Παρακολούθηση
Nikolaos S. Melis
Nikolaos S. Melis
National Observatory of Athens, Institute of Geodynamics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structural development of Neogene basins in western Greece
M Brooks, JE Clews, NS Melis, JR Underhill
Basin research 1 (3), 129-138, 1988
721988
The Egion June 15, 1995 (6.2M L) earthquake, western Greece
GA Tselentis, NS Melis, E Sokos, K Papatsimpa
Pure and Applied Geophysics 147 (1), 83-98, 1996
661996
A microearthquake study in the Gulf of Patras region, western Greece, and its seismotectonic interpretation
NS Melis, M Brooks, RG Pearce
Geophysical Journal International 98 (3), 515-524, 1989
461989
Shear wave anisotropy beneath the Aegean inferred from SKS splitting observations
CP Evangelidis, WT Liang, NS Melis, KI Konstantinou
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 116 (B4), 2011
442011
Source parameters of the M 6.5 Skyros island (North Aegean Sea) earthquake of July 26, 2001
C Benetatos, Z Roumelioti, A Kiratzi, N Melis
Annals of Geophysics, 2002
442002
Rupture Process and Aftershocks Relocation of the 8 June 2008 Mw 6.4 Earthquake in Northwest Peloponnese, Western Greece
KI Konstantinou, NS Melis, SJ Lee, CP Evangelidis, K Boukouras
Bulletin of the Seismological Society of America 99 (6), 3374-3389, 2009
382009
A study of the 2 December 2002 (M5. 5) Vartholomio (western Peloponnese, Greece) earthquake and of its largest aftershocks
Z Roumelioti, C Benetatos, A Kiratzi, G Stavrakakis, N Melis
Tectonophysics 387 (1-4), 65-79, 2004
372004
Recent seismic activity at Cephalonia (Greece): a study through candidate electromagnetic precursors in terms of non-linear dynamics
SM Potirakis, Y Contoyiannis, NS Melis, J Kopanas, G Antonopoulos, ...
Nonlinear Processes in Geophysics 23 (4), 223-240, 2016
362016
Routine regional moment tensor inversion for earthquakes in the Greek region: The National Observatory of Athens (NOA) database (2001–2006)
KI Konstantinou, NS Melis, K Boukouras
Seismological Research Letters 81 (5), 750-760, 2010
362010
Ambient noise levels in Greece as recorded at the Hellenic Unified Seismic Network
CP Evangelidis, NS Melis
Bulletin of the Seismological Society of America 102 (6), 2507-2517, 2012
302012
Real-time seismic monitoring in the Greek region: An example from the 17 October 2005 east Aegean Sea earthquake sequence
NS Melis, KI Konstantinou
Seismological Research Letters 77 (3), 364-370, 2006
302006
Relocation of the 26 July 2001 Skyros Island (Greece) earthquake sequence using the double-difference technique
Z Roumelioti, A Kiratzi, N Melis
Physics of the Earth and Planetary Interiors 138 (3-4), 231-239, 2003
302003
Waveform relocation and focal mechanism analysis of an earthquake swarm in Trichonis Lake, western Greece
CP Evangelidis, KI Konstantinou, NS Melis, M Charalambakis, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 98 (2), 804-811, 2008
282008
NOANET: the new permanent GPS network for Geodynamics in Greece
A Ganas, G Drakatos, S Rontogianni, C Tsimi, P Petrou, M Papanikolaou, ...
Geophysical Research Abstracts 10, 2008
272008
Slip distribution of the M (w) 5. 9, 1999 Athens earthquake inverted from regional seismological data
D Baumont, F Courboulex, O Scotti, NS Melis, G Stavrakakis
Geophysical research letters 29 (15), 15-1, 2002
272002
Coseismic crustal deformation from microseismicity in the Patras area, western Greece
NS Melis, PW Burton, M Brooks
Geophysical Journal International 122 (3), 815-836, 1995
271995
The 8 June 2008 Mw 6.4 Earthquake in Northwest Peloponnese, Western Greece: A Case of Fault Reactivation in an Overpressured Lower Crust?
KI Konstantinou, CP Evangelidis, NS Melis
Bulletin of the Seismological Society of America 101 (1), 438-445, 2011
252011
The 8 January 2006 Earthquake (Mw 6.7) Offshore Kythira Island, Southern Greece: Seismological, Strong-motion, and Macroseismic Observations of an …
KI Konstantinou, IS Kalogeras, NS Melis, MC Kourouzidis, GN Stavrakakis
Seismological Research Letters 77 (5), 544-553, 2006
242006
Slab stress field in the Hellenic subduction zone as inferred from intermediate-depth earthquakes
S Rontogianni, KI Konstantinou, NS Melis, CP Evangelidis
Earth, planets and space 63 (2), 139-144, 2011
232011
Seismic waveform data from Greece and Cyprus: Integration, archival, and open access
CP Evangelidis, N Triantafyllis, M Samios, K Boukouras, K Kontakos, ...
Seismological Society of America 92 (3), 1672-1684, 2021
222021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20