Παρακολούθηση
Tobias Plieninger
Tobias Plieninger
University of Kassel & Georg-August-University Göttingen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-kassel.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessing, mapping, and quantifying cultural ecosystem services at community level
T Plieninger, S Dijks, E Oteros-Rozas, C Bieling
Land use policy 33, 118-129, 2013
11102013
An empirical review of cultural ecosystem service indicators
M Hernández-Morcillo, T Plieninger, C Bieling
Ecological indicators 29, 434-444, 2013
5902013
Do European agroforestry systems enhance biodiversity and ecosystem services? A meta-analysis
M Torralba, N Fagerholm, PJ Burgess, G Moreno, T Plieninger
Agriculture, ecosystems & environment 230, 150-161, 2016
3942016
Traditional land-use and nature conservation in European rural landscapes
T Plieninger, F Höchtl, T Spek
Environmental Science & Policy 9 (4), 317-321, 2006
3852006
The driving forces of landscape change in Europe: A systematic review of the evidence
T Plieninger, H Draux, N Fagerholm, C Bieling, M Bürgi, T Kizos, ...
Land use policy 57, 204-214, 2016
3752016
Linking ecosystem services with cultural landscape research
H Schaich, C Bieling, T Plieninger
Gaia-Ecological Perspectives for Science and Society 19 (4), 269-277, 2010
3182010
Participatory scenario planning in place-based social-ecological research: insights and experiences from 23 case studies
E Oteros-Rozas, B Martín-López, TM Daw, EL Bohensky, JRA Butler, ...
Ecology and Society 20 (4), 2015
2842015
The role of cultural ecosystem services in landscape management and planning
T Plieninger, C Bieling, N Fagerholm, A Byg, T Hartel, P Hurley, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 14, 28-33, 2015
2662015
Resilience and the cultural landscape: understanding and managing change in human-shaped environments
T Plieninger, C Bieling
Cambridge University Press, 2012
2622012
Using social media photos to explore the relation between cultural ecosystem services and landscape features across five European sites
E Oteros-Rozas, B Martín-López, N Fagerholm, C Bieling, T Plieninger
Ecological Indicators 94, 74-86, 2018
2602018
Wood-pastures of Europe: Geographic coverage, social–ecological values, conservation management, and policy implications
T Plieninger, T Hartel, B Martín-López, G Beaufoy, E Bergmeier, K Kirby, ...
Biological Conservation 190, 70-79, 2015
2532015
Socio-cultural valuation of ecosystem services in a transhumance social-ecological network
E Oteros-Rozas, B Martín-López, JA González, T Plieninger, CA López, ...
Regional Environmental Change 14 (4), 1269-1289, 2014
2362014
Rewilding complex ecosystems
A Perino, HM Pereira, LM Navarro, N Fernández, JM Bullock, S Ceaușu, ...
Science 364 (6438), eaav5570, 2019
2342019
Current extent and stratification of agroforestry in the European Union
M Den Herder, G Moreno, RM Mosquera-Losada, JHN Palma, ...
Agriculture, Ecosystems & Environment 241, 121-132, 2017
213*2017
Comparing instrumental and deliberative paradigms underpinning the assessment of social values for cultural ecosystem services
CM Raymond, JO Kenter, T Plieninger, NJ Turner, KA Alexander
Ecological Economics 107, 145-156, 2014
2132014
Effects of land-use history on size structure of holm oak stands in Spanish dehesas: implications for conservation and restoration
T Plieninger, FJ Pulido, W Konold
Environmental Conservation 30 (1), 61-70, 2003
2132003
Land use, biodiversity conservation, and rural development in the dehesas of Cuatro Lugares, Spain
T Plieninger, C Wilbrand
Agroforestry Systems 51 (1), 23-34, 2001
1912001
Effects of land-use and landscape structure on holm oak recruitment and regeneration at farm level in Quercus ilex L. dehesas
T Plieninger, FJ Pulido, H Schaich
Journal of Arid Environments 57 (3), 345-364, 2004
1892004
Linkages between landscapes and human well-being: An empirical exploration with short interviews
C Bieling, T Plieninger, H Pirker, CR Vogl
Ecological Economics 105, 19-30, 2014
1872014
The impact of land abandonment on species richness and abundance in the Mediterranean Basin: A meta-analysis
T Plieninger, C Hui, M Gaertner, L Huntsinger
PLOS ONE 9 (5), e98355, 2014
1752014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20