Παρακολούθηση
David Tse
David Tse
Thomas Kailath and Guanghan Xu Professor, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cooperative diversity in wireless networks: Efficient protocols and outage behavior
JN Laneman, DNC Tse, GW Wornell
IEEE Transactions on Information theory 50 (12), 3062-3080, 2004
148822004
Fundamentals of wireless communication
D Tse, P Viswanath
Cambridge university press, 2005
141772005
Diversity and multiplexing: A fundamental tradeoff in multiple-antenna channels
L Zheng, DNC Tse
IEEE Transactions on information theory 49 (5), 1073-1096, 2003
53232003
Mobility increases the capacity of ad hoc wireless networks
M Grossglauser, DNC Tse
IEEE/ACM transactions on networking 10 (4), 477-486, 2002
40232002
Opportunistic beamforming using dumb antennas
P Viswanath, DNC Tse, R Laroia
IEEE transactions on information theory 48 (6), 1277-1294, 2002
34282002
Sum capacity of the vector Gaussian broadcast channel and uplink–downlink duality
P Viswanath, DNC Tse
IEEE Transactions on Information Theory 49 (8), 1912-1921, 2003
15302003
Gaussian interference channel capacity to within one bit
RH Etkin, NC David, H Wang
IEEE Transactions on information theory 54 (12), 5534-5562, 2008
14882008
Spectrum sharing for unlicensed bands
R Etkin, A Parekh, D Tse
IEEE Journal on selected areas in communications 25 (3), 517-528, 2007
12792007
Multiaccess fading channels. I. Polymatroid structure, optimal resource allocation and throughput capacities
DNC Tse, SV Hanly
IEEE Transactions on Information Theory 44 (7), 2796-2815, 1998
12301998
Capacity scaling in MIMO wireless systems under correlated fading
CN Chuah, DNC Tse, JM Kahn, RA Valenzuela
IEEE Transactions on Information theory 48 (3), 637-650, 2002
12012002
Communication on the Grassmann manifold: A geometric approach to the noncoherent multiple-antenna channel
L Zheng, DNC Tse
IEEE transactions on Information Theory 48 (2), 359-383, 2002
11272002
Linear multiuser receivers: Effective interference, effective bandwidth and user capacity
DNC Tse, SV Hanly
IEEE Transactions on Information theory 45 (2), 641-657, 1999
11111999
Wireless network information flow: A deterministic approach
AS Avestimehr, SN Diggavi, NC David
IEEE Transactions on Information theory 57 (4), 1872-1905, 2011
1045*2011
An efficient protocol for realizing cooperative diversity in wireless networks
JN Laneman, GW Wornell, DNC Tse
Proceedings. 2001 IEEE International Symposium on Information Theory (IEEE …, 2001
9112001
Hierarchical Cooperation Achieves Optimal Capacity Scaling in Ad Hoc Networks
A Ozgur, O Lévêque, NC David
IEEE Transactions on information theory 53 (10), 3549-3572, 2007
8062007
Closing the gap in the capacity of wireless networks via percolation theory
M Franceschetti, O Dousse, NC David, P Thiran
IEEE Transactions on Information Theory 53 (3), 1009-1018, 2007
7802007
Diversity-multiplexing tradeoff in multiple-access channels
DNC Tse, P Viswanath, L Zheng
IEEE Transactions on Information Theory 50 (9), 1859-1874, 2004
6882004
Optimal power allocation over parallel Gaussian broadcast channels
DN Tse
Proceedings of IEEE International Symposium on Information Theory, 27, 1997
6141997
Completely stale transmitter channel state information is still very useful
MA Maddah-Ali, D Tse
IEEE Transactions on Information Theory 58 (7), 4418-4431, 2012
5982012
Multiaccess fading channels. II. Delay-limited capacities
SV Hanly, DNC Tse
IEEE Transactions on Information Theory 44 (7), 2816-2831, 1998
5611998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20