Παρακολούθηση
Marina Riga
Marina Riga
PhD in Computational Intelligence
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isag.meng.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Forecasting daily pollen concentrations using data-driven modeling methods in Thessaloniki, Greece
D Voukantsis, H Niska, K Karatzas, M Riga, A Damialis, D Vokou
Atmospheric Environment 44 (39), 5101-5111, 2010
662010
New European Academy of Allergy and Clinical Immunology definition on pollen season mirrors symptom load for grass and birch pollen‐induced allergic rhinitis
K Karatzas, N Katsifarakis, M Riga, B Werchan, M Werchan, U Berger, ...
Allergy 73 (9), 1851-1859, 2018
532018
hackAIR: Towards raising awareness about air quality in Europe by developing a collective online platform
E Kosmidis, P Syropoulou, S Tekes, P Schneider, E Spyromitros-Xioufis, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (5), 187, 2018
422018
Computational validation of the recently proposed pollen season definition criteria
K Karatzas, M Riga, U Berger, M Werchan, O Pfaar, KC Bergmann
Allergy 73 (1), 5-7, 2018
282018
Presentation and dissemination of pollen information
KD Karatzas, M Riga, M Smith
Allergenic pollen: A review of the production, release, distribution and …, 2013
192013
EUCISE-OWL: An ontology-based representation of the Common Information Sharing Environment (CISE) for the maritime domain
M Riga, E Kontopoulos, K Ioannidis, S Kintzios, S Vrochidis, ...
Semantic Web 12 (4), 603-615, 2021
182021
Investigating the relationship between social media content and real-time observations for urban air quality and public health
M Riga, K Karatzas
Proceedings of the 4th International Conference on Web Intelligence, Mining …, 2014
182014
A Framework for Measuring Semantic Drift in Ontologies.
TG Stavropoulos, S Andreadis, M Riga, E Kontopoulos, P Mitzias, ...
SEMANTiCS (Posters, Demos, SuCCESS), 2016
172016
Google Trends reflect allergic rhinitis symptoms related to birch and grass pollen seasons
K Karatzas, L Papamanolis, N Katsifarakis, M Riga, B Werchan, ...
Aerobiologia 34, 437-444, 2018
152018
Designing for inconsistency–the dependency-based PERICLES approach
JY Vion-Dury, N Lagos, E Kontopoulos, M Riga, P Mitzias, G Meditskos, ...
New Trends in Databases and Information Systems: ADBIS 2015 Short Papers and …, 2015
142015
Development and evaluation of data mining models for air quality prediction in Athens, Greece
M Riga, FA Tzima, K Karatzas, PA Mitkas
Information Technologies in Environmental Engineering: Proceedings of the …, 2009
142009
Atmospheric Environment and Quality of Life Information Extraction from Twitter with the Use of Self-Organizing Maps
M Riga, M Stocker, M Rönkkö, K Karatzas, M Kolehmainen
Journal of Environmental Informatics 26 (1), 2015
122015
An Ontology Design Pattern for Digital Video
P Mitzias, M Riga, S Waddington, E Kontopoulos, G Meditskos, ...
6th Workshop on Ontology and Semantic Web Patterns (WOP 2015) co-located …, 2015
122015
User-driven ontology population from linked data sources
P Mitzias, M Riga, E Kontopoulos, TG Stavropoulos, S Andreadis, ...
Knowledge Engineering and Semantic Web: 7th International Conference, KESW …, 2016
112016
Prophet–ontology population and semantic enrichment from linked data sources
M Riga, P Mitzias, E Kontopoulos, I Kompatsiaris
Data Analytics and Management in Data Intensive Domains: XIX International …, 2018
92018
CERTH@ MediaEval 2014 Social Event Detection Task.
M Riga, G Petkos, S Papadopoulos, M Schinas, Y Kompatsiaris
MediaEval, 2014
82014
Computational intelligence methods for rolling bearing fault detection
N Katsifarakis, M Riga, D Voukantsis, K Karatzas
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 38 …, 2016
72016
PERICLES–Digital Preservation through Management of Change in Evolving Ecosystems.
S Waddington, M Hedges, M Riga, P Mitzias, E Kontopoulos, ...
European Project Space (EPS) event organized in Colmar, July 2015 …, 2016
72016
A Domain-Agnostic Tool for Scalable Ontology Population and Enrichment from Diverse Linked Data Sources.
E Kontopoulos, P Mitzias, M Riga, I Kompatsiaris
DAMDID/RCDL, 184-190, 2017
62017
Ontology-based Representation of Context of Use in Digital Preservation
E Kontopoulos, M Riga, P Mitzias, S Andreadis, G Stavropoulos, Thanos, ...
1st Workshop on Humanities in the Semantic Web - WHiSe, co-located with the …, 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20