Παρακολούθηση
George P. Karatzas
George P. Karatzas
Professor, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The threat of soil salinity: A European scale review
IN Daliakopoulos, IK Tsanis, A Koutroulis, NN Kourgialas, ...
Science of the total environment 573, 727-739, 2016
6632016
Flood management and a GIS modelling method to assess flood-hazard areas—a case study
NN Kourgialas, GP Karatzas
Hydrological Sciences Journal–Journal des Sciences Hydrologiques 56 (2), 212-225, 2011
4142011
Application of linear programming and differential evolutionary optimization methodologies for the solution of coastal subsurface water management problems subject to …
SM Karterakis, GP Karatzas, IK Nikolos, MP Papadopoulou
Journal of hydrology 342 (3-4), 270-282, 2007
1342007
Artificial neural network (ANN) based modeling for karstic groundwater level simulation
IC Trichakis, IK Nikolos, GP Karatzas
Water Resources Management 25, 1143-1152, 2011
1192011
A national scale flood hazard mapping methodology: The case of Greece–Protection and adaptation policy approaches
NN Kourgialas, GP Karatzas
Science of the Total Environment 601, 441-452, 2017
1172017
Groundwater management using numerical simulation and the outer approximation method for global optimization
GP Karatzas, GF Pinder
Water Resources Research 29 (10), 3371-3378, 1993
1171993
A spatio-temporal hybrid neural network-Kriging model for groundwater level simulation
E Tapoglou, GP Karatzas, IC Trichakis, EA Varouchakis
Journal of hydrology 519, 3193-3203, 2014
1112014
Numerical modelling of the environmental impact of landfill leachate leakage on groundwater quality–a field application
MP Papadopoulou, GP Karatzas, GG Bougioukou
Environmental Modeling & Assessment 12, 43-54, 2007
942007
Origin and mobility of hexavalent chromium in North-Eastern Attica, Greece
D Moraetis, NP Nikolaidis, GP Karatzas, Z Dokou, N Kalogerakis, ...
Applied geochemistry 27 (6), 1170-1178, 2012
902012
Artificial neural networks as an alternative approach to groundwater numerical modelling and environmental design
IK Nikolos, M Stergiadi, MP Papadopoulou, GP Karatzas
Hydrological Processes: An International Journal 22 (17), 3337-3348, 2008
902008
Saltwater intrusion estimation in a karstified coastal system using density-dependent modelling and comparison with the sharp-interface approach
Z Dokou, GP Karatzas
Hydrological Sciences Journal 57 (5), 985-999, 2012
852012
Modeling suspended sediment transport and assessing the impacts of climate change in a karstic Mediterranean watershed
SD Nerantzaki, GV Giannakis, D Efstathiou, NP Nikolaidis, IΑ Sibetheros, ...
Science of the Total Environment 538, 288-297, 2015
842015
The solution of groundwater quality management problems with a nonconvex feasible region using a cutting plane optimization technique
GP Karatzas, GF Finder
Water Resources Research 32 (4), 1091-1100, 1996
801996
Statistical analysis and ANN modeling for predicting hydrological extremes under climate change scenarios: The example of a small Mediterranean agro-watershed
NN Kourgialas, Z Dokou, GP Karatzas
Journal of environmental management 154, 86-101, 2015
782015
An integrated framework for the hydrologic simulation of a complex geomorphological river basin
NN Kourgialas, GP Karatzas, NP Nikolaidis
Journal of Hydrology 381 (3-4), 308-321, 2010
762010
Identification of the saline zone in a coastal aquifer using electrical tomography data and simulation
MA Koukadaki, GP Karatzas, MP Papadopoulou, A Vafidis
Water Resources Management 21, 1881-1898, 2007
742007
Mitigation measures for chromium-VI contaminated groundwater–the role of endophytic bacteria in rhizofiltration
H Dimitroula, E Syranidou, E Manousaki, NP Nikolaidis, GP Karatzas, ...
Journal of Hazardous Materials 281, 114-120, 2015
712015
Modeling the saltwater intrusion phenomenon in coastal aquifers-a case study in the industrial zone of herakleio in crete
Y Trichakis
Glob. Nest J 7, 197-203, 2005
702005
Optimal selection of artificial neural network parameters for the prediction of a karstic aquifer's response
IC Trichakis, IK Nikolos, GP Karatzas
Hydrological Processes: An International Journal 23 (20), 2956-2969, 2009
682009
Characterization and mobility of geogenic chromium in soils and river bed sediments of Asopos basin
MA Lilli, D Moraetis, NP Nikolaidis, GP Karatzas, N Kalogerakis
Journal of hazardous materials 281, 12-19, 2015
662015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20