Παρακολούθηση
Amotz Bar-Noy
Amotz Bar-Noy
Professor of Computer Science, City University of New York (CUNY)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sci.brooklyn.cuny.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sharing memory robustly in message-passing systems
H Attiya, A Bar-Noy, D Dolev
Journal of the ACM (JACM) 42 (1), 124-142, 1995
7281995
Mobile users: To update or not to update?
A Bar-Noy, I Kessler, M Sidi
Wireless Networks 1, 175-185, 1995
7221995
A unified approach to approximating resource allocation and scheduling
A Bar-Noy, R Bar-Yehuda, A Freund, J Naor, B Schieber
Journal of the ACM (JACM) 48 (5), 1069-1090, 2001
5352001
A lower bound for radio broadcast
N Alon, A Bar-Noy, N Linial, D Peleg
Journal of Computer and System Sciences 43 (2), 290-298, 1991
4081991
Designing broadcasting algorithms in the postal model for message-passing systems
A Bar-Noy, S Kipnis
Proceedings of the fourth annual ACM symposium on Parallel algorithms and …, 1992
3851992
Renaming in an asynchronous environment
H Attiya, A Bar-Noy, D Dolev, D Peleg, R Reischuk
Journal of the ACM (JACM) 37 (3), 524-548, 1990
3851990
Tracking mobile users in wireless communications networks
A Bar-Noy, I Kessler
IEEE Transactions on Information Theory 39 (6), 1877-1886, 1993
3731993
Tracking mobile users in wireless communications networks
A Bar-Noy, I Kessler
IEEE Transactions on Information Theory 39 (6), 1877-1886, 1993
3731993
Efficient routing in optical networks
A Aggarwal, A Bar-Noy, D Coppersmith, R Ramaswami, B Schieber, ...
Journal of the ACM (JACM) 43 (6), 973-1001, 1996
3561996
Mobile users: To update or not to update?
A Bar-Noy, I Kessler, M Sidi
Proceedings of INFOCOM'94 Conference on Computer Communications, 570-576, 1994
3021994
Minimizing service and operation costs of periodic scheduling
A Bar-Noy, R Bhatia, JS Naor, B Schieber
Proceedings of the ninth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms 95, 11, 1998
284*1998
Approximating the throughput of multiple machines under real-time scheduling
A Bar-Noy, S Guha, J Naor, B Schieber
Proceedings of the thirty-first annual ACM symposium on Theory of Computing …, 1999
2641999
A survey of sensor selection schemes in wireless sensor networks
H Rowaihy, S Eswaran, M Johnson, D Verma, A Bar-Noy, T Brown, ...
Unattended Ground, Sea, and Air Sensor Technologies and Applications IX 6562 …, 2007
2452007
Shifting gears: Changing algorithms on the fly to expedite Byzantine agreement
A Bar-Noy, D Dolev, C Dwork, HR Strong
Proceedings of the Sixth Annual ACM Symposium on Principles of Distributed …, 1987
2171987
On chromatic sums and distributed resource allocation
A Bar-Noy, M Bellare, MM Halldórsson, H Shachnai, T Tamir
Information and Computation 140 (2), 183-202, 1998
2141998
Improved routing strategies with succinct tables
B Awerbuch, A Bar-Noy, N Linial, D Peleg
Journal of Algorithms 11 (3), 307-341, 1990
1821990
Compact distributed data structures for adaptive routing
B Awerbuch, A Bar-Noy, N Linial, D Peleg
Proceedings of the twenty-first annual ACM symposium on Theory of computing …, 1989
1701989
The canadian traveller problem
A Bar-Noy, B Schieber
Proceedings of the second annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms …, 1991
1471991
The complexity of finding most vital arcs and nodes
A Bar-Noy, S Khuller, B Schieber
Digital Repository at the University of Maryland, 1998
143*1998
An ontology-centric approach to sensor-mission assignment
M Gomez, A Preece, MP Johnson, G De Mel, W Vasconcelos, C Gibson, ...
Knowledge Engineering: Practice and Patterns: 16th International Conference …, 2008
1242008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20