Παρακολούθηση
Peter Knees
Peter Knees
Faculty of Informatics, TU Wien
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuwien.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of music similarity and recommendation from music context data
P Knees, M Schedl
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2013
1852013
Music recommender systems
M Schedl, P Knees, B McFee, D Bogdanov, M Kaminskas
Recommender systems handbook, 453-492, 2015
1822015
Artist Classification with Web-Based Data.
P Knees, E Pampalk, G Widmer
ISMIR, 2004
1522004
An innovative three-dimensional user interface for exploring music collections enriched
P Knees, M Schedl, T Pohle, G Widmer
Proceedings of the 14th ACM international conference on Multimedia, 17-24, 2006
1392006
A music search engine built upon audio-based and web-based similarity measures
P Knees, T Pohle, M Schedl, G Widmer
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
1312007
On Rhythm and General Music Similarity.
T Pohle, D Schnitzer, M Schedl, P Knees, G Widmer
ISMIR, 525-530, 2009
1122009
Using block-level features for genre classification, tag classification and music similarity estimation
K Seyerlehner, M Schedl, T Pohle, P Knees
Submission to Audio Music Similarity and Retrieval Task of MIREX 2010 (2), 3, 2010
992010
Combining audio-based similarity with web-based data to accelerate automatic music playlist generation
P Knees, T Pohle, M Schedl, G Widmer
Proceedings of the 8th ACM international workshop on Multimedia information …, 2006
812006
Drum Transcription via Joint Beat and Drum Modeling Using Convolutional Recurrent Neural Networks.
R Vogl, M Dorfer, G Widmer, P Knees
ISMIR, 150-157, 2017
782017
Music similarity and retrieval: an introduction to audio-and web-based strategies
P Knees, M Schedl
Springer, 2016
772016
Two data sets for tempo estimation and key detection in electronic dance music annotated from user corrections
P Knees, Á Faraldo Pérez, H Boyer, R Vogl, S Böck, F Hörschläger, ...
Proceedings of the 16th International Society for Music Information …, 2015
742015
Oh Oh Oh Whoah! Towards Automatic Topic Detection In Song Lyrics.
F Kleedorfer, P Knees, T Pohle
Ismir, 287-292, 2008
712008
The Quest for Ground Truth in Musical Artist Tagging in the Social Web Era.
G Geleijnse, M Schedl, P Knees
ISMIR, 525-530, 2007
672007
Multiple Lyrics Alignment: Automatic Retrieval of Song Lyrics.
P Knees, M Schedl, G Widmer
ISMIR, 564-569, 2005
662005
Multi-Task Learning of Tempo and Beat: Learning One to Improve the Other.
S Böck, MEP Davies, P Knees
ISMIR, 486-493, 2019
652019
Exploring music collections in virtual landscapes
P Knees, M Schedl, T Pohle, G Widmer
IEEE multimedia 14 (3), 46-54, 2007
632007
Automatic music tag classification based on block-level
K Seyerlehner, G Widmer, M Schedl, P Knees
Proceedings of Sound and Music Computing 2010, 2010
582010
A web-based approach to assessing artist similarity using co-occurrences
M Schedl, P Knees, G Widmer
Proceedings of the Fourth International Workshop on Content-Based Multimedia …, 2005
582005
Frame level audio similarity-a codebook approach
K Seyerlehner, G Widmer, P Knees
Proc. of the 11th Int. Conf. on Digital Audio Effects (DAFx-08), 31, 2008
562008
Assigning and Visualizing Music Genres by Web-based Co-Occurrence Analysis.
M Schedl, T Pohle, P Knees, G Widmer
ISMIR, 260-265, 2006
542006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20