Παρακολούθηση
Hongdong Li
Hongdong Li
Professor of Computer Vision and Learning, Australian National University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα anu.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Visual Object Tracking VOT2015 Challenge Results
etc. Kristan, Matej and Matas, Jiri and Leonardis, Ales and Felsberg ...
ICCV workshop, Proceedings of the IEEE International Conference on Computer …, 2015
2111*2015
Go-ICP: A globally optimal solution to 3D ICP point-set registration
J Yang, H Li, D Campbell, Y Jia
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (11), 2241 …, 2015
9822015
Rotation averaging
R Hartley, J Trumpf, Y Dai, H Li
International journal of computer vision 103, 267-305, 2013
6392013
Deep subspace clustering networks
P Ji, T Zhang, H Li, M Salzmann, I Reid
Advances in neural information processing systems 30, 2017
5902017
Deep stacked hierarchical multi-patch network for image deblurring
H Zhang, Y Dai, H Li, P Koniusz
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
5432019
Go-icp: Solving 3d registration efficiently and globally optimally
J Yang, H Li, Y Jia
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1457-1464, 2013
5322013
Neural aggregation network for video face recognition
J Yang, P Ren, D Zhang, D Chen, F Wen, H Li, G Hua
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
4572017
Word-level deep sign language recognition from video: A new large-scale dataset and methods comparison
D Li, C Rodriguez, X Yu, H Li
Proceedings of the IEEE/CVF winter conference on applications of computer …, 2020
4372020
Learning trajectory dependencies for human motion prediction
W Mao, M Liu, M Salzmann, H Li
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
4212019
Support vector machines and its applications in chemistry
H Li, Y Liang, Q Xu
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 95 (2), 188-198, 2009
3782009
Kernel methods on the Riemannian manifold of symmetric positive definite matrices
S Jayasumana, R Hartley, M Salzmann, H Li, M Harandi
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on, 73-80, 2013
3522013
Deblurring by realistic blurring
K Zhang, W Luo, Y Zhong, L Ma, B Stenger, W Liu, H Li
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
3292020
Five-point motion estimation made easy
H Li, R Hartley
18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06) 1, 630-633, 2006
3242006
A simple prior-free method for non-rigid structure-from-motion factorization
Y Dai, H Li, M He
International Journal of Computer Vision 107, 101-122, 2014
3192014
Hierarchical neural architecture search for deep stereo matching
X Cheng, Y Zhong, M Harandi, Y Dai, X Chang, H Li, T Drummond, Z Ge
Advances in neural information processing systems 33, 22158-22169, 2020
3142020
Learning to estimate hidden motions with global motion aggregation
S Jiang, D Campbell, Y Lu, H Li, R Hartley
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2021
2752021
Kernel methods on Riemannian manifolds with Gaussian RBF kernels
S Jayasumana, R Hartley, M Salzmann, H Li, M Harandi
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 37 (12), 2464 …, 2015
2602015
Beyond local search: Tracking objects everywhere with instance-specific proposals
G Zhu, F Porikli, H Li
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
2472016
UPnP: An Optimal O(n) Solution to the Absolute Pose Problem with Universal Applicability
L Kneip, H Li, Y Seo
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
2352014
Multiple views gait recognition using view transformation model based on optimized gait energy image
W Kusakunniran, Q Wu, H Li, J Zhang
2009 IEEE 12th international conference on computer vision workshops, ICCV …, 2009
2352009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20