Παρακολούθηση
Pietro Guccione
Pietro Guccione
Associate Professor of Signal Processing and Radar Technology at Politecnico di Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flexible dynamic block adaptive quantization for Sentinel-1 SAR missions
E Attema, C Cafforio, M Gottwald, P Guccione, AM Guarnieri, F Rocca, ...
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 7 (4), 766-770, 2010
452010
A novel spectral-spatial co-training algorithm for the transductive classification of hyperspectral imagery data
A Appice, P Guccione, D Malerba
Pattern Recognition 63, 229-245, 2017
372017
Multi-mode ENVISAT ASAR interferometry: techniques and preliminary results
AM Guarnieri, P Guccione, P Pasquali, YL Desnos
IEE Proceedings-Radar, Sonar and Navigation 150 (3), 193-200, 2003
362003
Dealing with temporal and spatial correlations to classify outliers in geophysical data streams
A Appice, P Guccione, D Malerba, A Ciampi
Information Sciences 285, 162-180, 2014
332014
Interferometry with ENVISAT wide swath ScanSAR data
P Guccione
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 3 (3), 377-381, 2006
332006
Optimal" focusing" for low resolution ScanSAR
A Monti-Guarnieri, P Guccione
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 39 (3), 479-491, 2001
322001
Hyperbolic rdm for nonlinear valumetric distortions
P Guccione, M Scagliola
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 4 (1), 25-35, 2009
312009
Doppler centroid estimation for ScanSAR data
C Cafforio, P Guccione, AM Guarnieri
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 42 (1), 14-23, 2004
312004
Bioinspired Synthesis of CaCO3 Superstructures through a Novel Hydrogel Composite Membranes Mineralization Platform: A Comprehensive View
G Di Profio, SM Salehi, R Caliandro, P Guccione, G Nico, E Curcio, ...
Advanced Materials 28 (4), 610-616, 2016
302016
Along-track multistatic synthetic aperture radar formations of minisatellites
P Guccione, A Monti Guarnieri, F Rocca, D Giudici, N Gebert
Remote Sensing 12 (1), 124, 2020
242020
Using trend clusters for spatiotemporal interpolation of missing data in a sensor network
A Appice, A Ciampi, D Malerba, P Guccione
Journal of Spatial Information Science, 119-153, 2013
242013
Iterative hyperspectral image classification using spectral–spatial relational features
P Guccione, L Mascolo, A Appice
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 53 (7), 3615-3627, 2015
232015
Transductive hyperspectral image classification: toward integrating spectral and relational features via an iterative ensemble system
A Appice, P Guccione, D Malerba
Machine Learning 103 (3), 343-375, 2016
212016
Ground-based SAR interferometry as a supporting tool in natural and man-made disasters
A Di Pasquale, M Corsetti, P Guccione, A Lugli, M Nicoletti, G Nico, ...
Proceedings of the 33rd EARSel Symposium, Matera, Italy, 3-6, 2013
202013
Focusing algorithms analysis for ground-based SAR images
P Guccione, M Zonno, L Mascolo, G Nico
2013 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium-IGARSS, 3895 …, 2013
172013
Stable target detection and coherence estimation in interferometric SAR stacks
P Guccione, A Monti-Guarnieri, S Tebaldini
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 50 (8), 3171-3178, 2012
172012
ASAR wide swath mode interferometry: Optimisation of the scan pattern synchronisation
B Rosich, A Monti-Guarnieri, D D'Aria, I Navas, B Duesmann, C Cafforio, ...
Proc. of Envisat Symposium, 23-27, 2007
172007
Improved multivariate analysis for fast and selective monitoring of structural dynamics by in situ X-ray powder diffraction
P Guccione, L Palin, M Milanesio, BD Belviso, R Caliandro
Physical Chemistry Chemical Physics 20 (4), 2175-2187, 2018
142018
ROI-based on-board compression for hyperspectral remote sensing images on GPU
R Giordano, P Guccione
Sensors 17 (5), 1160, 2017
142017
Beam sharpening of delay/Doppler altimeter data through Chirp Zeta Transform
P Guccione
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 46 (9), 2517-2526, 2008
132008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20