Παρακολούθηση
Vassilis Kostoglou
Vassilis Kostoglou
International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Serum antioxidant status among young, middle-aged and elderly people before and after antioxidant rich diet
E Limberaki, P Eleftheriou, E Vagdatli, V Kostoglou, C Petrou
Hippokratia 16 (2), 118, 2012
402012
The Role of Savings in the Economic Development of the Republic of Azerbaijan.
N Bairamli, V Kostoglou
International Journal of Economic Sciences & Applied Research 3 (2), 2010
392010
Graduates’ Employment in European Union
V Kostoglou, S Paloukis
Proceedings of the 5th International Conference “New Horizons in Industry …, 2007
222007
A comparative analysis of cloud computing services using multicriteria decision analysis methodologies
J Papathanasiou, V Kostoglou, D Petkos
International Journal of Information and Decision Sciences 7 (1), 51-70, 2015
212015
Investigating higher education graduates’ entrepreneurship in Greece
V Kostoglou, E Siakas
Annals of Innovation & Entrepreneurship 3 (1), 17291, 2012
212012
Cortisol levels and serum antioxidant status following chemotherapy
E Limberaki, P Eleftheriou, G Gasparis, E Karalekos, V Kostoglou, ...
Health 3 (08), 512, 2011
182011
Analysis and design of a web-based decision support system for choosing higher education studies
V Kostoglou
Yugoslav Journal of Operations Research 24 (3), 2016
172016
The incorporation of graduates from higher technological education into the labor market
C Koilias, V Kostoglou, A Garmpis, B van der Heijden
Journal of Service Science and Management 4 (1), 86-96, 2011
162011
Analyzing the employability of higher education graduates and detecting the effecting factors
V Kostoglou, P Adamidis
The Cyprus journal of sciences 8, 73, 2010
162010
Higher technological education specialties and graduates’ vocational status and prospects
V Kostoglou, M Vassilakopoulos, C Koilias
Education+ Training 55 (6), 520-537, 2013
122013
Predictors of higher technological education graduates’ labour market entrance success
V Kostoglou, A Garmpis, C Koilias, B Van der Heijden
European Journal of Higher Education 1 (2-3), 158-178, 2011
122011
A comparative analysis of Greek universities’ presence on the World Wide Web using an analytical MCDM methodology
V Kostoglou, J Papathanasiou, O Moschidis, P Ladopoulou
International Journal of Multicriteria Decision Making 4 (3), 279-298, 2014
102014
Investigating human resource management policies of the ICT labour market
V Kostoglou, K Paparrizos, C Zafiropoulos
Operational Research 4, 57-72, 2004
92004
Using AHP and VIKOR to evaluate the hotel industry of eight European countries
P Digkoglou, A Dragoslis, J Papathanasiou, V Kostoglou
Balkan Region Conference on Engineering and Business Education 2 (1), 8-13, 2017
82017
Electronic business and marketing: New trends on its process and applications
T Matsuo, R Colomo-Palacios
Springer, 2013
82013
Investigating graduates’ employability in European Union: Review, analysis and comparison
V Kostoglou, S Paloukis
Proceedings of the International Conference “Global Integration of Graduate …, 2007
72007
Graduates’ entrepreneurship: investigating self-employment of university graduates
V Kostoglou, KV Siakas
Proceedings of the 2nd International FINPIN Conference—Promoting …, 2008
62008
Occupation areas, specialization sectors and professions in ICT: An overall analysis and selection methodology
V Kostoglou, K Paparrizos
Proceedings of the 9th Pan-Hellenic Conference of the Greek Computer Society …, 2003
62003
The absorption of Alexander TEI of Thessaloniki in the labour market–Overall study
V Kostoglou, M Vasilakopoulos, C Zafeiropoulos
Thessaloniki: Career Office pubi, 2007
52007
Design and development of an interactive mobile-based decision support system for selecting higher education studies
V Kostoglou, K Kafkas
Balkan Region Conference on Engineering and Business Education 2 (1), 240-248, 2017
42017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20