Παρακολούθηση
Peter Nightingale
Peter Nightingale
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα york.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data structures for generalised arc consistency for extensional constraints
IP Gent, C Jefferson, I Miguel, P Nightingale
AAAI 7, 191-197, 2007
1142007
A new encoding of alldifferent into SAT
IP Gent, P Nightingale
Proc. 3rd International Workshop on Modelling and Reformulating Constraint …, 2004
1062004
Generalised arc consistency for the alldifferent constraint: An empirical survey
IP Gent, I Miguel, P Nightingale
Artificial Intelligence 172 (18), 1973-2000, 2008
912008
Automatically improving constraint models in Savile Row
P Nightingale, Ö Akgün, IP Gent, C Jefferson, I Miguel, P Spracklen
Artificial Intelligence 251, 35-61, 2017
772017
QCSP-Solve: A solver for quantified constraint satisfaction problems
IP Gent, P Nightingale, K Stergiou
IJCAI 5, 138-143, 2005
762005
Complexity of n-queens completion
IP Gent, C Jefferson, P Nightingale
Journal of Artificial Intelligence Research 59, 815-848, 2017
642017
Solving non-Boolean satisfiability problems with stochastic local search: A comparison of encodings
AM Frisch, TJ Peugniez, AJ Doggett, PW Nightingale
Journal of Automated Reasoning 35, 143-179, 2005
642005
Learning when to use lazy learning in constraint solving
IP Gent, C Jefferson, L Kotthoff, I Miguel, NCA Moore, P Nightingale, ...
ECAI 2010, 873-878, 2010
552010
Solving quantified constraint satisfaction problems
IP Gent, P Nightingale, A Rowley, K Stergiou
Artificial Intelligence 172 (6-7), 738-771, 2008
532008
Automatically improving constraint models in Savile Row through associative-commutative common subexpression elimination
P Nightingale, Ö Akgün, IP Gent, C Jefferson, I Miguel
Principles and Practice of Constraint Programming: 20th International …, 2014
442014
A preliminary review of literature on parallel constraint solving
IP Gent, C Jefferson, I Miguel, NC Moore, P Nightingale, P Prosser, ...
Proceedings PMCS 2011 Workshop on Parallel Methods for Constraint Solving, 2011
442011
Encoding quantified CSPs as quantified boolean formulae
IP Gent, P Nightingale, A Rowley
ECAI 16, 176, 2004
442004
Extending simple tabular reduction with short supports
C Jefferson, P Nightingale
Twenty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2013
412013
Automated symmetry breaking and model selection in conjure
O Akgun, AM Frisch, IP Gent, BS Hussain, C Jefferson, L Kotthoff, I Miguel, ...
Principles and Practice of Constraint Programming, 107-116, 2013
402013
Implementing logical connectives in constraint programming
C Jefferson, NCA Moore, P Nightingale, KE Petrie
Artificial Intelligence 174 (16-17), 1407-1429, 2010
402010
Automatically improving SAT encoding of constraint problems through common subexpression elimination in Savile Row
P Nightingale, P Spracklen, I Miguel
Principles and Practice of Constraint Programming: 21st International …, 2015
352015
A review of literature on parallel constraint solving
IP Gent, I Miguel, P Nightingale, C McCreesh, P Prosser, NCA Moore, ...
Theory and Practice of Logic Programming 18 (5-6), 725-758, 2018
342018
Consistency and the Quantified Constraint Satisfaction Problem
P Nightingale
University of St Andrews, 2007
332007
Consistency for quantified constraint satisfaction problems
P Nightingale
Principles and Practice of Constraint Programming-CP 2005, 792-796, 2005
332005
Metamorphic testing of constraint solvers
Ö Akgün, IP Gent, C Jefferson, I Miguel, P Nightingale
Principles and Practice of Constraint Programming: 24th International …, 2018
322018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20