Παρακολούθηση
Aleš Ude
Aleš Ude
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ijs.si - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Task-specific generalization of discrete and periodic dynamic movement primitives
A Ude, A Gams, T Asfour, J Morimoto
IEEE Transactions on Robotics 26 (5), 800-815, 2010
4642010
Using humanoid robots to study human behavior
CG Atkeson, JG Hale, F Pollick, M Riley, S Kotosaka, S Schaal, T Shibata, ...
IEEE Intelligent Systems and their Applications 15 (4), 46-56, 2000
3692000
CB: A humanoid research platform for exploring neuroscience
G Cheng, SH Hyon, J Morimoto, A Ude, JG Hale, G Colvin, W Scroggin, ...
Advanced Robotics 21 (10), 1097-1114, 2007
2842007
The meaning of action: a review on action recognition and mapping
V Kruger, D Kragic, A Ude, C Geib
Advanced Robotics 21 (13), 1473-1501, 2007
2322007
Programming full-body movements for humanoid robots by observation
A Ude, CG Atkeson, M Riley
Robotics and Autonomous Systems 47 (2), 93-108, 2004
2302004
Orientation in Cartesian Space Dynamic Movement Primitives
A Ude, B Nemec, T Petric, J Morimoto
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2997-3004, 2014
2232014
Object-Action Complexes: Grounded abstractions of sensory-motor processes
N Krüger, C Geib, J Piater, R Petrick, M Steedman, F Wörgötter, A Ude, ...
Robotics and Autonomous Systems 59 (10), 740-757, 2011
2112011
Coupling Movement Primitives: Interaction With the Environment and Bimanual Tasks
A Gams, B Nemec, AJ Ijspeert, A Ude
IEEE Transactions on Robotics 30 (4), 816-830, 2014
2002014
Adaptive control of exoskeleton robots for periodic assistive behaviours based on EMG feedback minimisation
L Peternel, T Noda, T Petrič, A Ude, J Morimoto, J Babič
PloS one 11 (2), e0148942, 2016
1702016
Learning actions from observations
V Kruger, D Herzog, S Baby, A Ude, D Kragic
IEEE Robotics & Automation Magazine 17 (2), 30-43, 2010
1452010
Adaptation of manipulation skills in physical contact with the environment to reference force profiles
FJ Abu-Dakka, B Nemec, JA Jørgensen, TR Savarimuthu, N Krüger, ...
Autonomous Robots 39 (2), 199-217, 2015
1422015
On-line motion synthesis and adaptation using a trajectory database
D Forte, A Gams, J Morimoto, A Ude
Robotics and Autonomous Systems 60 (10), 1327-1339, 2012
1302012
The karlsruhe humanoid head
T Asfour, K Welke, P Azad, A Ude, R Dillmann
8th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), 447-453, 2008
1272008
Learning to pour with a robot arm combining goal and shape learning for dynamic movement primitives
M Tamosiunaite, B Nemec, A Ude, F Wörgötter
Robotics and Autonomous Systems 59 (11), 910-922, 2011
1222011
Enabling real-time full-body imitation: A natural way of transferring human movement to humanoids
M Riley, A Ude, K Wade, CG Atkeson
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2368-2374, 2003
1072003
Planning of joint trajectories for humanoid robots using B-spline wavelets
A Ude, CG Atkeson, M Riley
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2223-2228, 2000
1072000
Methods for motion generation and interaction with a humanoid robot: Case studies of dancing and catching
M Riley, A Ude, CG Atkeson
Workshop on Interactive Robotics and Entertainment (WIRE-2000), 2000
1052000
Trajectory generation from noisy positions of object features for teaching robot paths
A Ude
Robotics and Autonomous Systems 11 (2), 113-127, 1993
961993
Learning compliant movement primitives through demonstration and statistical generalization
M Denisa, A Gams, A Ude, T Petric
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 21 (5), 2581-2594, 2016
942016
Acquisition of elementary robot skills from human demonstration
R Dillmann, M Kaiser, A Ude
International Symposium on Intelligent Robotic Systems, 185-192, 1995
941995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20