Παρακολούθηση
Urania Menkissoglu-Spiroudi
Urania Menkissoglu-Spiroudi
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα agro.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The relationship between the chemical composition of three essential oils and their insecticidal activity against Acanthoscelides obtectus (Say)
DP Papachristos, KI Karamanoli, DC Stamopoulos, ...
Pest Management Science: Formerly Pesticide Science 60 (5), 514-520, 2004
2482004
Synergistic and antagonistic interactions of terpenes against Meloidogyne incognita and the nematicidal activity of essential oils from seven plants indigenous to …
NG Ntalli, F Ferrari, I Giannakou, U Menkissoglu‐Spiroudi
Pest management science 67 (3), 341-351, 2011
1902011
Phytochemistry and nematicidal activity of the essential oils from 8 Greek Lamiaceae aromatic plants and 13 terpene components
NG Ntalli, F Ferrari, I Giannakou, U Menkissoglu-Spiroudi
Journal of agricultural and food chemistry 58 (13), 7856-7863, 2010
1572010
Non-specific biodegradation of the organophosphorus pesticides, cadusafos and ethoprophos, by two bacterial isolates
DG Karpouzas, A Fotopoulou, U Menkissoglu-Spiroudi, BK Singh
FEMS microbiology ecology 53 (3), 369-378, 2005
1092005
Pesticides of botanical origin: a promising tool in plant protection
NG Ntalli, U Menkissoglu-Spiroudi
Pesticides-formulations, effects, fate, 1-23, 2011
952011
Nematicidal activity of mint aqueous extracts against the root-knot nematode Meloidogyne incognita
P Caboni, M Saba, G Tocco, L Casu, A Murgia, A Maxia, ...
Journal of agricultural and food chemistry 61 (41), 9784-9788, 2013
832013
Cytotoxic Tirucallane Triterpenoids from Melia azedarach Fruits
NG Ntalli, F Cottiglia, CA Bueno, LE Alché, M Leonti, S Vargiu, E Bifulco, ...
Molecules 15 (9), 5866-5877, 2010
802010
Do botanical pesticides alter the structure of the soil microbial community?
IM Spyrou, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi
Microbial ecology 58 (4), 715-727, 2009
762009
Novel biomixtures based on local Mediterranean lignocellulosic materials: evaluation for use in biobed systems
E Karanasios, NG Tsiropoulos, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi
Chemosphere 80 (8), 914-921, 2010
752010
Influence of soil physicochemical and biological properties on the degradation and adsorption of the nematicide fosthiazate
I Pantelelis, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi, N Tsiropoulos
Journal of Agricultural and Food Chemistry 54 (18), 6783-6789, 2006
742006
A multi-residue method for pesticide residue analysis in rice grains using matrix solid-phase dispersion extraction and high-performance liquid chromatography–diode array detection
ED Tsochatzis, U Menkissoglu-Spiroudi, DG Karpouzas, ...
Analytical and Bioanalytical Chemistry 397 (6), 2181-2190, 2010
702010
Nematicidal Activity of the Volatilome of Eruca sativa on Meloidogyne incognita
N Aissani, PP Urgeghe, C Oplos, M Saba, G Tocco, GL Petretto, K Eloh, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 63 (27), 6120-6125, 2015
692015
Nematicidal carboxylic acids and aldehydes from Melia azedarach fruits
NG Ntalli, S Vargiu, U Menkissoglu-Spiroudi, P Caboni
Journal of agricultural and food chemistry 58 (21), 11390-11394, 2010
692010
Matrix effect in gas chromatographic determination of insecticides and fungicides in vegetables
U Menkissoglu-Spiroudi, A Fotopoulou
International Journal of Environmental Analytical Chemistry 84 (1-3), 15-27, 2004
692004
Efficacy evaluation of a neem (Azadirachta indica A. Juss) formulation against root-knot nematodes Meloidogyne incognita
NG Ntalli, U Menkissoglu-Spiroudi, IO Giannakou, ...
Crop Protection 28 (6), 489-494, 2009
632009
Influence of different organic amendments on the degradation, metabolism, and adsorption of terbuthylazine
C Dolaptsoglou, DG Karpouzas, U Menkissoglu‐Spiroudi, ...
Journal of environmental quality 36 (6), 1793-1802, 2007
612007
The dissipation of three fungicides in a biobed organic substrate and their impact on the structure and activity of the microbial community
M Marinozzi, L Coppola, E Monaci, DG Karpouzas, E Papadopoulou, ...
Environmental Science and Pollution Research 20 (4), 2546-2555, 2013
602013
Bacterial colonization of the phyllosphere of nineteen plant species and antimicrobial activity of their leaf secondary metabolites against leaf associated bacteria
K Karamanoli, U Menkissoglu-Spiroudi, AM Bosabalidis, D Vokou, ...
Chemoecology 15 (2), 59-67, 2005
592005
Enhanced microbial degradation of cadusafos in soils from potato monoculture: demonstration and characterization
DG Karpouzas, E Karanasios, U Menkissoglu-Spiroudi
Chemosphere 56 (6), 549-559, 2004
592004
Nematicidal activity of powder and extracts of Melia azedarach fruits against Meloidogyne incognita
NG Ntalli, U Menkissoglu‐Spiroudi, I Giannakou
Annals of Applied Biology 156 (2), 309-317, 2010
582010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20