Παρακολούθηση
Andrea Cavalleri
Andrea Cavalleri
Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter & University of Oxford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Femtosecond Structural Dynamics in VO2 during an Ultrafast Solid-Solid Phase Transition
A Cavalleri, C Tóth, CW Siders, JA Squier, F Raksi, P Forget, JC Kieffer
Physical Review Letters 87 (23), 237401, 2001
15912001
Light-induced superconductivity in a stripe-ordered cuprate
AC D. Fausti, R.I. Tobey, S. Kaiser, M. Hoffman, N
Science 331, 6014, 2011
1263*2011
Evidence for a structurally-driven insulator-to-metal transition in VO2: A view from the ultrafast timescale
A Cavalleri, T Dekorsy, HHW Chong, JC Kieffer, RW Schoenlein
Physical Review B 70 (16), 161102, 2004
8822004
Possible light-induced superconductivity in K3C60 at high temperature
M Mitrano, A Cantaluppi, D Nicoletti, S Kaiser, A Perucchi, S Lupi, ...
Nature 530 (7591), 461-464, 2016
8332016
Coherent lattice vibrations measured with ultrafast x-rays near the Lindemann stability limit
K Sokolowski-Tinten, C Blome, J Blums, A Cavalleri, C Dietrich, ...
Nature 422, 287-289, 2003
761*2003
Transient states of matter during short pulse laser ablation
K Sokolowski-Tinten, J Bialkowski, A Cavalleri, D von der Linde, A Oparin, ...
Physical Review Letters 81 (1), 224, 1998
7561998
Picosecond–milliångström lattice dynamics measured by ultrafast X-ray diffraction
C Rose-Petruck, R Jimenez, T Guo, A Cavalleri, CW Siders, F Rksi, ...
Nature 398 (6725), 310-312, 1999
7551999
Detection of nonthermal melting by ultrafast X-ray diffraction
CW Siders, A Cavalleri, K Sokolowski-Tinten, C Toth, T Guo, M Kammler, ...
Science 286 (5443), 1340-1342, 1999
7501999
Control of the electronic phase of a manganite by mode-selective vibrational excitation
M Rini, R Tobey, N Dean, J Itatani, Y Tomioka, Y Tokura, RW Schoenlein, ...
Nature 449 (7158), 72-74, 2007
7242007
Light-induced anomalous Hall effect in graphene
JW McIver, B Schulte, FU Stein, T Matsuyama, G Jotzu, G Meier, ...
Nature physics 16 (1), 38-41, 2020
6982020
Nonlinear lattice dynamics as a basis for enhanced superconductivity in YBa2Cu3O6.5
R Mankowsky, A Subedi, M Först, SO Mariager, M Chollet, HT Lemke, ...
Nature 516 (7529), 71-73, 2014
5692014
Snapshots of non-equilibrium Dirac carrier distributions in graphene
I Gierz, JC Petersen, M Mitrano, C Cacho, ICE Turcu, E Springate, A Stöhr, ...
Nature materials 12 (12), 1119-1124, 2013
5242013
Nonlinear phononics as an ultrafast route to lattice control
M Först, C Manzoni, S Kaiser, Y Tomioka, Y Tokura, R Merlin, A Cavalleri
Nature Physics 7 (11), 854-856, 2011
5072011
Optically enhanced coherent transport in YBa2Cu3O6.5 by ultrafast redistribution of interlayer coupling
W Hu, S Kaiser, D Nicoletti, CR Hunt, I Gierz, MC Hoffmann, M Le Tacon, ...
Nature materials 13 (7), 705-711, 2014
4802014
Band-Selective Measurements of Electron Dynamics in VO2 Using Femtosecond Near-Edge X-Ray Absorption
A Cavalleri, M Rini, HHW Chong, S Fourmaux, TE Glover, PA Heimann, ...
Physical review letters 95 (6), 67405, 2005
3802005
Optically induced coherent transport far above T c in underdoped YBa 2 Cu 3 O 6+ δ
S Kaiser, CR Hunt, D Nicoletti, W Hu, I Gierz, HY Liu, M Le Tacon, T Loew, ...
Physical Review B 89 (18), 184516, 2014
3742014
Femtosecond x-ray measurement of ultrafast melting and large acoustic transients
K Sokolowski-Tinten, C Blome, C Dietrich, A Tarasevitch, ...
Physical Review Letters 87 (22), 225701, 2001
3392001
An effective magnetic field from optically driven phonons
TF Nova, A Cartella, A Cantaluppi, M Först, D Bossini, RV Mikhaylovskiy, ...
Nature Physics 13 (2), 132-136, 2017
3082017
Metastable ferroelectricity in optically strained SrTiO3
TF Nova, AS Disa, M Fechner, A Cavalleri
Science 364 (6445), 1075-1079, 2019
3032019
Ultrafast single-shot diffraction imaging of nanoscale dynamics
A Barty, S Boutet, MJ Bogan, S Hau-Riege, S Marchesini, ...
Nature photonics 2 (7), 415-419, 2008
3012008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20