Παρακολούθηση
Spyros Golfinopoulos
Spyros Golfinopoulos
University of the Aegean, Department of Financial and Management Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fme.aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Organochlorine pesticides in the surface waters of Northern Greece
SK Golfinopoulos, AD Nikolaou, MN Kostopoulou, NK Xilourgidis, ...
Chemosphere 50 (4), 507-516, 2003
2232003
Application of different analytical methods for determination of volatile chlorination by-products in drinking water
AD Nikolaou, TD Lekkas, SK Golfinopoulos, MN Kostopoulou
Talanta 56 (4), 717-726, 2002
1832002
Comparison of methods for determination of volatile organic compounds in drinking water
SK Golfinopoulos, TD Lekkas, AD Nikolaou
Chemosphere 45 (3), 275-284, 2001
1762001
Multiple regression models: A methodology for evaluating trihalomethane concentrations in drinking water from raw water characteristics
SK Golfinopoulos, GB Arhonditsis
Chemosphere 47 (9), 1007-1018, 2002
1472002
Survey of disinfection by-products in drinking water in Athens, Greece
SK Golfinopoulos, AD Nikolaou
Desalination 176 (1-3), 13-24, 2005
1432005
Determination of volatile organic compounds in surface waters and treated wastewater in Greece
AD Nikolaou, SK Golfinopoulos, MN Kostopoulou, GA Kolokythas, ...
Water Research 36 (11), 2883-2890, 2002
1402002
Health impacts of long-term exposure to disinfection by-products in drinking water in Europe: HIWATE
MJ Nieuwenhuijsen, R Smith, S Golfinopoulos, N Best, J Bennett, ...
Journal of water and health 7 (2), 185-207, 2009
1312009
DBP levels in chlorinated drinking water: effect of humic substances
AD Nikolaou, SK Golfinopoulos, TD Lekkas, MN Kostopoulou
Environmental monitoring and assessment 93, 301-319, 2004
1212004
The occurrence of trihalomethanes in the drinking water in Greece
SK Golfinopoulos
Chemosphere 41 (11), 1761-1767, 2000
1142000
Use of a multiple regression model for predicting trihalomethane formation
SK Golfinopoulos, NK Xilourgidis, MN Kostopoulou, TD Lekkas
Water research 32 (9), 2821-2829, 1998
1141998
Evaluation of the pollution of the surface waters of Greece from the priority compounds of List II, 76/464/EEC Directive, and other toxic compounds
T Lekkas, G Kolokythas, A Nikolaou, M Kostopoulou, A Kotrikla, G Gatidou, ...
Environment international 30 (8), 995-1007, 2004
1022004
Modeling the formation of chlorination by-products in river waters with different quality
AD Nikolaou, SK Golfinopoulos, GB Arhonditsis, V Kolovoyiannis, ...
Chemosphere 55 (3), 409-420, 2004
952004
Kinetics of the formation and decomposition of chlorination by-products in surface waters
AD Nikolaou, TD Lekkas, SK Golfinopoulos
Chemical Engineering Journal 100 (1-3), 139-148, 2004
902004
Determination of haloacetic acids in water by acidic methanol esterification–GC–ECD method
AD Nikolaou, SK Golfinopoulos, MN Kostopoulou, TD Lekkas
Water research 36 (4), 1089-1094, 2002
892002
Decomposition of dihaloacetonitriles in water solutions and fortified drinking water samples
AD Nikolaou, SK Golfinopoulos, MN Kostopoulou, TD Lekkas
Chemosphere 41 (8), 1149-1154, 2000
772000
Volatile organic compounds in the surface waters of Northern Greece
MN Kostopoulou, SK Golfinopoulos, AD Nikolaou, NK Xilourgidis, ...
Chemosphere 40 (5), 527-532, 2000
772000
Factors affecting the formation of organic by-products during water chlorination: a bench-scale study
AD Nikolaou, SK Golfinopoulos, TD Lekkas, GB Arhonditsis
Water, air, and soil pollution 159, 357-371, 2004
712004
Structural investigations of aquatic humic substances from different watersheds
S Samios, T Lekkas, A Nikolaou, S Golfinopoulos
Desalination 210 (1-3), 125-137, 2007
662007
Investigation of the behaviour of haloketones in water samples
AD Nikolaou, TD Lekkas, MN Kostopoulou, SK Golfinopoulos
Chemosphere 44 (5), 907-912, 2001
662001
The occurrence of disinfection by-products in the drinking water of Athens, Greece
SK Golfinopoulos, AD Nikolaou, TD Lekkas
Environmental Science and Pollution Research 10, 368-372, 2003
602003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20