Παρακολούθηση
M. Katharakis
M. Katharakis
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thickness influence on surface morphology and ozone sensing properties of nanostructured ZnO transparent thin films grown by PLD
S Christoulakis, M Suchea, E Koudoumas, M Katharakis, N Katsarakis, ...
Applied surface science 252 (15), 5351-5354, 2006
912006
Influence of thickness and growth temperature on the optical and electrical properties of ZnO thin films
M Suchea, S Christoulakis, M Katharakis, N Vidakis, E Koudoumas
Thin Solid Films 517 (15), 4303-4306, 2009
602009
A study of the electromagnetic shielding mechanisms in the GHz frequency range of graphene based composite layers
E Drakakis, E Kymakis, G Tzagkarakis, D Louloudakis, M Katharakis, ...
Applied Surface Science 398, 15-18, 2017
572017
Substrate temperature influence on the properties of nanostructured ZnO transparent ultrathin films grown by PLD
M Suchea, S Christoulakis, M Katharakis, G Kiriakidis, N Katsarakis, ...
Applied surface science 253 (19), 8141-8145, 2007
392007
ZnO nanostructured transparent thin films by PLD
S Christoulakis, M Suchea, M Katharakis, N Katsarakis, E Koudoumas, ...
Reviews on Advanced Materials Science 10 (4), 331-334, 2005
352005
Four-wave mixing and parametric four-wave mixing near the 4P–4S transition of the potassium atom
M Katharakis, N Merlemis, A Serafetinides, T Efthimiopoulos
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 35 (24), 4969, 2002
332002
Surface characterization of ZnO transparent thin films
M Suchea, S Christoulakis, M Katharakis, N Katsarakis, G Kiriakidis
Journal of physics: Conference series 10 (1), 147, 2005
272005
Cascade emission and four‐wave mixing parametric processes in potassium
T Efthimiopoulos, ME Movsessian, M Katharakis, N Merlemis
Journal of applied physics 80 (2), 639-643, 1996
251996
Structural and morphological properties of thin ZnO films grown by pulsed laser deposition
M Suchea, S Christoulakis, C Tibeica, M Katharakis, N Kornilios, ...
Applied Surface Science 254 (17), 5475-5480, 2008
242008
Stimulated emissions and quantum interference in potassium atom–laser interaction
N Merlemis, M Katharakis, E Koudoumas, T Efthimiopoulos
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 36 (10), 1943, 2003
212003
Study of the emission in K under two-photon excitation
T Efthimiopoulos, ME Movsessian, M Katharakis, N Merlemis, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 29 (22), 5619, 1996
151996
Nanostructured composite layers for electromagnetic shielding in the GHz frequency range
M Suchea, IV Tudose, G Tzagkarakis, G Kenanakis, M Katharakis, ...
Applied Surface Science 352, 151-154, 2015
142015
Amplified spontaneous emission without population inversion in potassium vapour by internally generated fields
N Merlemis, A Lyras, M Katharakis, T Efthimiopoulos
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 39 (8), 1913, 2006
122006
Metal oxide thin films as sensing layers for ozone detection
M Suchea, N Katsarakis, S Christoulakis, M Katharakis, T Kitsopoulos, ...
Analytica chimica acta 573, 9-13, 2006
102006
Action of counter-propagating laser beams on two-photon excitation of potassium vapour
T Efthimiopoulos, N Merlemis, ME Movsessian, D Pentaris, M Katharakis
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 43 (5), 055401, 2010
52010
An auto-pre-pulse and pre-ionization long-pulse XeCl laser
T Efthimiopoulos, C Radzewicz, M Katharakis
Measurement Science and Technology 6 (2), 167, 1995
51995
The study of InO/sub x//ZnO/XZ LiNbO/sub 3/layered SAW devices for ozone sensing
AC Fechete, SJ Ippolito, K Kalantar-Zadeh, W Wlodarski, AS Holland, ...
SENSORS, 2004 IEEE, 1510-1513, 2004
42004
Ultra sensitive low temperature metal oxide gas sensors
G Kiriakidis, N Katsarakis, M Katharakis, M Suchea, K Galatsis, ...
2004 International Semiconductor Conference. CAS 2004 Proceedings (IEEE Cat …, 2004
42004
Wave mixing and quantum interference effect in potassium atoms
N Merlemis, M Katharakis, E Koudoumas, T Efthimiopoulos
Third GR-I International Conference on New Laser Technologies and …, 2003
12003
Four-wave mixing near the 4P-4S transition of a potassium atom
M Katharakis, N Merlemis, AA Serafetinides, T Efthimiopoulos
Third GR-I International Conference on New Laser Technologies and …, 2003
12003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20