Παρακολούθηση
Vladan Vujičić
Vladan Vujičić
Professor, Faculty of Electrical Engineering, University of Montenegro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Minimization of torque ripple and copper losses in switched reluctance drive
VP Vujičić
IEEE transactions on power electronics 27 (1), 388-399, 2011
3342011
A simple nonlinear model of the switched reluctance motor
V Vujicic, SN Vukosavic
IEEE Transactions on energy conversion 15 (4), 395-400, 2000
1132000
Modeling of a switched reluctance machine based on the invertible torque function
VP Vujicic
IEEE transactions on magnetics 44 (9), 2186-2194, 2008
342008
Simple sensorless control for high-speed operation of switched reluctance generator
VP Vujičić, MP Ćalasan
IEEE transactions on energy conversion 31 (4), 1325-1335, 2016
262016
Asymmetrical switched reluctance motor for a wide constant power range
VP Vujicic, SN Vukosavic, MB Jovanovic
IEEE Transactions on Energy Conversion 21 (1), 44-51, 2006
212006
Sensorless control of wind SRG in dc microgrid application
MP Ćalasan, VP Vujičić
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 99, 672-681, 2018
152018
Characteristics of switched reluctance motor operating in continuous and discontinuous conduction mode
MP Ćalasan, VP Vujičić
Serbian Journal of Electrical Engineering 10 (1), 47-57, 2013
112013
Review of marine current speed and power coefficient—mathematical models
M Ćalasan, N Šoć, V Vujičić, G Joksimović, C Hao, Q Wang, X Wang
2015 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 427-431, 2015
72015
SRG converter topologies for continuous conduction operation: a comparative evaluation
MP Ćalasan, VP Vujičić
IET Electric Power Applications 11 (6), 1032-1042, 2017
62017
A robust continuous conduction mode control strategy of switched reluctance generator for wind power plant applications
MP Ćalasan, VP Vujičić
Electrical Engineering 99, 943-958, 2017
52017
Characteristics of switched reluctance generator operating with Derishzadeh converter
M Ćalasan, V Vujičić
Int. Conf. of IcETRAN, Zlatibor, Serbia, 1-6, 2016
42016
Asymmetrical Switched Reluctance Drive with an Unequal Number of Turns per Motor Phases-Torque Ripple Evaluation
VP Vujičić
Proceedings of the 5th WSEAS international conference on simulation …, 2005
42005
Parameter identification of different models of automatic voltage regulation system
M Micev, M Ćalasan, M Radulović, V Vujičić
2023 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 1-6, 2023
12023
Proširenje eksploatacione karakteristike pogona sa prekidačkim reluktantnim motorom primjenom nesimetrične konfiguracije motora i pogonskog pretvarača: doktorska disertacija
V Vujičić, S Vukosavić, V Vučković, D Petrović, M Stojić, B Jevtenić, ...
12001
Determination of Induction Machine Parameters by Using Particle Swarm Optimization Technique
M Ćalasan, B Miljanić, V Vujičić
ETF Journal of Electrical Engineering 23 (1), 67-75, 2017
2017
The Characteristics of Marine Current Power Based on Stockes Models of Marine Current Speed
M Ćalasan, V Vujičić, C Hao, G Joksimović
ETF Journal of Electrical Engineering 21 (1), 47-58, 2015
2015
Simulacija rada elektrostatičkog VC generatora u praznom hodu i kratkom spoju
V Vujičić, M Ćalasan
ETF Journal of Electrical Engineering 19 (1), 34-47, 2011
2011
Projektovanje FPGA čipa za upravljanje pogonom sa prekidačkim reluktantnim motorom
S Markić, V Vujičić, R Stojanović
ETF Journal of Electrical Engineering 18 (1), 3-10, 2009
2009
Caracteristics of Asymmetrical Switched Reluctance Drive with un Unequal Number of Turns per Motor Phases
V Vujičić
ETF Journal of Electrical Engineering 16 (1), 38-49, 2007
2007
Highly accurate modeling of the switched reluctance drive.
VP Vujicic, RD Stojanovic
WSEAS Transactions on Systems 3 (10), 3217-3222, 2004
2004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20