Παρακολούθηση
Niccolo Pescetelli
Niccolo Pescetelli
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα njit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Brain mechanisms underlying the brief maintenance of seen and unseen sensory information
JR King, N Pescetelli, S Dehaene
Neuron 92 (5), 1122-1134, 2016
1542016
Crowds vs swarms, a comparison of intelligence
L Rosenberg, D Baltaxe, N Pescetelli
2016 swarm/human blended intelligence workshop (SHBI), 1-4, 2016
602016
The perceptual and social components of metacognition.
N Pescetelli, G Rees, B Bahrami
Journal of Experimental Psychology: General 145 (8), 949, 2016
402016
Artificial Swarm Intelligence amplifies accuracy when predicting financial markets
L Rosenberg, N Pescetelli, G Willcox
2017 IEEE 8th Annual Ubiquitous Computing, Electronics and Mobile …, 2017
322017
The role of decision confidence in advice-taking and trust formation.
N Pescetelli, N Yeung
Journal of Experimental Psychology: General 150 (3), 507, 2021
222021
Amplifying prediction accuracy using swarm AI
L Rosenberg, N Pescetelli
2017 Intelligent Systems Conference (IntelliSys), 61-65, 2017
182017
Systems and methods for hybrid swarm intelligence
LB Rosenberg, N Pescetelli, D Baltaxe
US Patent 10,439,836, 2019
122019
Amplifying prediction accuracy using human swarms
D Baltaxe, L Rosenberg, N Pescetelli
Collective Intelligence, 686-688, 2017
122017
The effects of recursive communication dynamics on belief updating
N Pescetelli, N Yeung
Proceedings of the Royal Society B 287 (1931), 20200025, 2020
112020
Human swarms amplify accuracy in financial predictions
L Rosenberg, N Pescetelli, G Willcox
Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference (UEMCON …, 2017
92017
Confidence, advice seeking and changes of mind in decision making
N Pescetelli, AK Hauperich, N Yeung
Cognition 215, 104810, 2021
82021
Selective maintenance mechanisms of seen and unseen sensory features in the human brain
JR King, N Pescetelli, S Dehaene
Biorxiv, 040030, 2016
72016
Modularity and composite diversity affect the collective gathering of information online
N Pescetelli, A Rutherford, I Rahwan
Nature communications 12 (1), 1-10, 2021
62021
" Human Swarming" Amplifies Accuracy and ROI when Forecasting Financial Markets
H Schumann, G Willcox, L Rosenberg, N Pescetelli
2019 IEEE International Conference on Humanized Computing and Communication …, 2019
62019
Amplifying prediction accuracy using human swarms
B David, R Louis, N Pescetelli
Collective Intelligence 2017, 2017
52017
Hybrid social learning in human-algorithm cultural transmission
L Brinkmann, D Gezerli, KV Kleist, TF Müller, I Rahwan, N Pescetelli
Philosophical Transactions of the Royal Society A 380 (2227), 20200426, 2022
32022
Beeme: Real-time internet control of situated human agents
N Pescetelli, M Cebrian, I Rahwan
Computer 53 (8), 49-58, 2020
32020
Collective learning in news consumption
N Pescetelli, A Rutherford, A Kao, I Rahwan
PsyArXiv, 2020
22020
Towards a new social laboratory: an experimental study of search through community participation at burning man
Z Epstein, M Epstein, C Almenar, M Groh, N Pescetelli, E Moro, ...
arXiv preprint arXiv:1903.04125, 2019
22019
Beyond collective intelligence: Collective adaptation
M Galesic, D Barkoczi, A Berdahl, D Biro, G Carbone, I Giannoccaro, ...
SocArXiv, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20