Παρακολούθηση
Lars Arge
Lars Arge
Professor of Computer Science and MADALGO center director, Aarhus University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.au.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The influence of Late Quaternary climate-change velocity on species endemism
B Sandel, L Arge, B Dalsgaard, RG Davies, KJ Gaston, WJ Sutherland, ...
Science 334 (6056), 660-664, 2011
7432011
Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood
K Engemann, CB Pedersen, L Arge, C Tsirogiannis, PB Mortensen, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (11), 5188-5193, 2019
4962019
Indexing moving points
PK Agarwal, L Arge, J Erickson
Journal of Computer and System Sciences 66 (1), 207-243, 2003
4542003
The priority R-tree: A practically efficient and worst-case optimal R-tree
L Arge, MD Berg, H Haverkort, K Yi
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 4 (1), 1-30, 2008
3522008
The priority R-tree: A practically efficient and worst-case optimal R-tree
L Arge, M De Berg, HJ Haverkort, K Yi
Proceedings of the 2004 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2004
352*2004
The buffer tree: A new technique for optimal I/O-algorithms
L Arge
Workshop on Algorithms and Data structures, 334-345, 1995
3291995
Scalable sweeping-based spatial join
L Arge, O Procopiuc, S Ramaswamy, T Suel, JS Vitter
VLDB 98, 570-581, 1998
3211998
The buffer tree: A technique for designing batched external data structures
L Arge
Algorithmica 37 (1), 1-24, 2003
2422003
Optimal dynamic interval management in external memory
L Arge, JS Vitter
Proceedings of 37th Conference on Foundations of Computer Science, 560-569, 1996
2171996
Topography as a driver of local terrestrial vascular plant diversity patterns
JE Moeslund, L Arge, PK Bøcher, T Dalgaard, JC Svenning
Nordic Journal of Botany 31 (2), 129-144, 2013
2132013
On two-dimensional indexability and optimal range search indexing
L Arge, V Samoladas, JS Vitter
Proceedings of the eighteenth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 1999
2021999
Efficient bulk operations on dynamic R-trees
L Arge, KH Hinrichs, J Vahrenhold, JS Vitter
Algorithmica 33 (1), 104-128, 2002
1922002
Efficient bulk operations on dynamic R-trees
L Arge, KH Hinrichs, J Vahrenhold, JS Vitter
Workshop on Algorithm Engineering and Experimentation, 322-341, 1999
1921999
An optimal cache-oblivious priority queue and its application to graph algorithms
L Arge, MA Bender, ED Demaine, B Holland-Minkley, J Ian Munro
SIAM Journal on Computing 36 (6), 1672-1695, 2007
188*2007
Efficient flow computation on massive grid terrain datasets
L Arge, JS Chase, P Halpin, L Toma, JS Vitter, D Urban, ...
GeoInformatica 7 (4), 283-313, 2003
1712003
External memory data structures, Handbook of massive data sets
L Arge
Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, 2002
167*2002
Optimal external memory interval management
L Arge, JS Vitter
SIAM Journal on Computing 32 (6), 1488-1508, 2003
1662003
External memory data structures
L Arge
Algorithms—ESA 2001, 1-29, 2001
1662001
Bkd-tree: A dynamic scalable kd-tree
O Procopiuc, PK Agarwal, L Arge, JS Vitter
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 46-65, 2003
1522003
Fundamental parallel algorithms for private-cache chip multiprocessors
L Arge, MT Goodrich, M Nelson, N Sitchinava
Proceedings of the twentieth annual symposium on Parallelism in algorithms …, 2008
1512008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20