Παρακολούθηση
Johannes L. Schönberger
Johannes L. Schönberger
Principal Scientist, Microsoft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SciPy 1.0 - Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python
P Virtanen, R Gommers, TE Oliphant, M Haberland, T Reddy, ...
Nature Methods, 2020
164922020
scikit-image: Image processing in Python
S van der Walt, JL Schönberger, J Nunez-Iglesias, F Boulogne, ...
Peer J 2 (6), 2014
3895*2014
Structure-from-Motion Revisited
JL Schönberger, JM Frahm
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
32042016
Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo
JL Schönberger, E Zheng, M Pollefeys, JM Frahm
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016
12802016
A Multi-View Stereo Benchmark with High-Resolution Images and Multi-Camera Videos
T Schöps, JL Schönberger, S Galliani, T Sattler, K Schindler, M Pollefeys, ...
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
5082017
Comparative Evaluation of Hand-Crafted and Learned Local Features
JL Schönberger, H Hardmeier, T Sattler, M Pollefeys
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
2952017
Reconstructing the World* in Six Days *(As Captured by the Yahoo 100 Million Image Dataset)
J Heinly, JL Schönberger, E Dunn, JM Frahm
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015
2902015
Semantic Visual Localization
JL Schönberger, M Pollefeys, A Geiger, T Sattler
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
2582018
From Single Image Query to Detailed 3D Reconstruction
JL Schönberger, F Radenovic, O Chum, JM Frahm
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015
1362015
VSO: Visual Semantic Odometry
KN Lianos, JL Schönberger, M Pollefeys, T Sattler
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
1072018
A Vote-and-Verify Strategy for Fast Spatial Verification in Image Retrieval
JL Schönberger, T Price, T Sattler, JM Frahm, M Pollefeys
Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2016
1022016
HoloLens 2 Research Mode as a Tool for Computer Vision Research
D Ungureanu, F Bogo, S Galliani, P Sama, X Duan, C Meekhof, J Stühmer, ...
arXiv preprint arXiv:2008.11239, 2020
772020
Learning to Fuse Proposals from Multiple Scanline Optimizations in Semi-Global Matching
JL Schönberger, SN Sinha, M Pollefeys
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
562018
Privacy Preserving Image-Based Localization
P Speciale, JL Schönberger, SB Kang, SN Sinha, M Pollefeys
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
512019
Indoor-Outdoor 3D Reconstruction Alignment
A Cohen, JL Schönberger, P Speciale, T Sattler, JM Frahm, M Pollefeys
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016
492016
Mapping on the Fly: Real-Time 3D Dense Reconstruction, Digital Surface Map and Incremental Orthomosaic Generation for Unmanned Aerial Vehicles
T Hinzmann, JL Schönberger, M Pollefeys, R Siegwart
International Conference on Field and Service Robotics (FSR), 2017
482017
RoutedFusion: Learning Real-time Depth Map Fusion
S Weder, JL Schönberger, M Pollefeys, MR Oswald
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
462020
From Dusk till Dawn: Modeling in the Dark
F Radenovic, JL Schönberger, D Ji, JM Frahm, O Chum, J Matas
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
442016
Adaptive Covariance Matrix Estimation for Multi-Baseline InSAR Data Stacks
M Schmitt, JL Schönberger, U Stilla
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 52 (11), 6807 - 6817, 2014
442014
Learning Priors for Semantic 3D Reconstruction
I Cherabier, JL Schönberger, MR Oswald, M Pollefeys, A Geiger
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
392018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20