Παρακολούθηση
Vassilios Verykios
Vassilios Verykios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eap.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Duplicate record detection: A survey
AK Elmagarmid, PG Ipeirotis, VS Verykios
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 19 (1), 1-16, 2006
26382006
State-of-the-art in privacy preserving data mining
VS Verykios, E Bertino, IN Fovino, LP Provenza, Y Saygin, Y Theodoridis
ACM Sigmod Record 33 (1), 50-57, 2004
11952004
Association rule hiding
VS Verykios, AK Elmagarmid, E Bertino, Y Saygin, E Dasseni
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 16 (4), 434-447, 2004
7062004
Disclosure limitation of sensitive rules
M Atallah, E Bertino, A Elmagarmid, M Ibrahim, V Verykios
Proceedings 1999 Workshop on Knowledge and Data Engineering Exchange (KDEX …, 1999
6131999
Using unknowns to prevent discovery of association rules
Y Saygin, VS Verykios, C Clifton
ACM Sigmod Record 30 (4), 45-54, 2001
4652001
TAILOR: A record linkage toolbox
MG Elfeky, VS Verykios, AK Elmagarmid
Proceedings 18th International Conference on Data Engineering, 17-28, 2002
4502002
Hiding association rules by using confidence and support
E Dasseni, VS Verykios, AK Elmagarmid, E Bertino
Information Hiding: 4th International Workshop, IH 2001 Pittsburgh, PA, USA …, 2001
4312001
A taxonomy of privacy-preserving record linkage techniques
D Vatsalan, P Christen, VS Verykios
Information Systems 38 (6), 946-969, 2013
3132013
Privacy preserving association rule mining
Y Saygin, VS Verykios, AK Elmagarmid
Proceedings Twelfth International Workshop on Research Issues in Data …, 2002
2492002
A maxmin approach for hiding frequent itemsets
GV Moustakides, VS Verykios
Data & Knowledge Engineering 65 (1), 75-89, 2008
1522008
Automating the approximate record-matching process
VS Verykios, AK Elmagarmid, EN Houstis
Information sciences 126 (1-4), 83-98, 2000
1502000
An integer programming approach for frequent itemset hiding
A Gkoulalas-Divanis, VS Verykios
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
1412006
Exact knowledge hiding through database extension
A Gkoulalas-Divanis, VS Verykios
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 21 (5), 699-713, 2008
1402008
A Bayesian decision model for cost optimal record matching
VS Verykios, GV Moustakides, MG Elfeky
The VLDB Journal 12, 28-40, 2003
1362003
Providing k-anonymity in location based services
A Gkoulalas-Divanis, P Kalnis, VS Verykios
ACM SIGKDD explorations newsletter 12 (1), 3-10, 2010
1212010
Association rule hiding for data mining
A Gkoulalas-Divanis, VS Verykios
Springer Science & Business Media, 2010
1212010
PYTHIA-II: a knowledge/database system for managing performance data and recommending scientific software
EN Houstis, AC Catlin, JR Rice, VS Verykios, N Ramakrishnan, ...
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 26 (2), 227-253, 2000
1062000
An LSH-based blocking approach with a homomorphic matching technique for privacy-preserving record linkage
D Karapiperis, VS Verykios
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27 (4), 909-921, 2014
862014
A survey of association rule hiding methods for privacy
VS Verykios, A Gkoulalas-Divanis
Privacy-Preserving Data Mining: Models and Algorithms, 267-289, 2008
832008
An experimental study of distortion-based techniques for association rule hiding
ED Pontikakis, AA Tsitsonis, VS Verykios
Research Directions in Data and Applications Security XVIII: IFIP TC11/WG11 …, 2004
782004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20