Παρακολούθηση
Yajin Zhou
Yajin Zhou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dissecting android malware: Characterization and evolution
Y Zhou, X Jiang
Security and Privacy (SP), 2012 IEEE Symposium on, 95-109, 2012
27632012
Hey, you, get off of my market: detecting malicious apps in official and alternative android markets.
Y Zhou, Z Wang, W Zhou, X Jiang
NDSS 25 (4), 50-52, 2012
11672012
RiskRanker: scalable and accurate zero-day android malware detection
M Grace, Y Zhou, Q Zhang, S Zou, X Jiang
Proceedings of the 10th international conference on Mobile systems …, 2012
8762012
Detecting repackaged smartphone applications in third-party android marketplaces
W Zhou, Y Zhou, X Jiang, P Ning
Proceedings of the second ACM conference on Data and Application Security …, 2012
8472012
Taming information-stealing smartphone applications (on android)
Y Zhou, X Zhang, X Jiang, VW Freeh
International conference on Trust and trustworthy computing, 93-107, 2011
5992011
Systematic Detection of Capability Leaks in Stock Android Smartphones.
MC Grace, Y Zhou, Z Wang, X Jiang
NDSS 14, 19, 2012
5972012
Fast, scalable detection of Piggybacked mobile applications
W Zhou, Y Zhou, M Grace, X Jiang, S Zou
Proceedings of the third ACM conference on Data and application security and …, 2013
3082013
Detecting passive content leaks and pollution in android applications
YZX Jiang
Proceedings of the 20th Network and Distributed System Security Symposium (NDSS), 2013
2822013
The impact of vendor customizations on android security
L Wu, M Grace, Y Zhou, C Wu, X Jiang
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
2322013
AirBag: Boosting Smartphone Resistance to Malware Infection
C Wu, Y Zhou, K Patel, Z Liang, X Jiang
Proceedings of the 21th Annual Network and Distributed System Security …, 2014
1122014
ARMlock: Hardware-based Fault Isolation for ARM
Y Zhou, X Wang, Y Chen, Z Wang
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
892014
Malton: Towards On-Device Non-Invasive Mobile Malware Analysis for ART
L Xue, Y Zhou, T Chen, X Luo, G Gu
732017
SecPod: a framework for virtualization-based security systems
X Wang, Y Chen, Z Wang, Y Qi, Y Zhou
Proceedings of the 2015 USENIX Conference on Usenix Annual Technical …, 2015
692015
DIVILAR: diversifying intermediate language for anti-repackaging on android platform
W Zhou, Z Wang, Y Zhou, X Jiang
Proceedings of the 4th ACM conference on Data and application security and …, 2014
592014
Harvesting developer credentials in Android apps
Y Zhou, L Wu, Z Wang, X Jiang
Proceedings of the 8th ACM Conference on Security & Privacy in Wireless and …, 2015
522015
LightBox: Full-stack protected stateful middlebox at lightning speed
H Duan, C Wang, X Yuan, Y Zhou, Q Wang, K Ren
Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2019
492019
Design and Implementation of SecPod, A Framework for Virtualization-based Security Systems
X Wang, Y Qi, Z Wang, Y Chen, Y Zhou
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2017
442017
NDroid: Toward tracking information flows across multiple Android contexts
L Xue, C Qian, H Zhou, X Luo, Y Zhou, Y Shao, ATS Chan
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 14 (3), 814-828, 2018
382018
Dating with scambots: Understanding the ecosystem of fraudulent dating applications
Y Hu, H Wang, Y Zhou, Y Guo, L Li, B Luo, F Xu
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2019
372019
Hybrid User-level Sandboxing of Third-party Android Apps
Y Zhou, K Patel, L Wu, Z Wang, X Jiang
Proceedings of the 10th ACM Symposium on Information, Computer and …, 2015
322015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20