Παρακολούθηση
Daniel Oberle
Daniel Oberle
SAP SE Karlsruhe, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sap.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
What is an ontology?
N Guarino, D Oberle, S Staab
Handbook on ontologies, 1-17, 2009
13492009
KAON—Towards a large scale semantic web
E Bozsak, M Ehrig, S Handschuh, A Hotho, A Maedche, B Motik, D Oberle, ...
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, 304-313, 2002
3912002
The SWRC ontology–semantic web for research communities
Y Sure, S Bloehdorn, P Haase, J Hartmann, D Oberle
Portuguese Conference on Artificial Intelligence, 218-231, 2005
2522005
Semantic Management of Middleware
D Oberle
Springer, 2006
1972006
DOLCE ergo SUMO: On foundational and domain models in the SmartWeb Integrated Ontology (SWIntO)
D Oberle, A Ankolekar, P Hitzler, P Cimiano, M Sintek, M Kiesel, ...
Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web 5 (3), 156-174, 2007
194*2007
Handbook of service description
A Barros, D Oberle
USDL and Its Methods, 2012
156*2012
KAON Server - A Semantic Web Management system
R Volz, D Oberle, S Staab, B Motik
Proc. of the Atlantic Web Intelligence Conference (AWIC’03), 2003
1562003
Foundations for service ontologies: aligning OWL-S to DOLCE
P Mika, D Oberle, A Gangemi, M Sabou
Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web, 563-572, 2004
1502004
An extensible ontology software environment
D Oberle, R Volz, S Staab, B Motik
Handbook on ontologies, 299-319, 2004
1252004
OntoWeb - A Semantic Web community portal
P Spyns, D Oberle, R Volz, J Zheng, M Jarrar, Y Sure, R Studer, ...
Practical Aspects of Knowledge Management, 189-200, 2002
1152002
Ontology driven architectures and potential uses of the semantic web in systems and software engineering
P Tetlow, JZ Pan, D Oberle, E Wallace, M Uschold, E Kendall
W3C Working Draft Working Group Note 2 (11), W3C, 2006
1122006
Conceptual user tracking
D Oberle, B Berendt, A Hotho, J Gonzalez
International Atlantic Web Intelligence Conference, 155-164, 2003
1092003
A unified description language for human to automated services
D Oberle, A Barros, U Kylau, S Heinzl
Information systems 38 (1), 155-181, 2013
982013
What is an ontology? Handbook on ontologies
N Guarino, D Oberle, S Staab
Handbook on Ontologies SE-International Handbooks on Information Systems, 1-17, 2009
952009
Views for light-weight web ontologies
R Volz, D Oberle, R Studer
Proceedings of the 2003 ACM symposium on Applied computing, 1168-1173, 2003
952003
An ontology for software
D Oberle, S Grimm, S Staab
Handbook on ontologies, 383-402, 2009
942009
Towards ontologies for formalizing modularization and communication in large software systems
D Oberle, S Lamparter, S Grimm, D Vrandecic, S Staab, A Gangemi
Applied Ontology 1 (2), 163-202, 2006
932006
A semantic web primer for object-oriented software developers
H Knublauch, D Oberle, P Tetlow, E Wallace, JZ Pan, M Uschold
W3c working group note, W3C, 2006
912006
Supporting application development in the semantic web
D Oberle, S Staab, R Studer, R Volz
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 5 (2), 328-358, 2005
852005
Implementing views for light-weight web ontologies
R Volz, D Oberle, R Studer
Seventh International Database Engineering and Applications Symposium, 2003 …, 2003
722003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20