Παρακολούθηση
Rocco De Nicola
Rocco De Nicola
Professor of Computer Science, IMT Lucca
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imtlucca.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Testing equivalences for processes
R De Nicola, MCB Hennessy
Theoretical computer science 34 (1-2), 83-133, 1984
18121984
KLAIM: A kernel language for agents interaction and mobility
R De Nicola, GL Ferrari, R Pugliese
IEEE Transactions on software engineering 24 (5), 315-330, 1998
7511998
Three logics for branching bisimulation
R De Nicola, F Vaandrager
Journal of the ACM (JACM) 42 (2), 458-487, 1995
5031995
Action versus state based logics for transition systems
R De Nicola, F Vaandrager
Semantics of Systems of Concurrent Processes 469 (Lecture Notes in Computer …, 1990
4871990
Extensional equivalences for transition systems
R De Nicola
Acta Informatica 24 (2), 211-237, 1987
3581987
A distributed operational semantics for CCS based on condition/event systems
P Degano, R De Nicola, U Montanari
Acta Informatica 26 (1), 59-91, 1988
2151988
A formal approach to autonomic systems programming: the SCEL language
RD Nicola, M Loreti, R Pugliese, F Tiezzi
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 9 (2), 1-29, 2014
209*2014
SCC: a service centered calculus
M Boreale, R Bruni, L Caires, R De Nicola, I Lanese, M Loreti, F Martins, ...
International Workshop on Web Services and Formal Methods, 38-57, 2006
2062006
Proof techniques for cryptographic processes
M Boreale, R De Nicola, R Pugliese
SIAM Journal on Computing 31 (3), 947-986, 2001
1852001
Back and forth bisimulations
R De Nicola, U Montanari, F Vaandrager
International Conference on Concurrency Theory, 152-165, 1990
1701990
Sessions and pipelines for structured service programming
M Boreale, R Bruni, R De Nicola, M Loreti
International Conference on Formal Methods for Open Object-Based Distributed …, 2008
1532008
The klaim project: Theory and practice
L Bettini, V Bono, R De Nicola, G Ferrari, D Gorla, M Loreti, E Moggi, ...
Global Computing. Programming Environments, Languages, Security, and …, 2003
1502003
The role of bot squads in the political propaganda on Twitter
G Caldarelli, R De Nicola, F Del Vigna, M Petrocchi, F Saracco
Communications Physics 3 (1), 81, 2020
1392020
Partial orderings descriptions and observations of nondeterministic concurrent processes
P Degano, R De Nicola, U Montanari
Linear Time, Branching Time and Partial Order in Logics and Models for …, 1989
1381989
Types for access control
R De Nicola, GL Ferrari, R Pugliese, B Venneri
Theoretical Computer Science 240 (1), 215-254, 2000
1282000
Testing equivalence for mobile processes
M Boreale, R De Nicola
Information and Computation 120 (2), 279-303, 1995
1251995
CCS without τ's
R De Nicola, M Hennessy
Colloquium on Trees in Algebra and Programming, 138-152, 1987
1241987
An action-based framework for veryfying logical and behavioural properties of concurrent systems
R De Nicola, A Fantechi, S Gnesi, G Ristori
Computer networks and ISDN systems 25 (7), 761-778, 1993
1231993
Klava: a Java package for distributed and mobile applications
L Bettini, R De Nicola, R Pugliese
Software: Practice and Experience 32 (14), 1365-1394, 2002
1172002
A partial ordering semantics for CCS
P Degano, R De Nicola, U Montanari
Theoretical Computer Science 75 (3), 223-262, 1990
1121990
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20