Παρακολούθηση
Barton A. Smith
Barton A. Smith
Amateur Radio Emergency Service
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα arrl.net
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Method for biometric-based authentication in wireless communication for access control
RM Bolle, SL Nunes, S Pankanti, NK Ratha, BA Smith, TG Zimmerman
US Patent 6,819,219, 2004
5262004
Electrophoretic display
IIJG Gordon, MW Hart, AM Homola, DR McKean, LB Schein, BA Smith, ...
US Patent 5,872,552, 1999
5201999
Lateral diffusion in binary mixtures of cholesterol and phosphatidylcholines
JL Rubenstein, BA Smith, HM McConnell
Proceedings of the National Academy of Sciences 76 (1), 15-18, 1979
3821979
The metropolis keyboard-an exploration of quantitative techniques for virtual keyboard design
S Zhai, M Hunter, BA Smith
Proceedings of the 13th annual ACM symposium on User interface software and …, 2000
3422000
Determination of molecular motion in membranes using periodic pattern photobleaching
BA Smith, HM McConnell
Proceedings of the National Academy of Sciences 75 (6), 2759-2763, 1978
3101978
Electrophoretic display
IIJG Gordon, MW Hart, AM Homola, DR McKean, LB Schein, BA Smith, ...
US Patent 5,745,094, 1998
2981998
Performance optimization of virtual keyboards
S Zhai, M Hunter, BA Smith
Human–Computer Interaction 17 (2-3), 229-269, 2002
2972002
Edge touchpad input device
BA Smith, S Zhai
US Patent 7,088,343, 2006
2492006
Improving Browsing Performance: A study of four input devices for scrolling and pointing tasks
S Zhai, BA Smith, T Selker
Human-Computer Interaction INTERACT’97, 286-293, 1997
2081997
Gaze and speech in attentive user interfaces
PP Maglio, T Matlock, CS Campbell, S Zhai, BA Smith
International Conference on Multimodal Interfaces, 1-7, 2000
1702000
Gaze and Speech in Attentive User Interfaces
PP Maglio, T Matlock, CS Campbell, S Zhai, BA Smith
Lecture Notes in Computer Science 1948, 1, 2000
1702000
Re‐evaluation of the thermal stability of optically nonlinear polymeric guest‐host systems
M Stähelin, DM Burland, M Ebert, RD Miller, BA Smith, RJ Twieg, ...
Applied physics letters 61 (14), 1626-1628, 1992
1611992
Stimulation of fluorescence in a small contact region between rat basophil leukemia cells and planar lipid membrane targets by coherent evanescent radiation.
RM Weis, K Balakrishnan, BA Smith, HM McConnell
Journal of Biological Chemistry 257 (11), 6440-6445, 1982
1611982
Stimulation of Fluorescence in a Small Contact Region between Rat Basophil Leukemia-Cells and Planar Membrane Targets by Coherent Evanescent Radiation
RM Weis, K Balakrishnan, BA Smith, HM McConnell
Biophysical Journal 37 (2), A27-A27, 1982
161*1982
Orientational relaxation in electric field poled guest-host and side-chain polymers below Tg
CA Walsh, DM Burland, VY Lee, RD Miller, BA Smith, RJ Twieg, ...
Macromolecules 26 (14), 3720-3722, 1993
1341993
Large anisotropy in optical properties of thin polyimide films of poly (p‐phenylene biphenyltetracarboximide)
S Herminghaus, D Boese, DY Yoon, BA Smith
Applied physics letters 59 (9), 1043-1045, 1991
1331991
Anisotropic molecular motion on cell surfaces
BA Smith, WR Clark, HM McConnell
Proceedings of the National Academy of Sciences 76 (11), 5641-5644, 1979
1311979
Quasi-qwerty soft keyboard optimization
X Bi, BA Smith, S Zhai
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2010
1282010
Electro-optic coefficients in electric-field-poled polymer waveguides
S Herminghaus, BA Smith, JD Swalen
JOSA B 8 (11), 2311-2317, 1991
1231991
Kinetics of adsorption of block copolymers revealed by surface plasmons
JF Tassin, RL Siemens, WT Tang, G Hadziioannou, JD Swalen, BA Smith
The Journal of Physical Chemistry 93 (5), 2106-2111, 1989
1231989
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20