Παρακολούθηση
Thomas Risse
Thomas Risse
Goethe University Frankfurt - University Library J. C. Senckenberg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ub.uni-frankfurt.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combining global optimization with local selection for efficient QoS-aware service composition
M Alrifai, T Risse
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 881-890, 2009
8722009
Selecting skyline services for QoS-based web service composition
M Alrifai, D Skoutas, T Risse
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 11-20, 2010
6212010
Design challenges for an integrated disaster management communication and information system
A Meissner, T Luckenbach, T Risse, T Kirste, H Kirchner
The First IEEE Workshop on Disaster Recovery Networks (DIREN 2002) 24, 1-7, 2002
2992002
A hybrid approach for efficient Web service composition with end-to-end QoS constraints
M Alrifai, T Risse, W Nejdl
ACM Transactions on the Web (TWEB) 6 (2), 1-31, 2012
2852012
Emergent semantics principles and issues
K Aberer, P Cudré-Mauroux, AM Ouksel, T Catarci, MS Hacid, ...
International Conference on Database Systems for Advanced Applications, 25-38, 2004
1952004
A scalable approach for qos-based web service selection
M Alrifai, T Risse, P Dolog, W Nejdl
International conference on service-oriented computing, 190-199, 2008
1142008
Semantic ambient media—an introduction
A Lugmayr, T Risse, B Stockleben, K Laurila, J Kaario
Multimedia Tools and Applications 44 (3), 337-359, 2009
58*2009
Emergent semantics systems
K Aberer, T Catarci, P Cudré-Mauroux, T Dillon, S Grimm, MS Hacid, ...
International Conference on Semantics for the Networked World, 14-43, 2004
482004
Neer: An unsupervised method for named entity evolution recognition
N Tahmasebi, G Gossen, N Kanhabua, H Holzmann, T Risse
Proceedings of COLING 2012, 2553-2568, 2012
452012
Enabling high data availability in a DHT
P Knezevic, A Wombacher, T Risse
16th International Workshop on Database and Expert Systems Applications …, 2005
402005
Unsupervised post-correction of OCR errors
K Niklas
Master's thesis. Leibniz Universität Hannover, 2010
392010
DHT-based self-adapting replication protocol for achieving high data availability
P Knežević, A Wombacher, T Risse
International Conference on Signal-Image Technology and Internet-Based …, 2006
372006
A location-aware prefetching mechanism
H Kirchner, R Krummenacher, T Risse, D Edwards-May
4th International Network Conf.(INC’04), 453-460, 2004
342004
Finding Individual Word Sense Changes and their Delay in Appearance.
N Tahmasebi, T Risse
RANLP, 741-749, 2017
332017
Semantic ambient media: From ambient advertising to ambient-assisted living
B Pogorelc, RD Vatavu, A Lugmayr, B Stockleben, T Risse, J Kaario, ...
Multimedia Tools and Applications 58 (2), 399-425, 2012
312012
Normen für den Mottier-Test bei 4-bis 6-jährigen Kindern
C Kiese-Himmel, T Risse
HNO 57 (9), 943-948, 2009
312009
Supporting information access in next generation digital library architectures
I Frommholz, P Knezevic, B Mehta, C Niederée, T Risse, U Thiel
Digital Library Architectures: Peer-to-Peer, Grid, and Service-Orientation …, 2004
31*2004
Analysing and enriching focused semantic web archives for parliament applications
E Demidova, N Barbieri, S Dietze, A Funk, H Holzmann, D Maynard, ...
Future Internet 6 (3), 433-456, 2014
292014
iCrawl: Improving the freshness of web collections by integrating social web and focused web crawling
G Gossen, E Demidova, T Risse
Proceedings of the 15th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries, 75-84, 2015
282015
Special issue on semantic ambient media experience
A Lugmayr, T Risse, B Stockleben, J Kaario, K Laurila
Multimedia Tools and Applications 44 (3), 331-335, 2009
272009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20