Παρακολούθηση
Pietro Guccione
Pietro Guccione
Associate Professor of Signal Processing and Radar Technology at Politecnico di Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flexible dynamic block adaptive quantization for Sentinel-1 SAR missions
E Attema, C Cafforio, M Gottwald, P Guccione, AM Guarnieri, F Rocca, ...
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 7 (4), 766-770, 2010
542010
A novel spectral-spatial co-training algorithm for the transductive classification of hyperspectral imagery data
A Appice, P Guccione, D Malerba
Pattern Recognition 63, 229-245, 2017
392017
Multi-mode ENVISAT ASAR interferometry: techniques and preliminary results
AM Guarnieri, P Guccione, P Pasquali, YL Desnos
IEE Proceedings-Radar, Sonar and Navigation 150 (3), 193-200, 2003
382003
Bioinspired Synthesis of CaCO3 Superstructures through a Novel Hydrogel Composite Membranes Mineralization Platform: A Comprehensive View.
G Di Profio, SM Salehi, R Caliandro, P Guccione, G Nico, E Curcio, ...
Advanced Materials (Deerfield Beach, Fla.) 28 (4), 610-616, 2015
342015
Dealing with temporal and spatial correlations to classify outliers in geophysical data streams
A Appice, P Guccione, D Malerba, A Ciampi
Information Sciences 285, 162-180, 2014
332014
Along-track multistatic synthetic aperture radar formations of minisatellites
P Guccione, A Monti Guarnieri, F Rocca, D Giudici, N Gebert
Remote Sensing 12 (1), 124, 2020
322020
Hyperbolic rdm for nonlinear valumetric distortions
P Guccione, M Scagliola
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 4 (1), 25-35, 2009
322009
Interferometry with ENVISAT wide swath ScanSAR data
P Guccione
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 3 (3), 377-381, 2006
322006
Doppler centroid estimation for ScanSAR data
C Cafforio, P Guccione, AM Guarnieri
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 42 (1), 14-23, 2004
322004
Optimal" focusing" for low resolution ScanSAR
A Monti-Guarnieri, P Guccione
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 39 (3), 479-491, 2001
322001
Using trend clusters for spatiotemporal interpolation of missing data in a sensor network
A Appice, A Ciampi, D Malerba, P Guccione
Journal of Spatial Information Science 2013 (6), 119-153, 2013
272013
Ground-based SAR interferometry as a supporting tool in natural and man-made disasters
A Di Pasquale, M Corsetti, P Guccione, A Lugli, M Nicoletti, G Nico, ...
Proceedings of the 33rd EARSel Symposium, Matera, Italy, 3-6, 2013
232013
Iterative hyperspectral image classification using spectral–spatial relational features
P Guccione, L Mascolo, A Appice
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 53 (7), 3615-3627, 2015
222015
Transductive hyperspectral image classification: toward integrating spectral and relational features via an iterative ensemble system
A Appice, P Guccione, D Malerba
Machine Learning 103, 343-375, 2016
192016
Beam sharpening of Delay/Doppler altimeter data through chirp Zeta transform
P Guccione
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 46 (9), 2517-2526, 2008
192008
Focusing algorithms analysis for ground-based SAR images
P Guccione, M Zonno, L Mascolo, G Nico
2013 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium-IGARSS, 3895 …, 2013
182013
Stable target detection and coherence estimation in interferometric SAR stacks
P Guccione, A Monti-Guarnieri, S Tebaldini
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 50 (8), 3171-3178, 2012
182012
2D frequency domain fully focused SAR processing for high PRF radar altimeters
P Guccione, M Scagliola, D Giudici
Remote Sensing 10 (12), 1943, 2018
172018
ASAR wide swath mode interferometry: Optimisation of the scan pattern synchronisation
B Rosich, A Monti-Guarnieri, D D’Aria, I Navas, B Duesmann, C Cafforio, ...
Proc. of Envisat Symposium, 23-27, 2007
172007
Sentinel-1A: Analysis of FDBAQ performance on real data
P Guccione, M Belotti, D Giudici, AM Guarnieri, I Navas-Traver
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 53 (12), 6804-6812, 2015
162015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20