Παρακολούθηση
Alexander Serebrenik
Alexander Serebrenik
Full Professor of Social Software Engineering, Computer Science, Eindhoven University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gender and Tenure Diversity in GitHub Teams
B Vasilescu, D Posnett, B Ray, MGJ van den Brand, A Serebrenik, ...
CHI, 2015
3662015
Stackoverflow and github: Associations between software development and crowdsourced knowledge
B Vasilescu, V Filkov, A Serebrenik
2013 International Conference on Social Computing, 188-195, 2013
3492013
Process discovery using integer linear programming
JMEM Van der Werf, BF van Dongen, CAJ Hurkens, A Serebrenik
Applications and Theory of Petri Nets: 29th International Conference, PETRI …, 2008
2762008
How Social Q&A Sites are Changing Knowledge Sharing in Open Source Software Communities
B Vasilescu, A Serebrenik, P Devanbu, V Filkov
CSCW. ACM (2014), accepted, 2014
2622014
Detecting code smells using machine learning techniques: are we there yet?
D Di Nucci, F Palomba, DA Tamburri, A Serebrenik, A De Lucia
2018 ieee 25th international conference on software analysis, evolution and …, 2018
2172018
Rewriting aggregate queries using views
S Cohen, W Nutt, A Serebrenik
Proceedings of the eighteenth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 1999
2161999
Process discovery using integer linear programming
JMEM van derWerf, BF van Dongen, CAJ Hurkens, A Serebrenik
Fundamenta Informaticae 94 (3-4), 387-412, 2009
2122009
Security and emotion: sentiment analysis of security discussions on GitHub
D Pletea, B Vasilescu, A Serebrenik
MSR, 2014
1962014
Lean GHTorrent: GitHub data on demand
G Gousios, B Vasilescu, A Serebrenik, A Zaidman
MSR, 2014
1922014
On negative results when using sentiment analysis tools for software engineering research
R Jongeling, P Sarkar, S Datta, A Serebrenik
Empirical Software Engineering, 1-42, 2017
1832017
EnTagRec ++: An enhanced tag recommendation system for software information sites
S Wang, D Lo, B Vasilescu, A Serebrenik
Empirical Software Engineering 23, 800-832, 2018
1812018
Process mining software repositories
W Poncin, A Serebrenik, M Van Den Brand
2011 15th European conference on software maintenance and reengineering, 5-14, 2011
1732011
The Impact of Continuous Integration on Other Software Development Practices: A Large-Scale Empirical Study
Y Zhao, A Serebrenik, Y Zhou, V Filkov, B Vasilescu
ASE, 2017
1602017
Why developers are slacking off: Understanding how software teams use slack
B Lin, A Zagalsky, MA Storey, A Serebrenik
Proceedings of the 19th acm conference on computer supported cooperative …, 2016
1512016
Gender, representation and online participation: A quantitative study of stackoverflow
B Vasilescu, A Capiluppi, A Serebrenik
2012 International Conference on Social Informatics, 332-338, 2012
1362012
On the variation and specialisation of workload—a case study of the Gnome ecosystem community
B Vasilescu, A Serebrenik, M Goeminne, T Mens
Empirical Software Engineering 19 (4), 955-1008, 2014
1272014
Gender, representation and online participation: A quantitative study
B Vasilescu, A Capiluppi, A Serebrenik
Interacting with Computers 26 (5), 488-511, 2014
1232014
Challenges for static analysis of java reflection-literature review and empirical study
D Landman, A Serebrenik, JJ Vinju
2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering (ICSE …, 2017
1202017
Choosing Your Weapons: On Sentiment Analysis Tools for Software Engineering Research
R Jongeling, S Datta, A Serebrenik
ICSME, 2015
1192015
Software quality metrics aggregation in industry
K Mordal, N Anquetil, J Laval, A Serebrenik, B Vasilescu, S Ducasse
Journal of Software: Evolution and Process 25 (10), 1117-1135, 2013
1192013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20