Παρακολούθηση
Kevin Murphy
Kevin Murphy
Research Scientist, Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deeplab: Semantic image segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected crfs
LC Chen, G Papandreou, I Kokkinos, K Murphy, AL Yuille
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (4), 834-848, 2017
16069*2017
Machine learning, a probabilistic perspective
C Robert
CHANCE 27 (2), 62-63, 2014
12703*2014
LabelMe: a database and web-based tool for image annotation
BC Russell, A Torralba, KP Murphy, WT Freeman
International journal of computer vision 77 (1), 157-173, 2008
38592008
Dynamic bayesian networks: representation, inference and learning
KP Murphy
University of California, Berkeley, 2002
36962002
Speed/accuracy trade-offs for modern convolutional object detectors
J Huang, V Rathod, C Sun, M Zhu, A Korattikara, A Fathi, I Fischer, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
28162017
Loopy belief propagation for approximate inference: An empirical study
K Murphy, Y Weiss, MI Jordan
arXiv preprint arXiv:1301.6725, 2013
22272013
Rao-Blackwellised particle filtering for dynamic Bayesian networks
K Murphy, S Russell
Sequential Monte Carlo methods in practice, 499-515, 2001
19242001
Knowledge Vault: A Web-scale approach to probabilistic knowledge fusion
XL Dong, K Murphy, E Gabrilovich, G Heitz, W Horn, N Lao, T Strohmann, ...
KDD, 2014
18982014
Progressive neural architecture search
C Liu, B Zoph, M Neumann, J Shlens, W Hua, LJ Li, L Fei-Fei, A Yuille, ...
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 19-34, 2018
17602018
The bayes net toolbox for matlab
K Murphy
Computing science and statistics 33 (2), 1024-1034, 2001
16472001
A review of relational machine learning for knowledge graphs
M Nickel, K Murphy, V Tresp, E Gabrilovich
Proceedings of the IEEE 104 (1), 11-33, 2015
15282015
Weakly-and semi-supervised learning of a deep convolutional network for semantic image segmentation
G Papandreou, LC Chen, KP Murphy, AL Yuille
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1742-1750, 2015
12852015
Context-based vision system for place and object recognition
A Torralba, KP Murphy, WT Freeman, MA Rubin
Computer Vision, IEEE International Conference on 2, 273-273, 2003
12372003
Deep variational information bottleneck
AA Alemi, I Fischer, JV Dillon, K Murphy
arXiv preprint arXiv:1612.00410, 2016
11042016
Rethinking spatiotemporal feature learning: Speed-accuracy trade-offs in video classification
S Xie, C Sun, J Huang, Z Tu, K Murphy
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 305-321, 2018
9612018
Sharing visual features for multiclass and multiview object detection
A Torralba, KP Murphy, WT Freeman
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 29 (5), 854-869, 2007
9602007
Learning the structure of dynamic probabilistic networks
N Friedman, K Murphy, S Russell
arXiv preprint arXiv:1301.7374, 2013
8592013
Sharing features: efficient boosting procedures for multiclass object detection
A Torralba, KP Murphy, WT Freeman
Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2004
8392004
Videobert: A joint model for video and language representation learning
C Sun, A Myers, C Vondrick, K Murphy, C Schmid
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
8122019
Towards accurate multi-person pose estimation in the wild
G Papandreou, T Zhu, N Kanazawa, A Toshev, J Tompson, C Bregler, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
7732017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20