Παρακολούθηση
John McDonald
John McDonald
Professor, Maynooth University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mu.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Benchmark for RGB-D Visual Odometry, 3D Reconstruction and SLAM
A Handa, T Whelan, J McDonald, AJ Davison
IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA, 2014
8492014
Kintinuous: Spatially Extended KinectFusion
T Whelan, M Kaess, M Fallon, H Johannsson, J Leonard, J McDonald
RSS Workshop on RGB-D: Advanced Reasoning with Depth Cameras, 2012
6982012
Robust Real-Time Visual Odometry for Dense RGB-D Mapping
T Whelan, H Johannsson, M Kaess, JJ Leonard, J McDonald
Robotics and Automation (ICRA), 2013 IEEE International Conference on, 5724-5731, 2013
496*2013
Real-time large-scale dense RGB-D SLAM with volumetric fusion
T Whelan, M Kaess, H Johannsson, M Fallon, JJ Leonard, J McDonald
The International Journal of Robotics Research 34 (4-5), 598-626, 2015
4882015
Reduction of speckle in digital holography by discrete Fourier filtering
J Maycock, BM Hennelly, JB McDonald, Y Frauel, A Castro, B Javidi, ...
JOSA A 24 (6), 1617-1622, 2007
1582007
Efficient compression of Fresnel fields for Internet transmission of three-dimensional images
TJ Naughton, JB McDonald, B Javidi
Applied Optics 42 (23), 4758-4764, 2003
1462003
Deformation-based loop closure for large scale dense RGB-D SLAM
T Whelan, M Kaess, JJ Leonard, J McDonald
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
1452013
A person independent system for recognition of hand postures used in sign language
D Kelly, J McDonald, C Markham
Pattern Recognition Letters 31 (11), 1359-1368, 2010
1262010
Real-time 6-DOF multi-session visual SLAM over large-scale environments
J McDonald, M Kaess, C Cadena, J Neira, JJ Leonard
Robotics and Autonomous Systems 61 (10), 1144-1158, 2013
1012013
Continuous humanoid locomotion over uneven terrain using stereo fusion
MF Fallon, P Marion, R Deits, T Whelan, M Antone, J McDonald, ...
Humanoid Robots (Humanoids), 2015 IEEE-RAS 15th International Conference on …, 2015
902015
Continuous Humanoid Locomotion over Uneven Terrain using Stereo Fusion
MF Fallon, P Marion, R Deits, T Whelan, M Antone, J McDonald, ...
IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 2015
902015
Development of a wearable motion capture suit and virtual reality biofeedback system for the instruction and analysis of sports rehabilitation exercises
D Fitzgerald, J Foody, D Kelly, T Ward, C Markham, J McDonald, ...
2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2007
882007
Method for mapping an environment
JJ Leonard, M Kaess, J McDonald, TJ Whelan
US Patent 9,412,173, 2016
732016
Depth-independent segmentation of macroscopic three-dimensional objects encoded in single perspectives of digital holograms
CP McElhinney, JB McDonald, A Castro, Y Frauel, B Javidi, TJ Naughton
Optics letters 32 (10), 1229-1231, 2007
612007
Using commodity graphics hardware for real-time digital hologram view-reconstruction
L Ahrenberg, AJ Page, BM Hennelly, JB McDonald, TJ Naughton
Display Technology, Journal of 5 (4), 111-119, 2009
602009
Spread-space spread-spectrum technique for secure multiplexing
BM Hennelly, TJ Naughton, J McDonald, JT Sheridan, G Unnikrishnan, ...
Optics letters 32 (9), 1060-1062, 2007
592007
Weakly supervised training of a sign language recognition system using multiple Instance learning density matrices
D Kelly, J McDonald, C Markham
Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, IEEE Transactions on 41 …, 2011
512011
Incremental and batch planar simplification of dense point cloud maps
T Whelan, L Ma, E Bondarev, PHN de With, J McDonald
Robotics and Autonomous Systems 69, 3-14, 2015
492015
A framework for continuous multimodal sign language recognition
D Kelly, J Reilly Delannoy, J Mc Donald, C Markham
Proceedings of the 2009 international conference on Multimodal interfaces …, 2009
482009
Detecting and tracking road markings using the Hough transform
J McDonald
Proc. of the Irish Machine Vision and Image Processing Conference, 1-9, 2001
482001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20