Παρακολούθηση
Min-Wook Kang
Min-Wook Kang
Professor, Dept of Civil, Coastal & Environmental Eng., University of South Alabama
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα southalabama.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applicability of highway alignment optimization models
MW Kang, MK Jha, P Schonfeld
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 21 (1), 257-286, 2012
1382012
Prescreening and repairing in a genetic algorithm for highway alignment optimization
MW Kang, P Schonfeld, N Yang
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 24 (2), 109-119, 2009
972009
Multi-objective highway alignment optimization incorporating preference information
N Yang, MW Kang, P Schonfeld, MK Jha
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 40, 36-48, 2014
612014
New highway geometric design methods for minimizing vehicular fuel consumption and improving safety
MW Kang, S Shariat, MK Jha
Transportation research part C: emerging technologies 31, 99-111, 2013
482013
Highway alignment optimization through feasible gates
MW Kang, P Schonfeld, JC Jong
Journal of advanced transportation 41 (2), 115-144, 2007
372007
Bilevel highway route optimization
MW Kang, N Yang, P Schonfeld, M Jha
Transportation research record 2197 (1), 107-117, 2010
262010
A hybrid methodology for freeway work-zone optimization with time constraints
N Yang, P Schonfeld, MW Kang
Public Works Management & Policy 13 (3), 253-264, 2009
242009
An alignment optimization model for a simple highway network
MW Kang
University of Maryland, College Park, 2008
242008
Studies on static performance of mortise and tenon joint in traditional column and tie construction timber structure
M Kang, N Yang, Q Cha
2011 International Conference on Electric Technology and Civil Engineering …, 2011
182011
Fitting distribution of accident frequency of freeway horizontal curve sections & development of negative binomial regression models
MW Kang, CW Do, B Son
Journal of Transportation Research Society of Korea 20 (7), 197-204, 2002
162002
Empirical model with environmental considerations in highway alignment optimization
S Mishra, MW Kang, MK Jha
Journal of Infrastructure Systems 20 (4), 04014017, 2014
142014
Rail transit route optimization model for rail infrastructure planning and design: Case study of Saint Andrews, Scotland
MW Kang, MK Jha, R Buddharaju
Journal of Transportation Engineering 140 (1), 1-11, 2014
132014
Crash analysis and public survey for drowsy-driving advisory systems
MW Kang, SU Momtaz, TE Barnett
Journal of transportation engineering 141 (9), 04015016, 2015
122015
Assessment of driver compliance on roadside safety signs with auditory warning sounds generated from pavement surface–a driving simulator study
MW Kang, SU Momtaz
Journal of traffic and transportation engineering (English edition) 5 (1), 1-13, 2018
112018
GIS-based model for highway noise analysis
MK Jha, MW Kang
Journal of infrastructure systems 15 (2), 88-94, 2009
92009
Artificial intelligence in highway location and alignment optimization: Applications of genetic algorithms in searching, evaluating, and optimizing highway location and alignments
MW Kang, P Schonfeld
World Scientific, 2020
82020
A Meso-Scale Model of Pedestrian Demand
KJ Clifton, CV Burnier, S Huang, MW Kang, R Schneider
4th Joint Meeting of the Association of Collegiate Schools of Planning and …, 2008
82008
Pedestrian demand model for evaluating pedestrian risk exposure
KJ Clifton, CV Burnier, R Schneider, S Huang, MW Kang
The National Center for Smart Growth Research and Education, University of …, 2008
82008
3D highway alignment optimization for brookeville bypass
MW Kang, MK Jha, P Schonfeld
Proceedings of Transportation Research Board, 86th Annual Meeting, TRB ID …, 2006
82006
Predicting time-varying, speed-varying dilemma zones using machine learning and continuous vehicle tracking
M Rahman, MW Kang, P Biswas
Transportation research part C: emerging technologies 130, 103310, 2021
72021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20