Παρακολούθηση
SULEYMAN YALDIZ
SULEYMAN YALDIZ
Makine Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα selcuk.edu.tr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimization of tool geometry parameters for turning operations based on the response surface methodology
S Neşeli, S Yaldız, E Türkeş
Measurement 44 (3), 580-587, 2011
3192011
The effect of tool geometry and cutting speed on main cutting force and tool tip temperature
H Saglam, S Yaldiz, F Unsacar
Materials & design 28 (1), 101-111, 2007
1742007
Investigation of the effect of rake angle and approaching angle on main cutting force and tool tip temperature
H Saglam, F Unsacar, S Yaldiz
International Journal of machine tools and manufacture 46 (2), 132-141, 2006
1692006
Design, development and testing of a four-component milling dynamometer for the measurement of cutting force and torque
S Yaldız, F Ünsaçar, H Sağlam, H Işık
Mechanical Systems and Signal Processing 21 (3), 1499-1511, 2007
1512007
A dynamometer design for measurement the cutting forces on turning
S Yaldız, F Ünsaçar
Measurement 39 (1), 80-89, 2006
1252006
Influence of milling strategy on the surface roughness in ball end milling of the aluminum alloy Al7075-T6
D Vakondios, P Kyratsis, S Yaldiz, A Antoniadis
Measurement 45 (6), 1480-1488, 2012
942012
Design, development and testing of a turning dynamometer for cutting force measurement
S Yaldız, F Ünsaçar
Materials & design 27 (10), 839-846, 2006
732006
Linear analysis of chatter vibration and stability for orthogonal cutting in turning
E Turkes, S Orak, S Neseli, S Yaldiz
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 29 (2), 163-169, 2011
492011
Comparison of experimental results obtained by designed dynamometer to fuzzy model for predicting cutting forces in turning
S Yaldiz, F Unsacar, H Saglam
Materials & design 27 (10), 1139-1147, 2006
432006
Prediction of surface roughness using artificial neural network in lathe
Ş Taşdemir, S Neşeli, I Saritaş, S Yaldiz
Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and …, 2008
342008
An experimental investigation as to the effect of cutting parameters on roundness error and surface roughness in cylindrical grinding
H Saglam*, F Unsacar, S Yaldiz
International journal of Production research 43 (11), 2309-2322, 2005
332005
A new process damping model for chatter vibration
E Turkes, S Orak, S Neseli, S Yaldiz
Measurement 44 (8), 1342-1348, 2011
322011
Revisiting CNC Training–a Virtual Training Centre for CNC
M Şahin, N Bilalis, S Yaldız, A Antoniadis, F Ünsaçar, E Maravelakis
International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education …, 2007
192007
Three-dimensional finite element modeling of effect on the cutting forces of rake angle and approach angle in milling
K Gok, H Sari, A Gok, S Neseli, E Turkes, S Yaldiz
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of …, 2017
172017
Tornalamada yaklaşma açısı ve talaş açısına bağlı tırlama titreşimlerinin yüzey pürüzlülüğüne etkileri
S NEŞELİ, S YALDIZ
Politeknik Dergisi 10 (4), 383-389, 2007
162007
Frezelemede kesme parametreleri ile kesme kuvvetlerinin değişimi ve bunların takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerinin incelenmesi
H SAĞLAM, S YALDIZ
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 15 (1), 245-255, 2002
162002
Decomposition of process damping ratios and verification of process damping model for chatter vibration
E Turkes, S Orak, S Neseli, S Yaldiz
Measurement 45 (6), 1380-1386, 2012
122012
Design and applications of a pneumatic accelerator for high speed punching
S Yaldız, H Sağlam, F Ünsaçar, H Işık
Materials & design 28 (3), 889-896, 2007
112007
Virtual Training Centre for CNC: A Sample Virtual Training Environment
M Sahin, S Yaldız, F Ünsaçar, YB Yaldiz, N Bilalis, E Maravelakis, ...
University of Crete, 2007
92007
Estimation of surface roughness on turning with Artificıal Neural Network
S Neseli, S Tasdemir, S Yaldız
Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskisehir Osmangazi …, 2009
72009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20