Παρακολούθηση
Jean B. Lasserre
Jean B. Lasserre
LAAS-CNRS, Toulouse France, ANITI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα laas.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global optimization with polynomials and the problem of moments
JB Lasserre
SIAM Journal on optimization 11 (3), 796-817, 2001
28112001
Discrete-time Markov control processes: basic optimality criteria
O Hernández-Lerma, JB Lasserre
Springer Science & Business Media, 2012
13122012
Moments, positive polynomials and their applications
JB Lasserre
World Scientific, 2009
11872009
Further topics on discrete-time Markov control processes
O Hernández-Lerma, JB Lasserre
Springer Science & Business Media, 2012
6872012
GloptiPoly 3: moments, optimization and semidefinite programming
D Henrion, JB Lasserre, J Löfberg
Optimization Methods & Software 24 (4-5), 761-779, 2009
5862009
GloptiPoly: Global optimization over polynomials with Matlab and SeDuMi
D Henrion, JB Lasserre
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 29 (2), 165-194, 2003
4792003
Handbook on semidefinite, conic and polynomial optimization
MF Anjos, JB Lasserre
Springer Science & Business Media, 2011
3482011
Detecting global optimality and extracting solutions in GloptiPoly
D Henrion, JB Lasserre
Positive polynomials in control, 293-310, 2005
3172005
Convergent SDP-relaxations in polynomial optimization with sparsity
JB Lasserre
SIAM Journal on Optimization 17 (3), 822-843, 2006
3152006
An explicit exact SDP relaxation for nonlinear 0-1 programs
JB Lasserre
International Conference on Integer Programming and Combinatorial …, 2001
3022001
Nonlinear optimal control via occupation measures and LMI-relaxations
JB Lasserre, D Henrion, C Prieur, E Trélat
SIAM journal on control and optimization 47 (4), 1643-1666, 2008
2702008
Markov chains and invariant probabilities
O Hernández-Lerma, JB Lasserre
Birkhäuser, 2012
2662012
An introduction to polynomial and semi-algebraic optimization
JB Lasserre
Cambridge University Press, 2015
2482015
Convergent relaxations of polynomial matrix inequalities and static output feedback
D Henrion, JB Lasserre
IEEE Transactions on Automatic Control 51 (2), 192-202, 2006
2342006
An explicit equivalent positive semidefinite program for nonlinear 0-1 programs
JB Lasserre
SIAM Journal on Optimization 12 (3), 756-769, 2002
2202002
A modified shifting bottleneck procedure for job-shop scheduling
S Dauzere-Peres, JB Lasserre
The international journal of production research 31 (4), 923-932, 1993
1901993
An analytical expression and an algorithm for the volume of a convex polyhedron inr n
JB Lasserre
Journal of optimization theory and applications 39 (3), 363-377, 1983
1821983
Semidefinite programming vs. LP relaxations for polynomial programming
JB Lasserre
Mathematics of operations research 27 (2), 347-360, 2002
1582002
Multi-resource shop scheduling with resource flexibility
S Dauzère-Pérès, W Roux, JB Lasserre
European Journal of Operational Research 107 (2), 289-305, 1998
1471998
An integrated model for job-shop planning and scheduling
JB Lasserre
Management Science 38 (8), 1201-1211, 1992
1461992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20