Παρακολούθηση
Taylor T Johnson
Taylor T Johnson
Associate Professor, Electrical Engineering and Computer Science (EECS), Vanderbilt University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Output reachable set estimation and verification for multilayer neural networks
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) 29 (11 …, 2018
2682018
Detection of false-data injection attacks in cyber-physical DC microgrids
OA Beg, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Transactions on industrial informatics 13 (5), 2693-2703, 2017
2142017
NNV: The Neural Network Verification Tool for Deep Neural Networks and Learning-Enabled Cyber-Physical Systems
HD Tran, X Yang, DM Lopez, P Musau, LV Nguyen, W Xiang, S Bak, ...
32nd International Conference on Computer-Aided Verification (CAV), 2020
1622020
Star-Based Reachability Analysis of Deep Neural Networks
HD Tran, DM Lopez, P Musau, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, TT Johnson
23rd International Symposium on Formal Methods (FM), 2019
1292019
HyST: A Source Transformation and Translation Tool for Hybrid Automaton Models
S Bak, S Bogomolov, TT Johnson
18th International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control …, 2015
1102015
Reachable set computation and safety verification for neural networks with relu activations
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
arXiv preprint arXiv:1712.08163, 2017
1032017
Verification for machine learning, autonomy, and neural networks survey
W Xiang, P Musau, AA Wild, DM Lopez, N Hamilton, X Yang, J Rosenfeld, ...
arXiv preprint arXiv:1810.01989, 2018
912018
Safety Verification of Cyber-Physical Systems with Reinforcement Learning Control
HD Tran, F Cai, ML Diego, P Musau, TT Johnson, X Koutsoukos
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 18 (5s), 1-22, 2019
892019
Verification of Deep Convolutional Neural Networks Using ImageStars
HD Tran, S Bak, W Xiang, TT Johnson
32nd International Conference on Computer-Aided Verification (CAV), 2020
882020
Signal temporal logic-based attack detection in DC microgrids
OA Beg, LV Nguyen, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (4), 3585-3595, 2018
862018
Real-Time Reachability for Verified Simplex Design
S Bak, TT Johnson, M Caccamo, L Sha
35th IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS), 2014
802014
Improved Geometric Path Enumeration for Verifying ReLU Neural Networks
S Bak, HD Tran, K Hobbs, TT Johnson
32nd International Conference on Computer-Aided Verification (CAV), 2020
792020
Event‐triggered control for continuous‐time switched linear systems
W Xiang, T T. Johnson
IET Control Theory & Applications 11 (11), 1694-1703, 2017
612017
Reachability analysis and safety verification for neural network control systems
W Xiang, TT Johnson
arXiv preprint arXiv:1805.09944, 2018
602018
Reachable Set Estimation and Verification for a Class of Piecewise Linear Systems with Neural Network Controllers
W Xiang, HD Tran, JA Rosenfeld, TT Johnson
60*2018
Robust exponential stability and disturbance attenuation for discrete-time switched systems under arbitrary switching
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Automatic Control 63 (5), 1450-1456, 2017
602017
The second international verification of neural networks competition (vnn-comp 2021): Summary and results
S Bak, C Liu, T Johnson
arXiv preprint arXiv:2109.00498, 2021
562021
Reachable set estimation for neural network control systems: A simulation-guided approach
W Xiang, HD Tran, X Yang, TT Johnson
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 32 (5), 1821-1830, 2020
552020
Output reachable set estimation for switched linear systems and its application in safety verification
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Automatic Control 62 (10), 5380-5387, 2017
532017
Parameterized verification of distributed cyber-physical systems: An aircraft landing protocol case study
TT Johnson, S Mitra
ACM/IEEE 3rd International Conference on Cyber-Physical Systems, 2012
432012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20