Παρακολούθηση
Ioannis S. Minas
Ioannis S. Minas
Department of Horticulture and Landscape Architecture, Colorado State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα colostate.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Environmental and orchard bases of peach fruit quality
IS Minas, G Tanou, A Molassiotis
Scientia Horticulturae 235, 307-322, 2018
1422018
Effect of ozone application during cold storage of kiwifruit on the development of stem-end rot caused by Botrytis cinerea
IS Minas, GS Karaoglanidis, GA Manganaris, M Vasilakakis
Postharvest Biology and Technology 58 (3), 203-210, 2010
1302010
Sulfur dioxide fumigation alone or in combination with CO< sub> 2</sub>-enriched atmosphere extends the market life of highbush blueberry fruit
CM Cantín, IS Minas, V Goulas, M Jiménez, GA Manganaris, ...
Postharvest Biology and Technology 67, 84-91, 2012
1232012
Physiological and proteomic approaches to address the active role of ozone in kiwifruit post-harvest ripening
IS Minas, G Tanou, M Belghazi, D Job, GA Manganaris, A Molassiotis, ...
Journal of Experimental Botany 63 (7), 2449-2464, 2012
1162012
Ozone-induced kiwifruit ripening delay is mediated by ethylene biosynthesis inhibition and cell wall dismantling regulation
IS Minas, AR Vicente, AP Dhanapal, GA Manganaris, V Goulas, ...
Plant Science 229, 76-85, 2014
1062014
Postharvest fruit rots of apple in Greece: Pathogen incidence and relationships between fruit quality parameters, cultivar susceptibility, and patulin production
S Konstantinou, GS Karaoglanidis, GA Bardas, IS Minas, E Doukas, ...
Plant Disease 95 (6), 666-672, 2011
842011
Exploring priming responses involved in peach fruit acclimation to cold stress
G Tanou, IS Minas, F Scossa, M Belghazi, A Xanthopoulou, I Ganopoulos, ...
Scientific reports 7 (1), 11358, 2017
752017
Accurate non-destructive prediction of peach fruit internal quality and physiological maturity with a single scan using near infrared spectroscopy
IS Minas, F Blanco-Cipollone, D Sterle
Food Chemistry 335, 127626, 2021
722021
Postharvest handling of plums (Prunus salicina Lindl.) at 10 C to save energy and preserve fruit quality using an innovative application system of 1-MCP
IS Minas, GM Crisosto, D Holcroft, M Vasilakakis, CH Crisosto
Postharvest Biology and Technology 76, 1-9, 2013
722013
Discovery of non-climacteric and suppressed climacteric bud sport mutations originating from a climacteric Japanese plum cultivar (Prunus salicina Lindl.)
IS Minas, C Font i Forcada, GS Dangl, TM Gradziel, AM Dandekar, ...
Frontiers in Plant Science 6, 316, 2015
68*2015
Comparative physiological and proteomic analysis reveal distinct regulation of peach skin quality traits by altitude
E Karagiannis, G Tanou, M Samiotaki, M Michailidis, G Diamantidis, ...
Frontiers in plant science 7, 224109, 2016
612016
1H NMR metabolic fingerprinting to probe temporal postharvest changes on qualitative attributes and phytochemical profile of sweet cherry fruit
V Goulas, IS Minas, PM Kourdoulas, A Lazaridou, AN Molassiotis, ...
Frontiers in Plant Science 6, 160079, 2015
562015
Soil sterilization leads to re-colonization of a healthier rhizosphere microbiome
K Li, MJ DiLegge, IS Minas, A Hamm, D Manter, JM Vivanco
Rhizosphere 12, 100176, 2019
552019
Coupling of physiological and proteomic analysis to understand the ethylene-and chilling-induced kiwifruit ripening syndrome
IS Minas, G Tanou, E Karagiannis, M Belghazi, A Molassiotis
Frontiers in plant science 7, 179122, 2016
512016
The impact of sodium nitroprusside and ozone in kiwifruit ripening physiology: a combined gene and protein expression profiling approach
G Tanou, IS Minas, E Karagiannis, D Tsikou, S Audebert, ...
Annals of Botany 116 (4), 649-662, 2015
492015
Postharvest responses of sweet cherry fruit and stem tissues revealed by metabolomic profiling
E Karagiannis, M Michailidis, K Karamanoli, A Lazaridou, IS Minas, ...
Plant physiology and biochemistry 127, 478-484, 2018
442018
Phytochemical content, antioxidants and cell wall metabolism of two loquat (Eriobotrya japonica) cultivars under different storage regimes
V Goulas, IS Minas, PM Kourdoulas, AR Vicente, GA Manganaris
Food chemistry 155, 227-234, 2014
412014
Peach for the future: A specialty crop revisited
GA Manganaris, I Minas, M Cirilli, R Torres, D Bassi, G Costa
Scientia Horticulturae 305, 111390, 2022
382022
Ozone-induced inhibition of kiwifruit ripening is amplified by 1-methylcyclopropene and reversed by exogenous ethylene
IS Minas, G Tanou, A Krokida, E Karagiannis, M Belghazi, M Vasilakakis, ...
BMC plant biology 18, 1-19, 2018
382018
Optimizing peach tree canopy architecture for efficient light use, increased productivity and improved fruit quality
BM Anthony, IS Minas
Agronomy 11 (10), 1961, 2021
332021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20