Παρακολούθηση
Paula Estrella
Paula Estrella
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα famaf.unc.edu.ar
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic textual similarity for MT evaluation
J Castillo, P Estrella
Proceedings of the Seventh Workshop on Statistical Machine Translation, 52-58, 2012
322012
How much data is needed for reliable MT evaluation? Using bootstrapping to study human and automatic metrics
PS Estrella, O Hamon, A Popescu-Belis
Proceedings of Machine Translation Summit XI, 167-174, 2007
202007
Finding the system that suits you best: Towards the normalization of MT evaluation
P Estrella, A Popescu-Belis, N Underwood
Translating and the Computer 27, 2005
152005
Relating recognition and translation quality with usability of two different versions of MedSLT
M Starlander, PS Estrella
Proceedings of Machine Translation Summit XII, 2009
92009
A new method for the study of correlations between MT evaluation metrics
PS Estrella, A Popescu-Belis, M King
Proceedings of the 11th Conference on Theoretical and Methodological Issues …, 2007
92007
A new method for the study of correlations between MT evaluation metrics
PS Estrella, A Popescu-Belis, M King
Proceedings of the 11th Conference on Theoretical and Methodological Issues …, 2007
92007
Monolingual backtranslation in a medical speech translation system for diagnostic interviews-a NMT approach
J Mutal, P Bouillon, J Gerlach, P Estrella, H Spechbach
Proceedings of Machine Translation Summit XVII: Translator, Project and User …, 2019
82019
Generating usable formats for metadata and annotations in a large meeting corpus
A Popescu-Belis, PS Estrella
Proceedings of the 45th International Conference of the Association for …, 2007
82007
A model for context-based evaluation of language processing systems and its application to machine translation evaluation
A Popescu-Belis, PS Estrella, M King, NL Underwood
Proceedings of the Fifth International Conference on Language Resources and …, 2006
72006
Differences between SMT and NMT Output-a Translators' Point of View
JD Mutal, L Volkart, P Bouillon, S Girletti, PS Estrella
The Second Workshop on Human-Informed Translation and Interpreting …, 2019
62019
Evaluating the quality of mobile medical speech translators based on ISO/IEC 9126 series: definition, weighted quality model and metrics
N Tsourakis, P Estrella
International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH) 2 (2), 1-20, 2013
52013
Improving contextual quality models for MT evaluation based on evaluators’ feedback
P Estrella, A Popescu-Belis, M King
Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and …, 2008
52008
Integrating MT at Swiss Post's Language Service: preliminary results
P Bouillon, P Estrella, S Girletti, J Mutal, M Bellodi, B Bircher
Proceedings of the 21st Annual Conference of the European Association for …, 2018
42018
Evaluating robustness of referring expression generation algorithms
PA Duboue, MA Domínguez, P Estrella
2015 Fourteenth Mexican International Conference on Artificial Intelligence …, 2015
42015
Looking for the best Evaluation Method for Interlingua-based Spoken Language Translation in the medical
M Starlander, P Estrella
Human-Machine Interaction in Translation: Proceedings of the 8th …, 2011
42011
Evaluating machine translation in context: Metrics and tools
P Estrella
Université de Genève Ecole de traduction et d'interprétation, 2008
42008
MTTT–Machine Translation Training Tool: A tool to teach MT, evaluation and post-editing
P Bouillon, S Girletti, P Estrella, R Lafuente
The 20th Annual Conference of the European Association for Machine …, 2017
32017
OCR correction of documents generated during Argentina's national reorganization process
P Estrella, P Paliza
Proceedings of the First International Conference on Digital Access to …, 2014
32014
Pour une interlangue utile en traduction automatique de la parole dans des domaines limités
P Bouillon, E Rayner, P Estrella, J Gerlach, M Georgescul
Traitement Automatique des Langues 52 (1), 133-160, 2011
32011
Using artificially generated data to evaluate statistical machine translation
E Rayner, PS Estrella, P Bouillon, BA Hockey, Y Nakao
Proceedings of the 2009 Workshop on Grammar Engineering Across Frameworks …, 2009
32009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20