Παρακολούθηση
Michael Aron
Michael Aron
VISION team, ISEN-Brest, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isen.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Use of inertial sensors to support video tracking
M Aron, G Simon, MO Berger
Computer Animation and Virtual Worlds 18 (1), 57-68, 2007
442007
Handling uncertain sensor data in vision-based camera tracking
M Aron, G Simon, MO Berger
Third IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 58-67, 2004
362004
Coupling electromagnetic sensors and ultrasound images for tongue tracking: acquisition setup and preliminary results
M Aron, E Kerrien, MO Berger
7th International Seminar on Speech Production-ISSP'06, 2006
232006
Multimodality acquisition of articulatory data and processing
M Aron, A Roussos, MO Berger, E Kerrien, P Maragos
2008 16th European Signal Processing Conference, 1-5, 2008
162008
MoMar-Demo at Lucky Strike. A near-real time multidisciplinary observatory of hydrothermal processes and ecosystems at the Mid-Atlantic Ridge
M Cannat, P Sarradin, J Blandin, J Escartin, A Colaco, MDS Party, M Aron, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2011, OS22A-05, 2011
92011
L’UNIVERSIT E PIERRE ET MARIE CURIE
MC ARON
Université Pierre et Marie Curie, 2010
92010
Multimodal acquisition of articulatory data: Geometrical and temporal registration
M Aron, MO Berger, E Kerrien, B Wrobel-Dautcourt, B Potard, Y Laprie
The Journal of the Acoustical Society of America 139 (2), 636-648, 2016
82016
Registration of multimodal data for estimating the parameters of an articulatory model
M Aron, A Toutios, MO Berger, E Kerrien, B Wrobel-Dautcourt, Y Laprie
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2009
82009
Multimodal fusion of electromagnetic, ultrasound and MRI data for building an articulatory model
M Aron, MO Berger, E Kerrien
8th International Seminar On Speech Production-ISSP'08, 2008
82008
PDE-based region tracking without motion computation by joint space-time segmentation
AR Mansouri, A Mitiche, M Aron
Proceedings 2003 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2003
82003
Joint transform correlation for face tracking: elderly fall detection application
P Katz, M Aron, A Alfalou
Optical Pattern Recognition XXIV 8748, 60-73, 2013
72013
Acquisition and synchronization of multimodal articulatory data
M Aron, N Ferveur, E Kerrien, MO Berger
8th Annual Conference of the International Speech Communication Association …, 2007
72007
Tests generation oriented web-based automatic assessment of programming assignments
YL Ru, M Aron, JP Gerval, T Napoleon
Smart education and smart e-learning, 117-127, 2015
52015
A face-tracking system to detect falls in the elderly
P Katz, M Aron, A Alfalou
SPIE Newsroom, 2013
52013
Preliminary results on automated video-imaging for the study of behavioural rhythms of tubeworms from the TEMPO-mini ecological module (NEPTUNE, Canada)
M Aron, D Cuvelier, J Aguzzi, C Costa, C Doya, J Sarrazin, PM Sarradin
Martech 2013 5th International Workshop on Marine Technology, 2013
42013
Utilisation d'un capteur inertiel comme aide au suivi basé vision
M Aron, G Simon, MO Berger
15ème congrès francophone Reconnaissance des Formes et Intelligence …, 2006
42006
Hybrid tracking in multiplanar environments
M Aron, G Simon, M Berger, F Vigueras
4
Multi-oriented run length based static and dynamic features fused with Choquet fuzzy integral for human fall detection in videos
B Hadjadji, M Saumard, M Aron
Journal of Visual Communication and Image Representation 82, 103375, 2022
32022
Modeling Subject-Specific Formant Transition Patterns in/aSa/Sequences
M Toda, S Maeda, M Aron, MO Berger
8th International Seminar On Speech Production-ISSP'08, 357-360, 2008
32008
Studying MRI acquisition protocols of sustained sounds with a multimodal acquisition system
M Aron, MO Berger, B Wrobel-Dautcourt
10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014
22014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20