Παρακολούθηση
Natalia Sidorova
Natalia Sidorova
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Soundness of workflow nets: classification, decidability, and analysis
WMP Van Der Aalst, KM Van Hee, AHM Ter Hofstede, N Sidorova, ...
Formal aspects of computing 23, 333-363, 2011
5442011
What's your current stress level? Detection of stress patterns from GSR sensor data
J Bakker, M Pechenizkiy, N Sidorova
2011 IEEE 11th international conference on data mining workshops, 573-580, 2011
3972011
Constraint-based workflow models: Change made easy
M Pesic, MH Schonenberg, N Sidorova, WMP van der Aalst
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2007
3572007
Data-flow anti-patterns: Discovering data-flow errors in workflows
N Trčka, WMP Van der Aalst, N Sidorova
Advanced Information Systems Engineering: 21st International Conference …, 2009
2712009
Soundness and separability of workflow nets in the stepwise refinement approach
K Van Hee, N Sidorova, M Voorhoeve
Applications and Theory of Petri Nets 2003: 24th International Conference …, 2003
1832003
Smart technologies for long-term stress monitoring at work
R Kocielnik, N Sidorova, FM Maggi, M Ouwerkerk, JHDM Westerink
proceedings of the 26th IEEE international symposium on computer-based …, 2013
1742013
Mining local process models
N Tax, N Sidorova, R Haakma, WMP van der Aalst
Journal of Innovation in Digital Ecosystems 3 (2), 183-196, 2016
1392016
Event abstraction for process mining using supervised learning techniques
N Tax, N Sidorova, R Haakma, WMP van der Aalst
Proceedings of SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys) 2016: Volume …, 2018
1202018
Generalised soundness of workflow nets is decidable
K Van Hee, N Sidorova, M Voorhoeve
Applications and Theory of Petri Nets 2004: 25th International Conference …, 2004
1072004
Stess@ work: From measuring stress to its understanding, prediction and handling with personalized coaching
J Bakker, L Holenderski, R Kocielnik, M Pechenizkiy, N Sidorova
Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT International health informatics symposium …, 2012
1052012
Discovering more precise process models from event logs by filtering out chaotic activities
N Tax, N Sidorova, WMP van der Aalst
Journal of Intelligent Information Systems 52, 107-139, 2019
1022019
Soundness verification for conceptual workflow nets with data: Early detection of errors with the most precision possible
N Sidorova, C Stahl, N Trčka
Information Systems 36 (7), 1026-1043, 2011
1022011
Cost-based fitness in conformance checking
A Adriansyah, N Sidorova, BF van Dongen
2011 eleventh international conference on application of concurrency to …, 2011
1022011
The imprecisions of precision measures in process mining
N Tax, X Lu, N Sidorova, D Fahland, WMP van der Aalst
Information Processing Letters 135, 1-8, 2018
802018
Soundness of resource-constrained workflow nets
K Van Hee, A Serebrenik, N Sidorova, M Voorhoeve
Applications and Theory of Petri Nets 2005: 26th International Conference …, 2005
742005
Enabling process mining on sensor data from smart products
ML Van Eck, N Sidorova, WMP Van der Aalst
2016 IEEE Tenth International Conference on Research Challenges in …, 2016
732016
Model checking SDL with Spin
D Bošnački, D Dams, L Holenderski, N Sidorova
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 6th …, 2000
60*2000
Workflow soundness revisited: Checking correctness in the presence of data while staying conceptual
N Sidorova, C Stahl, N Trčka
Advanced Information Systems Engineering: 22nd International Conference …, 2010
592010
Resource-constrained workflow nets
K van Hee, N Sidorova, M Voorhoeve
Fundamenta Informaticae 71 (2-3), 243-257, 2006
582006
Nested nets for adaptive systems
KM van Hee, IA Lomazova, O Oanea, A Serebrenik, N Sidorova, ...
Petri Nets and Other Models of Concurrency-ICATPN 2006: 27th International …, 2006
562006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20