Παρακολούθηση
Wenjie Li
Wenjie Li
Paris Research Center, Huawei Technology France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huawei.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fuzzy Finite Time Control for Switched Systems via Adding a Barrier Power Integrator
S Zheng, W Li
IEEE transactions on cybernetics 49 (7), 2693-2706, 2018
332018
Defective Sensor Identification for WSNs involving Generic Local Outlier Detection Tests
W Li, F Bassi, D Dardari, M Kieffer, G Pasolini
IEEE transactions on Signal and Information Processing over Networks 2 (1 …, 2016
262016
Robust stabilization of fractional‐order plant with general interval uncertainties based on a graphical method
S Zheng, W Li
International Journal of Robust and Nonlinear Control 28 (5), 1672-1692, 2018
172018
Distributed faulty node detection in delay tolerant networks: Design and analysis
W Li, L Galluccio, F Bassi, M Kieffer
IEEE Transactions on Mobile Computing 17 (4), 831 - 844, 2018
162018
Low-complexity distributed fault detection for wireless sensor networks
W Li, F Bassi, D Dardari, M Kieffer, G Pasolini
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 6712-6718, 2015
162015
Stabilizing region of PDμ controller for fractional order system with general interval uncertainties and an interval delay
S Zheng, W Li
Journal of the Franklin Institute 355 (3), 1107-1138, 2018
132018
Distributed stochastic optimization in networks with low informational exchange
W Li, M Assaad
IEEE Transactions on Information Theory 67 (5), 2989-3008, 2021
102021
Matrix exponential learning schemes with low informational exchange
W Li, M Assaad
IEEE Transactions on Signal Processing 67 (12), 3140-3153, 2019
92019
Sparse random linear network coding for data compression in WSNs
W Li, F Bassi, M Kieffer
2016 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 2729-2733, 2016
92016
Peer-assisted individual assessment in a multi-agent system
W Li, F Bassi, L Galluccio, M Kieffer
Automatica 83, 351-360, 2017
82017
Robust Bayesian compressed sensing over finite fields: asymptotic performance analysis
W Li, F Bassi, M Kieffer
arXiv preprint arXiv:1401.4313, 2014
82014
Distributed faulty node detection in DTNs
W Li, L Galluccio, M Kieffer, F Bassi
2016 25th International Conference on Computer Communication and Networks …, 2016
62016
Distributed faulty node detection in DTNs in presence of Byzantine attack
W Li, F Bassi, M Kieffer, A Calisti, G Pasolini, D Dardari
IEEE International Conference on Communications, 1-6, 2017
52017
Self-rating in a community of peers
W Li, F Bassi, L Galluccio, M Kieffer
2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), 5888-5893, 2016
52016
Impact of channel access issues and packet losses on distributed outlier detection within wireless sensor networks
W Li, F Bassi, D Dardan, M Kieffer, G Pasolini
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
42016
Matrix exponential learning for resource allocation with low informational exchange
W Li, M Assaad, G Ayache, M Larranaga
2018 IEEE 19th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2018
32018
Iterative distributed outlier detection for wireless sensor networks: Equilibrium and convergence analysis
W Li, F Bassi, D Dardari, M Kieffer, G Pasolini
2015 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 3050-3056, 2015
32015
Distributed Derivative-free Optimization in Large Communication Networks with Sparse Activity
W Li, M Assaad
2018 IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 817-822, 2018
22018
Distributed Derivative-free Learning Method for Stochastic Optimization over a Network with Sparse Activity
W Li, M Assaad, S Zheng
IEEE Transactions on Automatic Control, 2021
12021
Collecte et estimation robustes d’information dans un réseau de capteurs sans fils
W Li
Paris Saclay, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20