Παρακολούθηση
Giovanni Stracquadanio
Giovanni Stracquadanio
Senior Lecturer in Synthetic Biology, The University of Edinburgh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Total synthesis of a functional designer eukaryotic chromosome
N Annaluru, H Muller, LA Mitchell, S Ramalingam, G Stracquadanio, ...
science 344 (6179), 55-58, 2014
6162014
Design of a synthetic yeast genome
SM Richardson, LA Mitchell, G Stracquadanio, K Yang, JS Dymond, ...
Science 355 (6329), 1040-1044, 2017
5202017
“Perfect” designer chromosome V and behavior of a ring derivative
ZX Xie, BZ Li, LA Mitchell, Y Wu, X Qi, Z Jin, B Jia, X Wang, BX Zeng, ...
Science 355 (6329), eaaf4704, 2017
2612017
Bug mapping and fitness testing of chemically synthesized chromosome X
Y Wu, BZ Li, M Zhao, LA Mitchell, ZX Xie, QH Lin, X Wang, WH Xiao, ...
Science 355 (6329), eaaf4706, 2017
2352017
Synthesis, debugging, and effects of synthetic chromosome consolidation: synVI and beyond
LA Mitchell, A Wang, G Stracquadanio, Z Kuang, X Wang, K Yang, ...
Science 355 (6329), eaaf4831, 2017
2122017
Deep functional analysis of synII, a 770-kilobase synthetic yeast chromosome
Y Shen, Y Wang, T Chen, F Gao, J Gong, D Abramczyk, R Walker, H Zhao, ...
Science 355 (6329), eaaf4791, 2017
2102017
The importance of p53 pathway genetics in inherited and somatic cancer genomes
G Stracquadanio, X Wang, M Wallace, A Grawenda, P Zhang, J Hewitt, ...
Nature Reviews Cancer 16 (4), 251--265, 2016
1532016
SCRaMbLE generates designed combinatorial stochastic diversity in synthetic chromosomes
Y Shen, G Stracquadanio, Y Wang, K Yang, LA Mitchell, Y Xue, Y Cai, ...
Genome research 26 (1), 36-49, 2016
1412016
Yeast Golden Gate (yGG) for the Efficient Assembly of S. cerevisiae Transcription Units
N Agmon, LA Mitchell, Y Cai, S Ikushima, J Chuang, A Zheng, WJ Choi, ...
ACS synthetic biology 4 (7), 853-859, 2015
882015
Intrinsic biocontainment: multiplex genome safeguards combine transcriptional and recombinational control of essential yeast genes
Y Cai, N Agmon, WJ Choi, A Ubide, G Stracquadanio, K Caravelli, H Hao, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (6), 1803-1808, 2015
652015
Technological challenges and milestones for writing genomes
N Ostrov, J Beal, T Ellis, DB Gordon, BJ Karas, HH Lee, SC Lenaghan, ...
Science 366 (6463), 310-312, 2019
552019
Generalized pattern search algorithm for peptide structure prediction
G Nicosia, G Stracquadanio
Biophysical journal 95 (10), 4988-4999, 2008
542008
RADOM, an Efficient In Vivo Method for Assembling Designed DNA Fragments up to 10 kb Long in Saccharomyces cerevisiae
Q Lin, B Jia, LA Mitchell, J Luo, K Yang, KI Zeller, W Zhang, Z Xu, ...
ACS synthetic biology 4 (3), 213-220, 2015
472015
An advanced clonal selection algorithm with ad-hoc network-based hypermutation operators for synthesis of topology and sizing of analog electrical circuits
A Ciccazzo, P Conca, G Nicosia, G Stracquadanio
Artificial Immune Systems: 7th International Conference, ICARIS 2008, Phuket …, 2008
382008
Germline and somatic genetic variants in the p53 pathway interact to affect cancer risk, progression, and drug response
P Zhang, I Kitchen-Smith, L Xiong, G Stracquadanio, K Brown, PH Richter, ...
Cancer research 81 (7), 1667-1680, 2021
312021
Low escape-rate genome safeguards with minimal molecular perturbation of Saccharomyces cerevisiae
N Agmon, Z Tang, K Yang, B Sutter, S Ikushima, Y Cai, K Caravelli, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (8), E1470-E1479, 2017
252017
Design of robust space trajectories
G Stracquadanio, A La Ferla, M De Felice, G Nicosia
International Conference on Innovative Techniques and Applications of …, 2011
212011
Computational energy-based redesign of robust proteins
G Stracquadanio, G Nicosia
Computers & chemical engineering 35 (3), 464-473, 2011
202011
Analysis and optimization of c3 photosynthetic carbon metabolism
G Stracquadanio, R Umeton, A Papini, P Lio, G Nicosia
2010 IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 44-51, 2010
192010
The Landscape of the Heritable Cancer Genome
V Fanfani, L Citi, AL Harris, F Pezzella, G Stracquadanio
Cancer Research 81 (10), 2588-2599, 2021
162021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20