Παρακολούθηση
Gianmaria Sannino
Gianmaria Sannino
ENEA SSPT-MET-CLIM - Rome - Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enea.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wave energy resource assessment in the Mediterranean, the Italian perspective
L Liberti, A Carillo, G Sannino
Renewable Energy 50, 938-949, 2013
2662013
MED-CORDEX initiative for Mediterranean climate studies
PM Ruti, S Somot, F Giorgi, C Dubois, E Flaounas, A Obermann, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 97 (7), 1187-1208, 2016
2592016
The CIRCE simulations: regional climate change projections with realistic representation of the Mediterranean Sea
S Gualdi, S Somot, L Li, V Artale, M Adani, A Bellucci, A Braun, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 94 (1), 65-81, 2013
1912013
An atmosphere–ocean regional climate model for the Mediterranean area: assessment of a present climate simulation
V Artale, S Calmanti, A Carillo, A Dell’Aquila, M Herrmann, G Pisacane, ...
Climate Dynamics 35 (5), 721-740, 2010
1822010
Sea-level rise and potential drowning of the Italian coastal plains: Flooding risk scenarios for 2100
F Antonioli, M Anzidei, A Amorosi, VL Presti, G Mastronuzzi, G Deiana, ...
Quaternary Science Reviews 158, 29-43, 2017
1592017
Future evolution of marine heatwaves in the Mediterranean Sea
S Darmaraki, S Somot, F Sevault, P Nabat, WD Cabos Narvaez, ...
Climate Dynamics 53 (3), 1371-1392, 2019
1342019
Tidal notches in Mediterranean Sea: a comprehensive analysis
F Antonioli, VL Presti, A Rovere, L Ferranti, M Anzidei, S Furlani, ...
Quaternary Science Reviews 119, 66-84, 2015
1102015
Future projections of the surface heat and water budgets of the Mediterranean Sea in an ensemble of coupled atmosphere–ocean regional climate models
C Dubois, S Somot, S Calmanti, A Carillo, M Déqué, A Dell’Aquilla, ...
Climate dynamics 39 (7), 1859-1884, 2012
992012
Recent observations of seasonal variability of the Mediterranean outflow in the Strait of Gibraltar
J García Lafuente, A Sánchez Román, G Díaz del Río, G Sannino, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 112 (C10), 2007
962007
Circulation of the Mediterranean Sea and its variability
K Schroeder, J Garcìa-Lafuente, SA Josey, V Artale, BB Nardelli, ...
The Climate of the Mediterranean Region: From the past to the future, edited …, 2012
852012
Numerical modeling of the semidiurnal tidal exchange through the Strait of Gibraltar
G Sannino, A Bargagli, V Artale
Journal of Geophysical Research: Oceans 109 (C5), 2004
832004
Wave climate analysis for the design of wave energy harvesters in the Mediterranean Sea
F Arena, V Laface, G Malara, A Romolo, A Viviano, V Fiamma, G Sannino, ...
Renewable energy 77, 125-141, 2015
822015
The climate of the Mediterranean region in future climate projections
S Planton, P Lionello, V Artale, R Aznar, A Carrillo, J Colin, L Congedi, ...
The Climate of the Mediterranean Region, 449-502, 2012
822012
Transport estimates at the western section of the Strait of Gibraltar: A combined experimental and numerical modeling study
A Sánchez‐Román, G Sannino, J García‐Lafuente, A Carillo, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 114 (C6), 2009
812009
Numerical modeling of the mean exchange through the Strait of Gibraltar
G Sannino, A Bargagli, V Artale
Journal of Geophysical Research: Oceans 107 (C8), 9-1-9-24, 2002
812002
Numerical modeling of three‐dimensional stratified tidal flow over Camarinal Sill, Strait of Gibraltar
JC Sánchez‐Garrido, G Sannino, L Liberti, J García Lafuente, L Pratt
Journal of Geophysical Research: Oceans 116 (C12), 2011
802011
An eddy-permitting model of the Mediterranean Sea with a two-way grid refinement at the Strait of Gibraltar
G Sannino, M Herrmann, A Carillo, V Rupolo, V Ruggiero, V Artale, ...
Ocean Modelling 30 (1), 56-72, 2009
662009
The role of Internal Solitary Waves on deep-water sedimentary processes: the case of up-slope migrating sediment waves off the Messina Strait
R Droghei, F Falcini, D Casalbore, E Martorelli, R Mosetti, G Sannino, ...
Scientific reports 6 (1), 1-8, 2016
642016
Future climate projections
S Gualdi, S Somot, W May, S Castellari, M Déqué, M Adani, V Artale, ...
Regional assessment of climate change in the Mediterranean, 53-118, 2013
622013
Timing of the emergence of the Europe–Sicily bridge (40–17 cal ka BP) and its implications for the spread of modern humans
F Antonioli, V Lo Presti, MG Morticelli, L Bonfiglio, MA Mannino, ...
Geological Society, London, Special Publications 411 (1), 111-144, 2016
572016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20