Παρακολούθηση
Konstantina Skouri
Konstantina Skouri
Professor, Department of Mathematics, University of Ioannina
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inventory models with ramp type demand rate, partial backlogging and Weibull deterioration rate
K Skouri, I Konstantaras, S Papachristos, I Ganas
European journal of operational research 192 (1), 79-92, 2009
3892009
An inventory model with deteriorating items, quantity discount, pricing and time-dependent partial backlogging
S Papachristos, K Skouri
International Journal of Production Economics 83 (3), 247-256, 2003
2822003
An optimal replenishment policy for deteriorating items with time-varying demand and partial–exponential type–backlogging
S Papachristos, K Skouri
Operations Research Letters 27 (4), 175-184, 2000
2522000
A comprehensive extension of optimal ordering policy for stock-dependent demand under progressive payment scheme
JT Teng, IP Krommyda, K Skouri, KR Lou
European Journal of Operational Research 215 (1), 97-104, 2011
1322011
A continuous review inventory model, with deteriorating items, time-varying demand, linear replenishment cost, partially time-varying backlogging
K Skouri, S Papachristos
Applied Mathematical Modelling 26 (5), 603-617, 2002
1312002
Lot sizing for a recoverable product with inspection and sorting
I Konstantaras, K Skouri, MY Jaber
Computers & Industrial Engineering 58 (3), 452-462, 2010
1152010
Economic production quantity models for deteriorating items with up-stream full trade credit and down-stream partial trade credit
SC Chen, JT Teng, K Skouri
International Journal of Production Economics 155, 302-309, 2014
1142014
Optimal stopping and restarting production times for an EOQ model with deteriorating items and time-dependent partial backlogging
K Skouri, S Papachristos
International Journal of Production Economics 81, 525-531, 2003
1092003
Inventory models for imperfect quality items with shortages and learning in inspection
I Konstantaras, K Skouri, MY Jaber
Applied mathematical modelling 36 (11), 5334-5343, 2012
1002012
Lot sizing for a single product recovery system with variable setup numbers
I Konstantaras, K Skouri
European Journal of Operational Research 203 (2), 326-335, 2010
942010
Supply chain models for deteriorating products with ramp type demand rate under permissible delay in payments
K Skouri, I Konstantaras, S Papachristos, JT Teng
Expert Systems with Applications 38 (12), 14861-14869, 2011
842011
A note on “optimal replenishment policies for non-instantaneous deteriorating items with price and stock sensitive demand under permissible delay in payment”
J Wu, K Skouri, JT Teng, LY Ouyang
International Journal of Production Economics 155, 324-329, 2014
812014
Optimal ordering quantities for substitutable products with stock-dependent demand
IP Krommyda, K Skouri, I Konstantaras
Applied Mathematical Modelling 39 (1), 147-164, 2015
782015
An EOQ model with backorders and rejection of defective supply batches
K Skouri, I Konstantaras, AG Lagodimos, S Papachristos
International Journal of Production Economics 155, 148-154, 2014
612014
Optimal replenishment decisions for perishable products under cash, advance, and credit payments considering carbon tax regulations
Y Shi, Z Zhang, SC Chen, LE Cárdenas-Barrón, K Skouri
International Journal of Production Economics 223, 107514, 2020
592020
Metaheuristic optimization for the single-item dynamic lot sizing problem with returns and remanufacturing
KE Parsopoulos, I Konstantaras, K Skouri
Computers & Industrial Engineering 83, 307-315, 2015
542015
Inventory models with ramp type demand rate, time dependent deterioration rate, unit production cost and shortages
K Skouri, I Konstantaras, SK Manna, KS Chaudhuri
Annals of Operations Research 191, 73-95, 2011
522011
Solving the stochastic dynamic lot-sizing problem through nature-inspired heuristics
GS Piperagkas, I Konstantaras, K Skouri, KE Parsopoulos
Computers & Operations Research 39 (7), 1555-1565, 2012
502012
Two inventory systems with trapezoidal-type demand rate and time-dependent deterioration and backlogging
J Wu, K Skouri, JT Teng, Y Hu
Expert Systems with Applications 46, 367-379, 2016
452016
Optimal inventory policies for deteriorating items with trapezoidal-type demand patterns and maximum lifetimes under upstream and downstream trade credits
J Wu, JT Teng, K Skouri
Annals of Operations Research 264, 459-476, 2018
442018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20