Παρακολούθηση
Jean B. Lasserre
Jean B. Lasserre
LAAS-CNRS, Toulouse France, ANITI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα laas.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global optimization with polynomials and the problem of moments
JB Lasserre
SIAM Journal on optimization 11 (3), 796-817, 2001
29392001
Discrete-time Markov control processes: basic optimality criteria
O Hernández-Lerma, JB Lasserre
Springer Science & Business Media, 2012
13772012
Moments, positive polynomials and their applications
JB Lasserre
World Scientific, 2009
12772009
Further topics on discrete-time Markov control processes
O Hernández-Lerma, JB Lasserre
Springer Science & Business Media, 2012
6982012
GloptiPoly 3: moments, optimization and semidefinite programming
D Henrion, JB Lasserre, J Löfberg
Optimization Methods & Software 24 (4-5), 761-779, 2009
6172009
GloptiPoly: Global optimization over polynomials with Matlab and SeDuMi
D Henrion, JB Lasserre
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 29 (2), 165-194, 2003
4892003
Handbook on semidefinite, conic and polynomial optimization
MF Anjos, JB Lasserre
Springer Science & Business Media, 2011
3492011
Detecting global optimality and extracting solutions in GloptiPoly
D Henrion, JB Lasserre
Positive polynomials in control 312, 293-310, 2005
3462005
Convergent SDP-relaxations in polynomial optimization with sparsity
JB Lasserre
SIAM Journal on Optimization 17 (3), 822-843, 2006
3362006
An explicit exact SDP relaxation for nonlinear 0-1 programs
JB Lasserre
Integer Programming and Combinatorial Optimization: 8th International IPCO …, 2001
3142001
An introduction to polynomial and semi-algebraic optimization
JB Lasserre
Cambridge University Press, 2015
2892015
Nonlinear optimal control via occupation measures and LMI-relaxations
JB Lasserre, D Henrion, C Prieur, E Trélat
SIAM journal on control and optimization 47 (4), 1643-1666, 2008
2832008
Markov chains and invariant probabilities
O Hernández-Lerma, JB Lasserre
Birkhäuser, 2012
2712012
Convergent relaxations of polynomial matrix inequalities and static output feedback
D Henrion, JB Lasserre
IEEE Transactions on Automatic Control 51 (2), 192-202, 2006
2452006
An explicit equivalent positive semidefinite program for nonlinear 0-1 programs
JB Lasserre
SIAM Journal on Optimization 12 (3), 756-769, 2002
2312002
A modified shifting bottleneck procedure for job-shop scheduling
S Dauzere-Peres, JB Lasserre
The international journal of production research 31 (4), 923-932, 1993
1971993
An analytical expression and an algorithm for the volume of a convex polyhedron inR n
JB Lasserre
Journal of optimization theory and applications 39, 363-377, 1983
1811983
Semidefinite programming vs. LP relaxations for polynomial programming
JB Lasserre
Mathematics of operations research 27 (2), 347-360, 2002
1612002
An integrated model for job-shop planning and scheduling
JB Lasserre
Management Science 38 (8), 1201-1211, 1992
1511992
A semidefinite programming approach to the generalized problem of moments
JB Lasserre
Mathematical Programming 112, 65-92, 2008
1502008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20