6721), 660-660, 1999
761999
Geographic variation in Bar-headed Geese Anser indicus: connectivity of wintering areas and breeding grounds across a broad front
J Takekawa, SR Heath, DC Douglas, WM Perry, S Javed, SH Newman, ...
Wildfowl 59 (59), 100-123, 2013
752013
Physiological responses of free-swimming adult coho salmon to simulated predator and fisheries encounters
MR Donaldson, TD Clark, SG Hinch, SJ Cooke, DA Patterson, MK Gale, ...
Physiological and Biochemical Zoology 83 (6), 973-983, 2010
722010
Energetic cost of locomotion in the tammar wallaby
RV Baudinette, GK Snyder, PB Frappell
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 1992
721992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20