Παρακολούθηση
Urania Menkissoglu-Spiroudi
Urania Menkissoglu-Spiroudi
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα agro.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The relationship between the chemical composition of three essential oils and their insecticidal activity against Acanthoscelides obtectus (Say)
DP Papachristos, KI Karamanoli, DC Stamopoulos, ...
Pest Management Science: Formerly Pesticide Science 60 (5), 514-520, 2004
2842004
Synergistic and antagonistic interactions of terpenes against Meloidogyne incognita and the nematicidal activity of essential oils from seven plants indigenous to …
NG Ntalli, F Ferrari, I Giannakou, U Menkissoglu‐Spiroudi
Pest management science 67 (3), 341-351, 2011
2512011
Phytochemistry and nematicidal activity of the essential oils from 8 Greek Lamiaceae aromatic plants and 13 terpene components
NG Ntalli, F Ferrari, I Giannakou, U Menkissoglu-Spiroudi
Journal of agricultural and food chemistry 58 (13), 7856-7863, 2010
2012010
Non-specific biodegradation of the organophosphorus pesticides, cadusafos and ethoprophos, by two bacterial isolates
DG Karpouzas, A Fotopoulou, U Menkissoglu-Spiroudi, BK Singh
FEMS microbiology ecology 53 (3), 369-378, 2005
1192005
Nematicidal activity of mint aqueous extracts against the root-knot nematode Meloidogyne incognita
P Caboni, M Saba, G Tocco, L Casu, A Murgia, A Maxia, ...
Journal of agricultural and food chemistry 61 (41), 9784-9788, 2013
1172013
Pesticides of botanical origin: a promising tool in plant protection
NG Ntalli, U Menkissoglu-Spiroudi
Pesticides-formulations, effects, fate, 1-23, 2011
1142011
Nematicidal Activity of the Volatilome of Eruca sativa on Meloidogyne incognita
N Aissani, PP Urgeghe, C Oplos, M Saba, G Tocco, GL Petretto, K Eloh, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 63 (27), 6120-6125, 2015
962015
Cytotoxic Tirucallane Triterpenoids from Melia azedarach Fruits
NG Ntalli, F Cottiglia, CA Bueno, LE Alché, M Leonti, S Vargiu, E Bifulco, ...
Molecules 15 (9), 5866-5877, 2010
932010
A multi-residue method for pesticide residue analysis in rice grains using matrix solid-phase dispersion extraction and high-performance liquid chromatography–diode array detection
ED Tsochatzis, U Menkissoglu-Spiroudi, DG Karpouzas, ...
Analytical and Bioanalytical Chemistry 397, 2181-2190, 2010
912010
Do botanical pesticides alter the structure of the soil microbial community?
IM Spyrou, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi
Microbial ecology 58, 715-727, 2009
862009
Novel biomixtures based on local Mediterranean lignocellulosic materials: evaluation for use in biobed systems
E Karanasios, NG Tsiropoulos, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi
Chemosphere 80 (8), 914-921, 2010
832010
Nematicidal carboxylic acids and aldehydes from Melia azedarach fruits
NG Ntalli, S Vargiu, U Menkissoglu-Spiroudi, P Caboni
Journal of agricultural and food chemistry 58 (21), 11390-11394, 2010
802010
Influence of soil physicochemical and biological properties on the degradation and adsorption of the nematicide fosthiazate
I Pantelelis, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi, N Tsiropoulos
Journal of agricultural and food chemistry 54 (18), 6783-6789, 2006
802006
Efficacy evaluation of a neem (Azadirachta indica A. Juss) formulation against root-knot nematodes Meloidogyne incognita
NG Ntalli, U Menkissoglu-Spiroudi, IO Giannakou, ...
Crop Protection 28 (6), 489-494, 2009
782009
Matrix effect in gas chromatographic determination of insecticides and fungicides in vegetables
U Menkissoglu-Spiroudi, A Fotopoulou
International Journal of Environmental Analytical Chemistry 84 (1-3), 15-27, 2004
752004
Effects of nicosulfuron on the abundance and diversity of arbuscular mycorrhizal fungi used as indicators of pesticide soil microbial toxicity
DG Karpouzas, E Papadopoulou, I Ipsilantis, I Friedel, I Petric, ...
Ecological indicators 39, 44-53, 2014
732014
Nematicidal activity of powder and extracts of Melia azedarach fruits against Meloidogyne incognita
NG Ntalli, U Menkissoglu‐Spiroudi, I Giannakou
Annals of Applied Biology 156 (2), 309-317, 2010
702010
The dissipation of three fungicides in a biobed organic substrate and their impact on the structure and activity of the microbial community
M Marinozzi, L Coppola, E Monaci, DG Karpouzas, E Papadopoulou, ...
Environmental Science and Pollution Research 20, 2546-2555, 2013
672013
Influence of different organic amendments on the degradation, metabolism, and adsorption of terbuthylazine
C Dolaptsoglou, DG Karpouzas, U Menkissoglu‐Spiroudi, ...
Journal of environmental quality 36 (6), 1793-1802, 2007
662007
Bacterial colonization of the phyllosphere of nineteen plant species and antimicrobial activity of their leaf secondary metabolites against leaf associated bacteria
K Karamanoli, U Menkissoglu-Spiroudi, AM Bosabalidis, D Vokou, ...
Chemoecology 15, 59-67, 2005
642005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20