Παρακολούθηση
Hiroshi Sawada
Hiroshi Sawada
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lab.ntt.co.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A robust and precise method for solving the permutation problem of frequency-domain blind source separation
H Sawada, R Mukai, S Araki, S Makino
IEEE transactions on speech and audio processing 12 (5), 530-538, 2004
7352004
Speech enhancement
J Benesty, S Makino, J Chen
Springer Science & Business Media, 2005
5832005
Blind speech separation
S Makino, TW Lee, H Sawada
Springer, 2007
4722007
Underdetermined convolutive blind source separation via frequency bin-wise clustering and permutation alignment
H Sawada, S Araki, S Makino
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 19 (3), 516-527, 2010
3922010
Minimazation of Binary Decision Diagrams Based on Exchanges of Variables.
N Ishiura, H Sawada, S Yajima
ICCAD 91, 472-475, 1991
3471991
Underdetermined blind sparse source separation for arbitrarily arranged multiple sensors
S Araki, H Sawada, R Mukai, S Makino
Signal processing 87 (8), 1833-1847, 2007
3132007
Determined blind source separation unifying independent vector analysis and nonnegative matrix factorization
D Kitamura, N Ono, H Sawada, H Kameoka, H Saruwatari
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 24 (9), 1626 …, 2016
3072016
Multichannel extensions of non-negative matrix factorization with complex-valued data
H Sawada, H Kameoka, S Araki, N Ueda
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 21 (5), 971-982, 2013
3012013
First stereo audio source separation evaluation campaign: data, algorithms and results
E Vincent, H Sawada, P Bofill, S Makino, JP Rosca
International Conference on Independent Component Analysis and Signal …, 2007
2662007
The signal separation evaluation campaign (2007–2010): Achievements and remaining challenges
E Vincent, S Araki, F Theis, G Nolte, P Bofill, H Sawada, A Ozerov, ...
Signal Processing 92 (8), 1928-1936, 2012
2032012
Polar coordinate based nonlinear function for frequency-domain blind source separation
H Sawada, R Mukai, S Araki, S Makino
IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and …, 2003
2002003
The 2011 signal separation evaluation campaign (SiSEC2011):-audio source separation
S Araki, F Nesta, E Vincent, Z Koldovský, G Nolte, A Ziehe, A Benichoux
International Conference on Latent Variable Analysis and Signal Separation …, 2012
1682012
The 2010 Signal Separation Evaluation Campaign (SiSEC2010): - Audio source separation -
S Araki, A Ozerov, V Gowreesunker, H Sawada, F Theis, G Nolte, D Lutter, ...
International Conference on Latent Variable Analysis and Signal Separation …, 2010
1682010
Grouping Separated Frequency Components by Estimating Propagation Model Parameters in Frequency-Domain Blind Source Separation
H Sawada, S Araki, R Mukai, S Makino
IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing 15 (5), 1592-1604, 2007
1642007
Measuring dependence of bin-wise separated signals for permutation alignment in frequency-domain BSS
H Sawada, S Araki, S Makino
2007 IEEE international symposium on circuits and systems, 3247-3250, 2007
1572007
MAP-based underdetermined blind source separation of convolutive mixtures by hierarchical clustering and-norm minimization
S Winter, W Kellermann, H Sawada, S Makino
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2007, 1-12, 2006
1382006
Frequency-domain blind source separation
S Makino, H Sawada, S Araki
Blind Speech Separation, 47-78, 2007
1352007
Blind extraction of dominant target sources using ICA and time-frequency masking
H Sawada, S Araki, R Mukai, S Makino
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 14 (6), 2165-2173, 2006
1222006
Natural gradient multichannel blind deconvolution and speech separation using causal FIR filters
SC Douglas, H Sawada, S Makino
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing 13 (1), 92-104, 2004
1222004
Automatic inference of cross-modal nonverbal interactions in multiparty conversations: " who responds to whom, when, and how?" from gaze, head gestures, and utterances
K Otsuka, H Sawada, J Yamato
Proceedings of the 9th international conference on Multimodal interfaces …, 2007
1192007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20