Παρακολούθηση
Himanshu Fulara
Himanshu Fulara
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ph.iitr.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Roadmap on Spin-Wave Computing
AV Chumak, P Kabos, M Wu, C Abert, C Adelmann, AO Adeyeye, ...
IEEE Transactions on Magnetics 58 (6), 1-72, 2022
3182022
Two-dimensional mutually synchronized spin Hall nano-oscillator arrays for neuromorphic computing
M Zahedinejad, AA Awad, S Muralidhar, R Khymyn, H Fulara, H Mazraati, ...
Nature Nanotechnology 15 (1), 47-52, 2020
2582020
Memristive control of mutual spin Hall nano-oscillator synchronization for neuromorphic computing
M Zahedinejad, H Fulara, R Khymyn, A Houshang, M Dvornik, S Fukami, ...
Nature materials 21 (1), 81-87, 2022
942022
Spin-orbit torque–driven propagating spin waves
H Fulara, M Zahedinejad, R Khymyn, A Awad, S Muralidhar, M Dvornik, ...
Science Advances 5 (9), eaax8467, 2019
922019
CMOS compatible W/CoFeB/MgO spin Hall nano-oscillators with wide frequency tunability
M Zahedinejad, H Mazraati, H Fulara, J Yue, S Jiang, AA Awad, ...
Applied Physics Letters 112 (13), 2018
772018
Giant voltage-controlled modulation of spin Hall nano-oscillator damping
H Fulara, M Zahedinejad, R Khymyn, M Dvornik, S Fukami, S Kanai, ...
Nature communications 11 (1), 4006, 2020
582020
Spin transfer torque driven higher-order propagating spin waves in nano-contact magnetic tunnel junctions
A Houshang, R Khymyn, H Fulara, A Gangwar, M Haidar, SR Etesami, ...
Nature communications 9 (1), 4374, 2018
552018
Phase-Binarized Spin Hall Nano-Oscillator Arrays: Towards Spin Hall Ising Machines
A Houshang, M Zahedinejad, S Muralidhar, J Chęciński, R Khymyn, ...
Physical Review Applied 17 (1), 014003, 2022
542022
In-plane magnetic anisotropy and coercive field dependence upon thickness of CoFeB
L Kipgen, H Fulara, M Raju, S Chaudhary
Journal of magnetism and magnetic materials 324 (19), 3118-3121, 2012
542012
Interdependence of reversal asymmetry and training effect in Ir22Mn78/Ni81Fe19 bilayers probed with magnetoresistance
H Fulara, S Chaudhary, SC Kashyap
Applied Physics Letters 101 (14), 2012
302012
Energy-Efficient Co-Fe-B/MgO Spin Hall Nano-Oscillators
N Behera, H Fulara, L Bainsla, A Kumar, M Zahedinejad, A Houshang, ...
Physical Review Applied 18 (2), 024017, 2022
272022
Positive exchange bias in as-deposited ion-beam sputtered IrMn/CoFeB system
H Fulara, S Chaudhary, SC Kashyap, DK Pandya
Journal of Applied Physics 110 (9), 2011
262011
Robust mutual synchronization in long spin Hall nano-oscillator chains
A Kumar, H Fulara, R Khymyn, A Litvinenko, M Zahedinejad, M Rajabali, ...
Nano Letters 23 (14), 6720-6726, 2023
182023
Ultrathin Ferrimagnetic GdFeCo Films with Low Damping
L Bainsla, A Kumar, AA Awad, C Wang, M Zahedinejad, N Behera, ...
Advanced Functional Materials, 2111693, 2022
182022
Geometric and electronic structure of the Cs-doped Bi 2 Se 3 (0001) surface
MM Otrokov, A Ernst, K Mohseni, H Fulara, S Roy, GR Castro, ...
Physical Review B 95 (20), 205429, 2017
152017
Injection Locking of Linearlike and Soliton Spin-Wave Modes in Nanoconstriction Spin Hall Nano-oscillators
M Rajabali, R Ovcharov, R Khymyn, H Fulara, A Kumar, A Litvinenko, ...
Physical Review Applied 19 (3), 034070, 2023
112023
Compositional effect on auto-oscillation behavior of Ni100− xFex/Pt spin Hall nano-oscillators
M Haidar, H Mazraati, P Dürrenfeld, H Fulara, M Ranjbar, J Åkerman
Applied Physics Letters 118 (1), 2021
112021
Enhancement of exchange bias and training effect in ion-beam sputtered Fe46Mn54/Ni81Fe19 bilayers
H Fulara, S Chaudhary, SC Kashyap, S Granville
Journal of Applied Physics 115 (4), 2014
112014
Biaxial anisotropy driven asymmetric kinked magnetization reversal in exchange-biased IrMn/NiFe bilayers
H Fulara, S Chaudhary, SC Kashyap
Applied Physics Letters 103 (5), 2013
92013
Influence of strong anisotropy of CoFe layer on the reversal asymmetry and training effect in Ir22Mn78/Co60Fe40 bilayers
H Fulara, S Chaudhary, SC Kashyap
Journal of Applied Physics 113 (4), 2013
92013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20